Vissza a tartalomjegyzékhez


Nem értékelik a plázákat a budapestiek

A „Budapest 2020” középtávú fejlesztési tervének kidolgozásához online kérdõíves vizsgálat gyûjtötte össze a fõvárosi lakosok elképzeléseit a város jövõjérõl, változásának hangsúlyairól, értékeirõl.

A kérdõ-ívet kitöltõk szerint a fõváros jövõbeli arculatát meghatározó három legfontosabb tényezõ (az értékelésre kialakított tízfokú skálán) a város történelmi és mûemlék épületállománya (8,9 pont), zöld területei (8,8 pont), valamint gyógyfürdõi (8,3 pont). A három kiemelkedõ budapesti érték, amelyeknek a válaszadók szerint nagy hangsúlyt kellene kapniuk a város fejlesztésében: a kerékpáros és tömegközlekedés (9,1 pont), a Duna és a Duna-part (9 pont), valamint a vonzó közterek (8,9 pont). Fejlesztési szempontból a legkevésbé értékelendõk: a kiterjedt társadalmi kapcsolathálózat (7 pont), az autós közlekedés (5,5 pont) és a fõváros plázarendszere (3,1 pont).