Vissza a Hetek archívum borítólapjára
VIII. évfolyam, 3. szám, 2004. január 16

Belpolitika

Nótár Ilona
A diploma nem fehérít

Az elmúlt évekhez képest a roma ösztöndíjasok száma a többszörösére nőtt. Egyes roma értelmiségiek szerint az állam bőkezűsége nem más, mint lobbizás a szavazatokért, amely abból is látszik, hogy az iskola elvégzése után, a munkaerőpiacra kikerülve magára hagyják a fiatalokat. 


Sebestyén István
Negyvenöt évig titokban

Az elmúlt héten gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészségi nyomozóhivatal Molnár Csaba alezredest, az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága pénzmosás elleni osztályának vezetőjét, a K&H-ügy nyomozásának egyik irányítóját. A gyanú szerint az alezredes meg nem engedett kapcsolatot tartott fenn szír pénzváltókkal. A vonatkozó jogszabályok fényében Molnár valóban követhetett el szabálytalanságokat, azonban erről a közeljövőben kevés konkrétum fog napvilágot látni: az ügyet ugyanis negyvenöt évre titkosították. 


MTI-Hetek
Homoszexuális vitában a Károli Egyetem

A Károli Gáspár Református Egyetem elbocsátotta az intézményből azt az ötödéves hallgatót, aki nyíltan homoszexuálisnak vallotta magát. A fiú édesapja jogellenesnek tartja a hallgatói jogviszony megszüntetését, ezért bírósághoz fordult. 


Makki Marie-Rose
Magyarország zsellérei

Él ma Magyarországon közel kétmillió ember, aki a kilencvenes évek viharaiban kiszorult a munkaerőpiacról, felélte tartalékait, s akinek nemhogy felemelkedési, de egyáltalán megkapaszkodási esélye sincs. Aki csak egyre csúszik lefelé, egyszerű létfenntartása sem biztosított. Aki tetszik, nem tetszik, önerőből képtelen talpra állni, s ha a tavalyi biztató kezdetet nem követik további határozott kormányzati intézkedések, leszármazottaival együtt végleg munkanélküli marad, kirekesztettsége visszafordíthatatlanná válik. Egyebek között ez derül ki a Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) nemrégiben közzétett jelentéséből. 


Fókusz

Németh Sándor
Vajon védelmezheti-e a kereszténységet az ördög?

Mintegy öt év óta bizonyos liberális, valamint a jobboldalhoz tartozó publicisták nekem tulajdonított kijelentésekkel vagy tőlem származó állítások eltorzításával szinte rendszeresen igyekeznek lehetséges tömeggyilkosnak vagy - szelídebb formában - gyűlölködő embernek beállítani, aki vélt ellenségeinek haláláért imádkozik, vagy paranoid felfogásától megcsalatva „imakommandók” élén szórja az átkait vallási, politikai ellenlábasaira, vad téveszméivel szemben álló vagy annak ellentmondani merészelő tisztességes embertársaira. 


Gazdaság

Major Nóra
Eladósodik a magyar lakosság

A kormány legjobb szándéka ellenére sem lankad a magyar lakosság fogyasztási kedve - bizonyítják a kiskereskedelmi volumenindexek. A felmérések szerint csak minimálisan csökkent a lakosság fogyasztási kedve az előző hónapokhoz képest. Csökkent viszont azoknak a tábora, akik szerint kedvezőek a körülmények a megtakarításhoz. Mindezzel szöges ellentétben áll a 2004-es év gazdaságpolitikai intézkedéseinek fő iránya. A lakáshitelek szigorítása, a reáljövedelmek előirányzott stagnálása, valamint a kormányzati kiadások csökkentése, a magas jegybanki kamat mind egyet üzennek: még mindig nem takarítunk meg eleget.


Kalmár Gabriella
Korai a 2008-as euró?

Az euró 2008-as magyarországi bevezetése számos külföldi elemző szerint többet árthat az országnak, mint amennyit használna. A kelet-európai befektetéseket vizsgáló szakértők arra figyelmeztetnek, nem biztos, hogy megoldatlan problémák mellett megengedheti magának az ország, hogy az euróövezethez csatlakozva lemondjon az önálló pénzügypolitikáról.


Kardos Anikó
Történelmi csúcson az euró

Egyedül a technológiai szektor mutatott némi erőt az elmúlt kereskedési héten, a Nasdaqon kívül valamennyi jelentős európai és amerikai index is gyengülést mutatott. Folytatódott a dollár gyengülése, amit Trichet EKB-elnök első nyilatkozatában nem, a másodikban viszont már aggasztónak minősített. 


Hetek-összeállítás
Indulnak az uniós pályázatok

Magyarország európai uniós tagságának eredményeként 2004-2006 között mintegy 1100-1600 milliárd forintnyi, az EU strukturális alapjaiból és kohéziós alapjából származó fejlesztési forrás felhasználására válik jogosulttá. A strukturális alapok általános szabályozásáról szóló európai tanácsi rendelet értelmében a kevésbé fejlett régióknak, illetve tagállamoknak (ahol a GDP nem éri el a közösség átlagának 75 százalékát) - így Magyarországnak is - Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) keretében ki kell dolgozniuk és az Európai Bizottság elé kell terjeszteniük fejlesztési célkitűzéseiket ahhoz, hogy igénybe vehessék a strukturális alapok támogatásait. 


Háttér

Csizmadia Ervin
A demokrácia mint erkölcs

A karácsonyi televízióinterjúk özönéből egyre különösen felfigyeltem. A közismert és méltán híres popzenész a demokrácia erkölcsi mibenlétéről értekezett. Valahogy úgy fogalmazott, hogy a demokráciának sokféle oldala lehetséges, úgymint politikai vagy gazdasági, de számára az erkölcsi dimenzió a leglényegesebb. S még hozzátette: a magyar baloldal - megoldatlan viszonya miatt saját múltjához - elsősorban erkölcsileg jelent problémát a magyar jobboldal számára. Addig nem is nagyon tud elképzelni közeledést a két tábor között, amíg a baloldal erkölcsileg nem rendezi a sorait. 


Siposhegyi Péter
A kálomizmus és a kapreál

Néhány évszázaddal Mikes Kelemen, néhány évtizeddel Teleki Pál, néhány hónappal Teller Ede valamelyik reinkarnációja után újabb korszakos jelentőségű levél rázta meg, ha nem is a nemzetet, de legalábbis a kulturális közéletet. Kálomista Gábor filmgyártó vállalatvezető-producer dörgött egyet, és beleremegtek közös szülőföldünk, a Balaton bazaltsípjai, a partokra ívelődő hegyek, s más irányba fújja a szél a környék közkedvelt árucikkének bódító illatát. E történelmi jelentőségű levél szerint a filmkritikus (közte nevesítve ifjú kollégám lapunk kulturális hasábjairól) olyan ingyenélő, aki ha nem kap vetítést, akkor csúnyán viselkedik. Még az is lehet, hogy nem szobatiszta, hiszen tele van szexuális zavarral, kisebbrendűségi érzéssel, amolyan lelki ragaccsal, ami nem engedi meg, hogy műélvezze az igazit, az élettelit.


Hajdú Sándor
Rituális disznótor

A téli disznóvágások kapcsán újra és újra felmerül a kérdés: folytatható-e ez a hagyomány az EU-ban vagy sem? Nálunk már lecsengett az aggodalom, azonban a szomszédoknál még „húsba” vág a kérdés. A román mezőgazdasági minisztérium most vallási szertartásnak szeretné elfogadtatni a disznóölést Európában. 


Sebestyén István
Csellengő gyerekek, családi drámák

Évente öt-hat ezer fiatalkorú eltűnését jelentik be Magyarországon. Ennek ellenére egyetlen olyan civil szervezet sem működik hazánkban, amely a csellengők, illetve a családok segítségére sietne ezekben a helyzetekben. Többek között ezért hiánypótló az idén tízéves Csellengők című műsor, amely jelenleg a Duna Televízióban - a csatorna legnézettebb adásaként -, illetve a Magyar Televízióban is heti rendszerességgel jelentkezik. Incze Zsuzsa, ennek a „televíziós humán szolgálatnak” az elindítója azt mondja, műsorát az elmúlt tíz évben lezajlott társadalmi átrétegződés és a családok válságának hű lenyomataként is lehet értelmezni. Ezért is írt valóságos eseteket feldolgozó, a műsorával azonos című riportkönyvet, amely néhány hete jelent meg. 


A világháló pedofiljai

Egy brit beszámoló szerint nemcsak az internetes gyermekpornográfia terjesztése öltött rendkívüli méreteket, hanem a gyermekek megrontásának videodokumentálása is. 


Somorjai László
Magyarék találmánya

Magyar találmányok - a szó kettős értelmében. Magyar László és Csefkó Pál felfedezése az elektromos áram eddig szokatlan viselkedéséről olyan készülékek kialakítását tették lehetővé, amelyek a jövőben alaposan kibővíthetik az elektronikai termékek piacát - a jövő elektromos iparát pedig teljesen átrendezhetik. Ismét itt egy lehetőség: a húsz év kutatómunkájával kifejlesztett prototípusok gyártása akár az egész országot előnyös gazdasági helyzetbe hozhatják - ha akad rá befektető.


Bohács Krisztina
Egy férfi, egy nő

Mint arról a közelmúltban beszámoltunk (. Hetek, 2004. január 2.) a melegszervezetek és aktivisták 2004-et kiemelt fontosságú évnek tekintik. A héten Magyarországon egy egyházi oktatási intézményből elbocsátott diák miatt indult tiltakozó kampány. E csoportok programjában fontos helyet kap a homoszexuálisok közötti házasságkötés törvényessé tétele is. Az elmúlt évben több országban olyan folyamatok indultak el, melyeknek nyomán 2004-ben néhány amerikai államban, egész Kanadában, sőt az ázsiai Tajvanon is megnyílik a lehetőség a meleg párok közötti törvényes házasságok megkötésére. George W. Bush amerikai elnök decemberi állásfoglalása, miszerint feltétlenül támogatná az amerikai alkotmány olyan irányú módosítását, hogy a házasság csak egy férfi és egy nő között lehessen törvényes, még csak melegszervezetek heves tüntetését váltotta ki. További elképzelése ugyanakkor - miszerint állami szinten lehetővé tenné a házassághoz hasonló „családi partnerség” (family partnership) törvényes megkötését - már konzervatív körökben is heves vitákat okozott.


Hajdú Sándor, Hazafi Zsolt
Vasárnapi nácizmus

Soha nem fordult elő Magyarországon, hogy izraeli zászlót égettek. Múlt hét vasárnapján megtörtént ez a szörnyűség. Azóta mindenki azon vitázik, hogy az elkövetők miért és kinek az érdekében tették provokatív cselekedetüket. A legkézenfekvőbb magyarázat, hogy a tüntetésen részvevők, vagy valamely jobboldali csoport tagjai gondolatvilága öltött imigyen tettekben is testet. Másik - a rendezőket védelmezői egyik - verzió szerint a szocialisták keze van a dologban, hogy így járassák le a jobboldalt. Ezt az MSZP részéről agyrémnek minősítették. Egy újabb, eddig bizonyítatlan verzió szerint a Tilososok jártak így túl a tiltakozók eszén. Arról viszont alig esik szó, hogy mi hangzott el a demonstráción.  Zászlóégetés a Tilos Rádió stúdiója előtt. Az elhíresült pillanat Fotó: index.hu


Hit és értékek

Rákóczi István
Kivégzések harangszóra

Egy közelmúltban megjelent angol könyv az európai történelem első genocídiumának nevezi az albigens keresztények ellen indított keresztesháborút, amelynek a szerzők becslése szerint közel egymillió áldozata volt. Az újabb kutatások rávilágítanak arra, hogy a pápai megtorlás és a rettegett inkvizíció elsőszámú áldozatai maguk a középkori katolicizmussal szemben kritikus keresztények voltak. Az ő vallási-ideológiai „átprogramozásukat”, ellenkezés esetén pedig likvidálásukat különböző egyházi intézmények és - szavakban igen ájtatos és a szeretetet hangoztató - szerzetesrendek legfontosabb feladatuknak tekintették. A megbélyegzettek nyilvános kivégzése, de már a per során is a kihallgatások és kínzások vallási események voltak, amelyeket liturgikus rend szerint imák, harangzúgás kíséretében végeztek. Az imát aztán nemritkán követte az égetés, miközben a bűnös lelkéért az erre hivatottak buzgón fohászkodtak tovább.


Külpolitika

Márer György, New York
Lehetnek-e utolsókból elsők?

Iowa államban napokon belül szavaznak a Demokrata Párt elnökjelöltjének személyéről - a harc egyre élesedik. Howard Dean volt vermonti kormányzó kiugrott a bolyból, és olyan vezetésre tett szert, amelyre jó ideje nem volt példa. Richard A. Gephard azonban alaposan felzárkózott, és veszélyeztetni látszik Dean elsőségét.  A szavazatok összeszámlálása előtt korai lenne jóslatokba bocsátkozni, bármi történhet még az Iowában és a New Hampshire-ben tartandó első előválasztásig. Megtörtént már, hogy a hátrányos helyzetben lévő fél megelőzte az esélyest (1984-ben például Gary Hart ugyancsak közel került ahhoz, hogy kiüsse a nyeregből Walter Mondale-t), ezekben az esetekben azonban az éllovas minden bizonnyal sebezhető volt. 


Hetek-összeállítás
Ahogy a baloldal látja

„Nyílt titok az Európai Parlamenten és az Európai Bizottságon belül, hogy a Palesztin Hatóságnak átutalt európai uniós segélyt nem a céloknak megfelelően költik el” - állítja Ilka Schroder német zöldpárti képviselőnő, aki a közelmúltban uniós vizsgálatot kezdeményezett az ügyben. Schroder szerint a vizsgálat célját - kideríteni, hogy az európai adófizetők pénzéből jutott-e a palesztin terrorszervezetek számára is - baloldali képviselőtársai közül is sokan értetlenül fogadták.


Pusztító családanya

Három izraeli katona - a huszonkét éves rehovoti Vladimir Trostinsky őrmester, a húszéves Rishon Letzion-i Cur Or őrmester és a tizenkilenc éves nahariyai Andrei Kegles tizedes -, valamint egy civil személy vesztette életét, és tízen megsebesültek abban az öngyilkos merényletben, melyet egy palesztin nő követett el szerda reggel a gázai Erec ellenőrző pont épületében, amelyet mintegy húszezer palesztin lakos használ mindennap, a közeli Erec ipari zónában való munkába menet és jövet.


Busa Viola
Szakító szilárdság

Több mint százezer ember vonult ki január második hétvégéjén a Tel Aviv-i Rabin térre, hogy nemtetszését fejezze ki Ariel Saron miniszterelnök bejelentésével kapcsolatban, mely szerint Izraelnek egyoldalúan ki kell majd vonulnia a Nyugati Part és a Gázai övezet bizonyos területeiről. A tüntetők többségében a kérdésben leginkább érintett izraeli telepesek voltak, de a rendezvényen részt vett több olyan miniszter és knesszet-tag is, akik eddig a miniszterelnök támogatói közé tartoztak.


Hetek-összeállítás
Mars a Hold után

A Kongresszus elé terjesztette nagyratörő űrkutatási terveit az amerikai elnök. Szerdai bejelentésében öt év alatt közel egymilliárd dolláros többlettámogatást kért a NASA számára, melynek nagyszabású tervei új fejezetet nyithatnak az űrkutatás történetében: az ember visszatérhet a Holdra, sőt előbb-utóbb a Marsra is eljuthat. A grandiózus tervek természetesen már Bush elnök választási kampányának is szerves részét képezik.


Karl Pfeifer, Bécs
Villámgyors Ferrero

Április 25-én új elnököt választ az osztrák nép. A konzervatív néppárt, az ÖVP január 15-én fogja bejelenteni, hogy jelöli Benita Ferrero-Waldner külügyminisztert az elnöki tisztre. A miniszter asszony olyan türelmetlen volt, hogy a hivatalos jelölést meg sem várva bejelentette: rendelkezésre áll. Már alakult is egy párton kívüli bizottság, amelynek célja Ferrero-Waldner támogatása.


Négykeréken

A világ első raliversenye

A világ első kontinenseket átszelő raliversenyét közel száz éve, 1907-ben rendezték meg. Kezdetleges autók, térképek és utak hiánya, de legalább olyan elszántság jellemezte a vetélkedést, mint napjainkban a Párizs-Dakar-ralit. 


A hónap képe

A helyszín: USA, Golden Gate híd, az időpont: 1925. Ezek szerint nem magyar találmány a dugó


Király Sándor
Jelek titkai

Folytatjuk a múlt hónapban indult sorozatunkat, melyben a hazánkban forgalmazott jelentősebb autómárkák nevének jelentését és rövid történetét tekintjük át.


Mi van a smink mögött

A négyes sorozat mindig is központi szerepet töltött be a Peugeot történetében. Ezért megkülönböztetett figyelemmel fejlesztették ki új, középkategóriás limuzinjukat, a 407-est.


Sport

Sebestyén István
Újpest: befektetőkre várva

Pénzügyi válságba kerülhet az Újpesti Torna Egyesület, amennyiben záros határidőn belül nem tud megegyezni egy pénzügyi befektetővel - ismerte el lapunknak Gyulay Zsolt, az UTE ügyvezetője. A nagy múltú klub az APEH-nak, a Szusza Ferenc Stadiont üzemeltető Sportfolió Kht.-nak, illetve saját játékosainak összesen 140 millió forinttal tartozik. A Sportfolió Kht. az UTE-n kívül több fővárosi klubnak is küldött felszólító levelet tartozásaik kiegyenlítésére. 


Pittbullt vett a Barcelona

Hétfőn délután bejelentették Barcelonában: a csapat fél évre kölcsönvette a Juventus holland középpályását, Edgar Davidsot. A megállapodás értelmében - mivel Davidsnak fél év múlva lejár az olaszokkal a szerződése - a Barcának elővásárlási joga van a védőre. A „Pittbull” becenéven ismert holland elárulta, hogy eddig is követte a katalánok szereplését, és kifejtette, hogy a csapatból néha hiányzik a gól utáni olthatatlan vágy, de szerinte van jövője a gárdának. 


Szabadidő

Éléskamra-kozmetika

A legújabb nemzetközi divat szerint azok a kozmetikumok lesznek hamarosan a legnépszerűbbek, amelyeket otthon, saját magunk keverünk ki, és gyorsan el is használjuk azokat. Ezek sokkal olcsóbbak és egészségesebbek, mint akár a natúrkozmetikumnak hirdetett bolti készítmények.


Pálfy Gyula
Sokkterápia

A Tizenhárom című dokumentumdráma elborzaszt és felkavar. Pedig kis költségvetésű film, imbolygó, szemfárasztó kézikamerával, nagyrészt önmagukat játszó szereplőkkel. Szándéka az elrettentés, sőt a sokkolás szigorúan korhatáros jelenetekkel nyomatékosítva, melyek ha valahol, itt nem öncélúak, pontosan leírják a fogyasztói hedonizmus sodrását egy úgymond átlagos amerikai lány példáján. 


Piros, fehér és zöld

Tél van. Olyan furcsa tél. Se nem meleg, se nem hideg. Egy dolog viszont változatlan: minden szürke és kopár, ezen csak a nap segít néha. Kicsit színtelen - mert legalább fehér lenne! Hiányzik a zöld?! Akkor kerüljön valami vidám az asztalra!


Színes

Saron bárányai

Mindössze néhány hét telt el azóta, hogy nyája elvitte „az év tenyészbikája” címet, Ariel Saron, Izrael miniszterelnöke újra ünnepelhetett, mivel farmja megkapta az „Izrael legkiválóbb birkatejtermelője” elnevezést is.


Állati protézis

Egy thaiföldi állatorvos azt nyilatkozta, hogy egy beteg elefánt szájába behelyezte a világ első speciálisan megtervezett műfogát.


Nem gyerekjáték

A szánkózás öröme immár nem csak a gyermekeké! Végre kifejlesztették a legújabb high-tech szánkókat is, melyek közül mindenki kedve szerint válogathat. Így hát, ha leesik a hó, próbálja ki az airboardot! 


Garázda farkas Volgográdban

Sikerült ártalmatlanná tenni hétfőn Volgográdban egy farkast, amely napok óta rettegésben tartotta a város lakóit. Az ordas főként a városközpontban lévő élelmiszerüzletek környékén tanyázott, majd rejtekhelyéről előrohanva kiragadta az emberek kezéből az élelmet tartalmazó táskákat, szatyrokat.


Mi van a képen?

1. Győzzön a jobbik! 2. A nagyhal megeszi a kishalat. 3. A nagy ho-ho-ho-horror


Amit az angolok tudnak

Azaz, először inkább, amit nem tudnak. Egy Nagy- Britanniában a héten kezdődött, a nemzetekkel foglalkozó televíziós kvízműsor számára készített országos felmérés szerint a britek több mint fele nem tudja, melyik amerikai városban is kezdődik a nagysikerű musical, a Chicago.


DUMA PLÁZA

Szörnyű dolog ez a fajgyűlölet! Becsületes indiánokkal meg zsidókkal úgy bánnak, mint valami koszos digóval... (graffiti)


Tetőt kap a wimbledoni teniszpálya

A wimbledoni teniszbajnokság rendezői bejelentették, hogy tetőt kívánnak húzni a híres centerpálya fölé. A versenyeket gyakran kellett félbeszakítani az esőzések miatt, és a tervezett fedél biztosítaná, hogy legalább egy pályán folytatni lehessen a küzdelmet, így a tévéközvetítéseket sem kellene félbehagyni.