Vissza a Hetek archívum borítólapjára
VIII. évfolyam, 14. szám, 2004. április 02

Belpolitika

Munkatársunktól
Szobatársak alkonya

A bedarálás kongresszusa, a kisgömböc felfalta a jobboldalt - így jellemezték a politikai ellenfelek a Fidesz múlt heti szövetségi gyűlését, pedig a jobboldal tömbösítése - a még máig renitens MDF-et leszámítva - már korábban, legkésőbb a „szövetség” tavaly májusi alakulásakor megvalósult. Az azóta történteket egy forrásunk inkább úgy minősítené, hogy „Viktor lenyomta a szobatársakat”, értve ezen, hogy egyértelműen és már formálisan is az elnök akarata érvényesül a pártban. Kiválasztásukról Orbán gyakorlatilag egy személyben döntött az elmúlt hónapokban. A szövetségi gyűlésig a 176 választókerületi elnök közül 167 állt munkába. Közülük csak 99 régi, aki már indult az 1998-as vagy a 2002-es választásokon. Budapesten Orbán a 32 választókerületi elnök közül 18-at cserélt le. Az átalakítás belső konfliktusokat okozott: a leváltottak közül többen zokon vették a háttérbe szorításukat, illetve a párt több első vonalbeli vezetője is akként vélekedett, hogy nem tesz jót a pártnak, ha Orbán egy személyben, kontroll nélkül dönthet személyi ügyekben.


Hetek-összeállítás
Érzékeny pontra tapintott

„Visszautasítom az egyházellenesség vádját, és továbbra is vállalom a Heteknek adott interjúm tartalmai állításait. A szövegben viszont a »lenyúlás« és az »agresszív« kifejezések helyett más szavakat használnék” - nyilatkozta lapunknak Kósáné Kovács Magda szocialista politikus. A héten ugyanis politikai vita alakult ki a képviselő asszony „Veszélyben a laikus Európa” címmel lapunkban megjelent interjúja kapcsán. A vitában számos közéleti személyiség mellett megszólalt Kovács László és Orbán Viktor is.


Hajdú Sándor
Robban-e a brókerbomba?


Fókusz

Mérő Miklós
Jön Miszter Antiterrorizmus

Brüsszelben az Európai Unió jelenlegi és leendő tagállamainak állam- és kormányfői abban állapodtak meg, hogy a jövőben egyfajta koordinált tevékenységet folytatnak a terrorizmus megelőzése, illetve megfékezése érdekében.  E megállapodás kívánatos volt és dicséretes, ám mint az Európai Unióban már gyakorlattá vált, előbb írták alá az együttműködési megállapodást, mint hogy kidolgozták volna az együttműködés koncepcióját, az egyes tagállamokra jutó pontos tevékenységi köröket, felvázolták volna annak lehetőségeit, és megszabták volna a korlátait. Képesek lesznek-e az Európai Unió országai e gyengén körvonalazott, határozatlan és laza együttműködéssel akár csak megfékezni a nemzetközi terrorizmusnak egyre intenzívebb és egyre agresszívabb megnyilvánulásait? 


Gazdaság

Földvári Katalin
Robin Hood a patikákban

A kormány befagyasztotta a gyógyszerek termelői árait 180 napra, azaz egy fél évre, ezzel igyekszik enyhíteni a betegek gondjait, illetve a kórosan alultervezett gyógyszerkassza terheit. A patikusok szerint a tizenöt százalékos árcsökkentés eredményeképpen nem a kormány, hanem ők fogják finanszírozni a betegek gyógyszerellátását, sőt még rá is fizetnek.


Kovács Klára
Kémek krémje

Az üzleti hírszerzés több évszázados múltra tekint vissza, napjainkban, az információ korában mind nagyobb súllyal kerül a latba. Az információ a 20. század végére ugyanis piaci értékké vált, az intézmények, cégek nemcsak materiális, hanem információs vagyonnal is rendelkeznek. Ezek megszerzése, konkurenciához való juttatása, egyéb felhasználása nemcsak anyagi kárral jár, hanem presztízsveszteséggel, piaci pozíció-, versenyelőnyvesztéssel, erkölcsi kárral is. Az üzleti hírszerzés és elhárítás témakörében rendezett konferencia tanulsága egyszerűen megfogalmazható: a legfontosabb feladat a megelőzés; a legnagyobb probléma ugyanis abból származik, ha alábecsüljük a veszélyeket.


Illényi Zsófia
Bukott a Bűn Brother

Mintegy ezer fő vonult ki a szaúdi Bahrein szigetén, hogy tiltakozzon az általuk Bűn Brothernek csúfolt valóságshow ellen. A szaúdi tulajdonú MBC kereskedelmi tévécsatorna engedett az általános elégedetlenségnek, és több millió dollárját veszni hagyva beszüntette a Big Brother sugárzását. Az Al-Rais nevű valóságshow Szaúd-Arábia-szerte nem kis felháborodást keltett iszlám vallási vezetők és parlamenti képviselők körében, mivel a műsor „tisztességtelen, és súlyosan sérti az iszlám vallás által elfogadott normákat” - írja a The Guardian. Törökországban szintén sokan bírálták az évekkel ezelőtt beindított Big Brother sorozatot annak közönséges, magamutogató és családromboló jellege miatt. 


Kalmár Erika
EU-s támogatás a környezetvédelemben

Pályázatokról szóló sorozatunkban ezen a héten bemutatjuk a megújuló energiaforrások felhasználására és az energiahatékonyság növelésére irányuló EU-s forráshoz való hozzájutási lehetőséget (mely a KIOP-1.7.0-2004 kódot kapta). A támogatás célja a villamos energia megújuló energiaforrásokból való előállításának növelése, az energiahatékonyság növelése és a légszennyező kibocsátások csökkentése. 


Kardos Anikó
Tovább szárnyal a BUX, túl a 11000 ponton

Mérsékelt emelkedéssel zárták a hetet a világ vezető tőzsdeindexei. Európában Trichet kijelentése a csökkenő belső fogyasztás kapcsán felülvizsgálandó növekedési kilátásokról a kamatcsökkentési várakozásokat erősítette fel. 


Háttér

Szobota Zoltán
Dinamit a bérem

Hideg víz a nyakunkba, hogy a Kádár-rendszerben szabadságról éneklő és a puha diktatúrával szemben életigenlést képviselő beatnemzedék is tele volt ügynökökkel. Vannak, akik azt mondják: spongyát rá, hadd maradjanak meg tisztán emlékeinkben, és vannak, akik csak a Történeti Hivatal engedélyére várnak, és máris borítják a bilit.


Sebestyén István
Félperces újságok

Leromlott színvonalú, kizsigerelt állapotú a vidéki sajtó - foglalható össze a Századvég Politikai Iskola által készített tanulmány. Ennek ellenére az igényesebbnek tartott országos napilapokból sem lehet többet eladni vidéken: míg budapesti lapokból 17 ezret értékesítenek a magyar átlagmegyében naponta, addig a helyi újságból 51 ezret.  A szakértő szerint ennek az egyik oka, hogy a megyei átlagolvasónak nincs feltétlenül igénye az intellektuálisabb írásokra.


Hazafi Zsolt
Hollywoodi ikonográfia

- Egyrészt, mert nagyon rossz film. Vallási művészetben Európa gazdagabb tradícióval rendelkezik, mint Amerika. Gondoljuk csak végig Giottótól kezdve Michelangelóig, Bachtól Händelig. Gibson ettől a szinttől nagyon messze elmarad. A film európai szemmel sem művészi, sem intellektuális szempontból nem érdekes.


Vagyim Arisztov
Kéz a torokra, térd a mellre

Oroszországban az 1905-ös év eseményei mutatták ki első ízben Vlagyimir Uljanov Lenin - a forradalom „magasztos eszméivel” igazolt - kegyetlenkedéseit. Miközben külföldön tartózkodik, mindent megtesz annak érdekében, hogy a forradalom egyre véresebb legyen; merényletek elkövetésére buzdítja híveit a cár és a kormány megdöntése érdekében. Még akkor is kiprovokálja a munkások rendőrökkel való összecsapásait, hogyha az nyilvánvalóan végzetes kimenetelű az előbbiek számára. Mikor erre társai is felhívják a figyelmét, Lenin magából kikelve lehülyézi őket, mondván, semmit sem értenek az igazi forradalomból. Minél több a kiontott vér, annál nagyobb lesz a munkások és parasztok gyűlölete elnyomóik és a hatalom képviselői iránt. 


Somorjai László
Csajkovszki és a medve

Csajkovszki is követhet el hibát, be kell ismernünk. Laikus, de érdeklődő közönség gyanánt úgy látjuk: túl messzire ment. Más szempontok figyelembe vételével úgy is fogalmazhatunk: túl közelre merészkedett. Így amikor a közép-európai barnamedve hirtelen irányt váltott a kukoricásban, egy mozdulattal leterítette a tizennyolc éves vadászt. „Az utolsó kép, amire emlékszem, hogy falta be a fejem” - mondja a jelenleg harmincas éveiben járó Csajkovszki Lajos, a Nagy-Küküllő Vadászegyesület nyugdíjazott erdésze.


Siposhegyi Péter
Sztárgála a színházi világnapon

A Budapest Sportaréna az ország legnagyobb színpada. Volt már rajta mindenféle, főként, ha az elődintézmény dicső történetét is idevesszük. A Színházi Világnapra elkészült új mű címe: A biztonság biztonsága, ahogy azt biztonságosan elmondjuk, hogy biztosan értse a szerényebb intellektusú szimpatizáns is. 


Hit és értékek

Vattamány Gyula
Aranyszájú Szent János a krisztusgyilkosokról

Igen közel járnánk az igazsághoz, ha azt állítanánk, hogy Aranyszájú Szent János minden korok egyik legismertebb és legkedveltebb keresztény szentje. Már életében elkezdték prédikációit latinra fordítani, de száműzetése és halála után nőtt meg igazán tekintélye. A 6. századtól csatolják neve mellé az „aranyszájú” jelzőt, a 11. századtól pedig „egyetemes tanítóként és főpapként” tartják számon Nagy Szent Vazullal és Nazianszoszi Szent Gergellyel együtt. A bizánci kereszténység ettől fogva nagy hittanítóként, az isteni titkok beavatottjaként, a hit dolgaiban szinte kétségbevonhatatlan tekintélyként ünnepli. Nyugaton a reneszánsz idején fedezik fel újra: a görög egyházatyák iránt megújuló érdeklődés legfőképpen neki szól. Erasmus latinul kiadja összes műveit, a reformátorok pedig - Luther kivételével - mind dicshimnuszokat zengnek róla. A keleti kereszténység - és részben a katolicizmus - ma is a legnagyobb szentjei között tartja számon.


Interjú

Kovács Klára
Interjú Lengyel László politológussal

„A jelenlegi rendszer sem a politikai szereplők, sem az üzleti szféra, sem a lakosság számára nem elfogadható.” - fogalmazott lapunknak Lengyel László, a Pénzügykutató Rt. elnök-vezérigazgatója. Lengyel szerint az Antall József által a Horthy-korszak államberendezkedésének mintájára kialakított hazai államigazgatási és kormányzási szisztémában az uniós csatlakozás sem hoz áttörő változást. Pozitív fordulatra lehet ugyanakkor számítani a közhivatalok szolgáltatásai színvonalának emelkedésében. 


Tihanyi Péter
Nem nőttem az égig

- Senkivel nem szeretnék már dolgozni. Ne ágáljon Péter, semmi morbid nincs ebben. Úgy érzem, olyan teljes és fantasztikus életem volt, mint keveseknek. Gyönyörű volt és boldogságos, fájdalmas és rémes, ahogy a nagykönyvben írva vagyon.


Külpolitika

Busa Viola
Üzenet a b 369 nbánó haramiaállamoknak

Stílszerűen egy beduin sátorban fogadta március végén Moamer el-Kadhafi líbiai államfő Tony Blair brit miniszterelnököt. Míg a Tripolitól délre fekvő pusztában lezajlott „csúcstalálkozó” nyomán az észak-afrikai ország vezetője azt reméli, végre kiléphet nemzetközi elszigeteltségéből, és egyben konzerválhatja hatalmát, a nyugati fél abban bízik, hogy a „haramiaállam” megszelídülésével a világ biztonságosabbá válik, és olcsó energiakészletek válnak elérhetővé.


Hechs László
Vádemelés fenyegeti Ariel Saront

Új belpolitikai botrány Izraelben: úgy tűnik, Saron sem kerüli el elődei sorsát. Két korábbi kormányfő, Benjamin Netanjahu és Ehud Barak ellen is vizsgálatot indítottak korábban az izraeli bűnüldöző szervek. Netanjahut azzal gyanúsították, hogy nem számolt el a kormányfőként kapott ajándékokkal, Barakot pedig azzal, hogy alapítványain keresztül meg nem engedett eszközökkel szerzett pénzt korteshadjáratára. Egyikük ellen sem emeltek azonban vádat, mivel a rendelkezésre álló bizonyítékok elégteleneknek bizonyultak. 


Eperjesi Ildikó
Globalizálódik a NATO

Az ötvenöt éves NATO történetének legnagyobb bővítésével a katonai szövetség elért egészen az egykori szovjet térségig. A három balti állam belépése meglehetős aggodalommal töltötte el az oroszokat. Az immár 26 tagú észak-atlanti szövetség nagy változásokat él meg: az egykori kelet-európai kommunista országok csatlakozásával könnyebben elérhető a közel-keleti térség, amivel egyre inkább globális szerepet vállal a szövetség. Ezt a folyamatot csak még hangsúlyosabbá teszi a tavaly októberben létrehozott „világkommandó”. Egyelőre nem világos azonban, hogy a NATO gyorsreagálású erői milyen viszonyban lesznek az alakuló európai haderővel. 


Széchey Noémi
Raffarin megbukott és marad

Nagy arányú baloldali győzelemmel zárultak Franciaországban a múlt hét végén megtartott helyhatósági választások. A szavazatok abszolút többségét megszerző szocialista-zöld összefogás sikerét és a jobboldal választási kudarcát követően Jean-Pierre Raffarin miniszterelnök beadta kormánya lemondását Jacques Chirac francia államfőnek, aki azonban ismét Raffarint kérte fel kormányalakításra, kiváltva ezzel a baloldal teljes felháborodását.


Heti terrorkrónika Taskenttől Londonig
Tovább a cikkhez >>>

Sport

Erdei L. Tamás
Fizess, hogy nézhesd

A marketing géniusza, a profi boksz pápája, a nagy zsivány, a csúcspromóter. Mindez Don King, de ennél még jóval több. „Számold meg az ujjaid, ha kijössz az irodájából!” - tartja a mondás. Az egykori nehézsúlyú világbajnok, Larry Holmes szerint: „Don King feketének néz ki, fehérként él, és zöldben (mármint dollárban) gondolkodik.”


Új terepen a Forma–1-es mezőny

A Forma-1-es csapatok nagyon izgatottan várják a hétvégét, hiszen egy teljesen ismeretlen és nagyon modern új pályán fognak versenyezni, a közel-keleti Sakhirban, ahol az első Bahrein Nagydíjat rendezik meg. Nemkülönben izgatottak a helyiek is, szinte az egész országban érezni az első Forma-1-es Nagydíj megrendezése miatti vibrálást.


Szabadidő

Pálfy Gyula
Dráma, puska, éhínség

Beülünk a Hideghegy című, amúgy érzelgősséggyanús filmeposzra, aztán a vártnál jobbat kapunk. Van benne romantika (ami persze nem baj), de realizmussal kevert módon, átélhetően, gondos színjátszással megtámogatva.  Az angol beteg rendezőjének filmjében nem csatáznak elvek a déliség és a jenkiség lényegi különbségeiről. A Romániában felvett déli táj, a Hideghegy lakói viszont tételszerűen azt élik át, amit minden kor hadakozásainak szenvedői átélnek. A háborúnak a kezdeti lelkesedéstől a vérfürdőn át az apátiáig nyúló természetrajzát látjuk itt kegyetlenségi sorrendben, egy - elhisszük, életreszóló - szerelmi történetbe ágyazva. A nagy előd, az Elfújta a szél „keze nyoma” nyilván érezhető a történetben, hogy aki egy sajátos világ lektűrbe öntött hangulatán elérzékenyült, erre is bejöjjön, és mást is kapjon azért. 


Elhunyt Peter Ustinov

Sir Peter Ustinov brit színész múlt vasárnap hunyt el Svájcban, nyolcvankét éves korában. A rendkívül sokoldalú, sajátos humoráról és rendkívüli emberségéről ismert művész a hatvanas évek végétől az UNICEF nagyköveteként járta a világot. A szegénység és az előítéletek elleni küzdelem egyik emblematikus alakja igazi kozmopolita volt. Az 1917-es októberi forradalom miatt emigrált orosz szülők gyermekeként látta meg a napvilágot 1921-ben Londonban.


Ízfokozó: Szósz–szoros értelemben

Oly régóta forog közszájon a vicc, hogy már szakállas Móricka őszinte megfogalmazása: „Anya, csak egy van!” felkiáltással a csupán egy üveg lekvárt őrző kamrából. Mind az édesanyák felé érzett őszinte megnyilvánulás, mind az üres spájz következményeinek elkerülése végett érdemes szorgoskodni nyáron és kora ősszel, hogy a rákövetkező évszakokban csak élvezzük a napérlelte ízeket és egy-két felbontott, saját készítésű „konzerv” egyszerű feldolgozásának előnyeit. Receptünk Törökországtól a Balkán és Mediterránium országain át hétköznapinak ismert ajvár, más néven ljute, görög szájíz szerint készült változatát mutatja be. 


Merle is elment

Szintén múlt vasárnap, kilencvenöt éves korában hunyt el Robert Merle. A sikeres regényíró 1908-ban Algériában született. A legnagyobb elismerést, a Goncourt-díjat a második világháború idején, a hadifogságban szerzett élményein alapuló Két nap az élet (1949) hozta meg neki. A regényből Henri Verneuil készített filmet 1964-ben, Jean-Paul Belmondo főszereplésével. Az író számos művét magyarul is kiadták, köztük a Malevil, a Mesterségem a halál, az Állati elmék, Az üvegfal mögött és A sziget című köteteket. Az író előszeretettel feszegetett kényes politikai, történelmi és morális kérdéseket. Az 1953-ban írt Mesterségem a halál című regény egy koncentrációs tábor SS-parancsnokának fiktív önéletrajza. Merle arra keres benne feleletet, milyen életút hatására válik valaki a nagyüzemi emberirtás „mesterévé”. A Védett férfiak a feminizmus divatját lovagolta meg, a szerző ezen keresztül is politizált: inspiratív módon boncolja benne a nők és férfiak rivalizálását. Állati elmék című művében pedig az állam és a tudós viszonyát vizsgálja. (origo)


Helyesbítés

Múlt heti


Tóth Ágnes
A fejlett világ betegsége

Hamarosan népbetegséggé válhat a prosztatarák, ha nem kerül előtérbe a megelőzés, ha nem valósul meg az érintettek rendszeres szűrővizsgálata. A várható élettartam növekedésével mind gyakoribbá váló probléma felismeréséről és kezeléséről dr. Geral Andriole-lal, a St. Louis-i Washington Orvostudományi Egyetem Urológiai Sebészetének vezető professzorával, a téma nemzetközileg elismert szakértőjével beszélgettünk. 


Globalizálódó tévémánia

Nem tudjuk megunni a televíziózást: egy felmérés szerint az elmúlt évben 15 perccel nőtt a tévénézésre fordított napi átlagidő 2002-höz viszonyítva. Nemzetközi szinten napi 3 óra 39 perc, hazai viszonylatban 5 óra 9 perc az átlagidő. Kiderült: minél magasabb egy ország általános jóléte, az emberek annál kevesebb időt töltenek a képernyő előtt.


Színes

Kutyaharapás fogmosással

Kórházban lábadozik az a német férfi, aki fogmosással próbálta négylábú kedvence leheletét kellemesebbé tenni.  A higiéniai program abszolút győztese a rotweiler volt, aki csak azután engedte el áldozatát, miután az halottnak tetette magát. „Nem értem, mi üthetett belé. Pedig az állatkereskedésben vásárolt speciális kutyafogkefét használtam. Gondoltam, nem fogja zavarni” - nyilatkozta a hatvanéves gazdi, aki - az orvosok állítása szerint - szerencsés, hogy egyáltalán életben maradt. (Ananova)


DUMA PLÁZA

Az olyan elképzelés, hogy úgy kereskedhetsz a magas hivatali posztokkal, mint a zabpehellyel, a demokrácia legmélyebb megalázása.


Az ideális kém

A brit titkosszolgálat legújabb tervei szerint ezentúl meghatározzák a belföldi, úgynevezett MI5 elhárításhoz jelentkező kémek testmagasságát. Az új jelentkezési űrlapon a jelentkezőknek már pontosan be kell írniuk a testmagasságukat - „Az ideális jelentkező testmagassága férfi esetében 180 centiméter, nő esetében pedig 173 centiméter” - áll a kitöltendő nyomtatványon.


A név kötelez

Az idei nyári olimpiai játékoknak köszönhetően Görögország (Olympia és Athén) minden bizonnyal az érdeklődés középpontjába fog kerülni. Sőt már most is ezer kíváncsiskodó tekintet mered a kiemelkedő fontosságú helyszínekre, ugyanis a héten az olimpiai láng meggyújtásának alkalmából megrendezett eseményen Olympia városának polgármestere bejelentette: mindent el fog követni annak érdekében, hogy az „olimpia” szót megfossza a köré felépített látványelemektől, amennyiben a város nem fog meghatározóbb szerepet kapni a játékokban.


Bezárt szabadság

Lengyel újságírók a varsói állatkerttől bérelt tigrisketrecbe zárták magukat, hogy így tiltakozzanak a parlament épülete előtt egy kollégájuk be-börtönzése ellen. Andrzej Mareket azért csukták le három hónapra, mert egy cikkében megrágalmazta a helyi önkormányzat egy magas beosztású tisztviselőjét. Lengyelországban 1989, azaz a kommunizmus bukása óta a szczecini riporter bezárása az első eset, amikor újságírói tevékenysége miatt ítélnek szabadságvesztésre valakit. Szolidaritást mutató kollégái szerint ez a média függetlenségének durva megsértése, amit csak súlyosbít, hogy a nemzet néhány héten belül csatlakozik az Európai Unióhoz. A tüntetők, köztük a legjelentősebb napilapok főszerkesztői és különböző tévésztárok is, akik három napon át váltják egymást a ketrecben, elhatározták, hogy valami látványos dologgal próbálják megvédeni a sajtószabadságot Lengyelországban. Számos újságíró szerint az ítélet jó volt arra, hogy ezután egyre többen és többen próbálják leleplezni az országban uralkodó korrupciót. (Reuters)


A világ legmagasabb embere

Nem könnyű a világ legmagasabb emberének lenni: cipőt szinte lehetetlenség vásárolnia, és a buszon is állandóan görnyedeznie kell - így nem csoda, hogy ideje nagy részét lakásában tölti. Jelenleg a világ legmagasabb embere egy ukrán férfi, Leonyid Sztadnyik a közép-ukrajnai Zsitomirból, magassága 2 méter 53 centiméter. A korábbi Guinness-rekorder egy tunéziai férfi volt, aki 2 méter 35 centiméterre nőtt - számolt be a BBC Online. A világ legmagasabb emberének a cipővásárlás okozza hazájában a legnagyobb nehézséget: 49 centiméter hosszú cipőre lenne szüksége, ez kontinentális számozásban körülbelül 60-ast jelent. A férfi egyébként nyugat-ukrajnai vállalkozóktól most kapott ajándékba egy pár cipőt, és húsvétra még egy párat ígértek neki. Így Leonyid, aki egyébként állatorvosként diplomázott, végre újra elhagyhatja hosszabb időre otthonát. (National Geographic)


SMS-terrorista

Egy rossz telefonviccel megfosztotta magát a tervezett nyaralásától egy belga férfi. Az illető a Dominikai Köztársaságba készült, de a repülőgép indulása szombaton technikai okokból némileg késett. Unalmában a férfi küldött egy SMS-t barátnőjének, amelyben azt írta, hogy túszejtő akcióba került. A hölgy készpénznek vette a tréfának szánt üzenetet, és riasztotta a rendőrséget, amely a biztonság kedvéért néhány órára félreállította a repülőtéren a chartergépet. Az esti órákban aztán a gép végre elindulhatott, de a vicces utas nem szállhatott fel rá. Az pedig majd csak a következő napokban dől el, hogy kezdeményeznek-e ellene büntetőeljárást a történtek miatt - tudatta vasárnap a belga sajtó. (MTI)


Mi van a képen?

3. A magas árak miatt egyre többen lógnak.