Muzsika 2000. október, 43. évfolyam, 10. szám, 3. oldal
Ujfalussy József:
Soproni József köszöntése
 

Kedves Jóskám!

Szívesen és köszönettel fogadtam el a lehetőséget, hogy a Muzsika olvasóinak nyilvánossága előtt köszöntselek örömmel, szeretettel, kiemelt születésnapod, a septuagenariusok társaságába érkezted alkalmával. Így magamnak is felidézhetem eddigi, negyvenegynéhány éves baráti ismeretségünk, részben közös munkánk jó emlékeit.
Hogy most a szokottnál többet gondolok Rád, Horatius egy sora jár az eszemben. Nemcsak azért, mert jól ismerjük műveltségednek, alkotói világodnak a klasszikus ókorhoz vezető szálait, onnan nőtt gyökereit, latin fogantatású műveidet. Inkább azért, mert egyik költői episztolájának egy sora, amellyel kortársát, Tibullust jellemezte, az én szememben nagyon illik Rád: "qui sapere et fari possit quae sentiat": "aki gondolni és mondani tudja, amit érez".
Az érzékelt és megérzett világ szüntelen gondolati értelmezésének, költői művé formálásának, közlése módjának folyamatos, tudatos-tudattalan gondjának foglalata ez a csonka hexameter sor. Még inkább az, ha azt sem felejtjük ki belőle, hogy a "sapere", a gondolkozás, az értelem igéjének első jelentése az érzékelés közvetlen mélységébe vezet vissza: ízlelést, magyarul is ízlést jelent.
Ilyen okosan érző és gondolkodva közlő művésznek, poeta doctusnak ismerlek és ismertelek meg Téged szinte azóta, hogy főiskolai hallgatóból művésszé, zeneszerzővé és tanárrá, majd felelős vezetővé láttalak felnőni a nem hiába telt évek alatt. Poeta vagy és doctus, úgy, ahogyan a mesterségi hozzáértésnek a költő személyes közlését kell szolgálnia természetes közvetlenséggel, és ahogy a poeta, az alkotó, művészetének mestereként, a "mester" nevelői hivatását is magáénak tudja és vállalja, úgy, ahogy elődeinktől, mestereinktől örököltük.
Még sok jókedvű alkotó esztendő vár Rád, még sok szép zenét várunk, remélünk Tőled. Olyanokat, amelyek "nem középiskolás", még csak nem is főiskolás fokon, hanem a mester fokán tanítják egész népünket az élmény örömével elfogadni Tőled is a zenében érzés, a zenében gondolkodás semmivel sem pótolható adományát.
Ehhez kívánok Neked én is egészséget, erőt, örömet munkádban és eredményében, Szeretteidben, őszinte megbecsülést barátaid és közönséged részéről.
Éltessen az Isten sokáig! A régi barátsággal kívánja

Ujfalussy József