Vissza a tartalomjegyzékhez

Ruff Tibor
A fehér ember az Ördög
– vallja az afroamerikai muszlim mozgalom

Az Irak elleni háború közeledtével a világ számos országában növekszik az Egyesült Államokat elítélők száma, így Magyarországon is. A NATO egysége megrepedezett, a szervezet a döntésképtelenség jeleit mutatja, sokan közeli szétesésével riogatnak. Oszama bin Laden is a héten látta elérkezettnek az időt, hogy új hangüzenetében bátorítsa híveit, ne féljenek Amerika erejétől, mert Isten velük és Irakkal van a harcban. Mindezek a jegyek szerepelnek Louis Farrakhan, Amerika legbefolyásosabb muszlim vezetője, az Iszlám Nemzet (Nation of Islam) első emberének „próféciájában”, amelyet még 2002 októberében küldött Bush elnöknek.


Farrakhan a durbani ENSZ-konferencián, követői pedig New Yorkban Fotó: Reuters

„Nem vagyok az Ön ellensége, sem ennek az országnak az ellensége, de hiszem, hogy az a folyamat, amelybe Ön vezeti a nemzetet, sok ellenséget fog támasztani Önnek és a nemzetnek itthon és külföldön egyaránt - írja Amerika első számú iszlám vezetője. - Legutóbbi levelemben [ezt 2001 decemberében írta Bushnak] tisztelettel felhívtam a figyelmét az USA elnökeinek az iszlám nemzetekhez és vezetőkhöz való viszonyára az utóbbi években, és figyelmeztettem Önt, hogy amennyiben azt az utat követi, amelyről tudom, hogy a szívében és elméjében van Szaddám Huszeint és Irakot illetően, akkor el fogja veszíteni azt az előnyt, amelyet szerzett 2001. szeptember 11. után, a koalíciója szét fog esni, és kénytelen lesz egyedül haladni tovább. Azt is említettem, hogy olyasmibe fog belefutni, amiről tanácsadóinak fogalma sem volt, és nem is érzékeltek. Ezek történnek most meg” - értelmezi korábbi „próféciáját” az önmagát több ízben „az igazi Jézus Krisztusnak” is nevező Farrakhan (életéről és vallási mozgalmának történetéről, hitelveiről keretes írásunkban olvashatnak).
Az iszlám vezető, aki egyébként rendre hangsúlyozza, hogy a szeretet és a béke érdekében lép fel, e második, októberi levelében azzal fenyegeti Bush elnököt, hogy a nemzetek annyira meg fognak rémülni az Egyesült Államok hatalmas erejétől és Bush háborús eltökéltségétől, hogy nem fogják megakadályozni a tömegpusztító fegyverek bevetését Amerika ellen, valamint hogy Bush mindezzel világméretű krízist indukál. Ha az USA ebben a helyzetben nem figyel a világ közvéleményére, akkor a világ nemzetei mind ellene fognak fordulni - állítja Farrakhan.
„Az ősi Babilon egy olyan város volt, amely megerősítette mindazokat az országokat, amelyek kereskedtek vele, ám egy bizonyos ponton a szomszéd nemzetek ellene fordultak, lerombolták Babilont, és jelként hagyták hátra. A Jelenések könyve beszél egy titokzatos Babilonról, amelynek az ősi Babilon a jele volt.
A Tiszteletreméltó Elijah Muhammad, tanítóm és vezetőm azt mondta, hogy Amerika a titokzatos Babilon beteljesedése” - adja meg üzenetének teológiai hátterét Farrakhan, majd felszólítja Bush elnököt a próféciák tanulmányozására.
Végezetül „borzalmas időket” helyez kilátásba arra az esetre, ha az elnök mégis háborút indít Irak ellen: „Elnök úr, ha Ön megteszi ezt, azzal Amerikára az eső, jégeső, hó, szélvész, földrengések, járványok és éhínség az országban már most is tapasztalható isteni ítéletének növekedését fogja elhozni. Ha folytatja más népek és városok rombolását, az isteni harag ilyen megnyilvánulásait hozza az amerikai népre és az amerikai városokra.”
Farrakhan a tavalyi év során a Közel-Keletre is ellátogatott ugyanezzel az üzenettel és profetikus öntudattal. Izraelbe készülve azt nyilatkozta, hogy „hiszem, sikerül beszélnem Ariel Saronnal, ahogyan Musa [Mózes neve a Koránban] tette az fáraóval. Isten őszinte és elkötelezett emberei el tudják érni mások megkeményedett szívét is.”
Az afroamerikai nacionalista vezető izraeli utazásának alapvető terve egyébként az volt, hogy találkozzon az immár harminc éve ott élő etiópiai fekete zsidókkal, s a vele utazó amerikai fekete keresztény lelkészekkel együtt a feketék vallásokon átívelő egységét kifejezze. „Meg akarom mutatni a világnak, hogy a legmélyebb kapcsolat fűzi össze a Könyv népeit. Mi muszlimok, keresztények és zsidók vagyunk… Megmutatjuk a világnak, hogy a fekete muszlimok, a fekete keresztények és a fekete zsidók egyek. Mi a baj veletek, fehérekkel?” - mondta az interjúban Farrakhan. Békeszerető szavait kissé beárnyékolja, bár egyben meg is világítja tartalmukat, hogy az Iszlám Nemzet alaptanításai szerint „a fehér ember az Ördög”. Annál érdekesebb, hogy Farrakhan közel-keleti delegációjának némelyik keresztény lelkész tagja így nyilatkozik róla: „Hiszem, hogy ő az emberi történelem jelenlegi színpadán az egyetlen személyiség, aki a káoszból stabilitást tud létrehozni, aki meg tudja változtatni a palesztinok és a zsidók életét.” Farrakhan úgy látja, hogy az Írások helyes értelmezése vezet a probléma megoldásához, ezért kell a szellemi vezetőknek, nem pedig politikusoknak, beavatkozniuk. 
Farrakhan tavalyi közel-keleti turnéja során ugyanakkor az Al-Dzsazíra televízióban mintegy 70 milliós nézettségű élő adásban kárhoztatta Izraelt és az Egyesült Államokat: „Az Egyesült Államok Izrael legjobb barátja. Az F-16-osok, az F-15-ösök, a helikopterek, a tankok, amelyek gyilkolják a palesztin népet mindennap, az Amerikai Egyesült Államokban készültek.”
Útjának másik célja a világ muszlimjai egységének kifejezésre juttatása volt, és szolidaritási tüntetés azzal a deklarált céllal, hogy „Bush elnök, ne menjen Irakba, és ne fossza meg Szaddám Huszeint székétől”. Sőt, otthon, az USA-ban hangoztatott nézete szerint, „ha valahol meg kell változtatni a rendszert, azt éppen itt, az Egyesült Államokban kell megtenni, és ezt a háborús uszítót kell megfosztani a hivatalától”. A líbiai Kadhafi - aki egyébként régebben sürgette az Iszlám Nemzet tagjait, hogy fegyveresen döntsék meg az amerikai kormányt - jó barátjaként is ismert Farrakhan Bagdadban többször találkozott „szolidaritását kifejezve” iraki vezetőkkel is, akiknek azt mondta, „a muszlim amerikaiak azért imádkoznak a mindenható Istenhez, hogy adjon győzelmet Iraknak”. 
Farrakhan biztos abban, hogy ha Amerika megtámadja Irakot „ok nélkül”, ezzel az egész iszlám világot egyesíti Amerika ellen. Otthon, az Államokban is számos beszédet mondott, itt főként afroamerikai muszlim hallgatóságának érzelmeit véve célba: „Nekünk [feketéknek] kellett harcolnunk, véreznünk és meghalnunk a fejlődés minden centiméteréért amelyet Amerikában elértünk. Ideje felkelnünk, hogy megtegyük, amit Isten elkészített. Az a feladatunk, hogy urakká váljunk azon a földön, ahová valamikor rabszolgákként adtak el bennünket.”
Farrakhan féligazságokkal kevert lázas próféciái békeidőben akár megmosolyogtatóak is lehetnének, a mostani időben azonban az afroamerikai muszlimokra gyakorolt többmilliós befolyása miatt inkább ijesztőek. Nehéz elfelejteni, hogy a Washington D. C. teljes lakosságát hetekig rettegésben tartó, véletlenszerűen lövöldöző sorozatgyilkos, John Allen Muhammad is tagja volt Farrakhan Iszlám Nemzet mozgalmának, s egyúttal az al-Kaidával is kapcsolatban állt. 
Majd meglátjuk esik-e több eső Amerikában. Ha netán igen - az legyen a legnagyobb baj.


Az Iszlám Nemzet hitvallása: Isten egy fekete ember

Az Iszlám Nemzet a legnagyobb hatású, valamint a leginkább militáns és szeparatista afroamerikai vallásos mozgalom az Egyesült Államokban. Bár hivatalos nevében is használja az „iszlám” kifejezést, lényegét tekintve inkább „protoiszlámnak” kellene nevezni, mivel az iszlám egyes szimbólumait és kellékeit használja ugyan, de középponti üzenete az afroamerikai (fekete) nacionalizmus; ugyanakkor nagy szerepe van az ortodox iszlám növekedésében az amerikai feketék között - jellemzi a mozgalmat a Modern Iszlám Világ Oxfordi Enciklopédiája (The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World) című, tudományos és muszlim körökben egyaránt mértékadónak tartott mű, amelynek huszonhat szerzője és szerkesztője közül tizenhatan arab nevet viselnek.
Az Iszlám Nemzet vallását 1930-ban alapította Detroit fekete gettójában „egy barátságos, de rejtélyes házaló”, Farrad Mohammed (a hívek számára „Fard Mester”), aki a helyi szegény lakosságnak azt tanította, hogy igazi vallásuk nem a kereszténység, hanem az ázsiai és afrikai „fekete emberek vallása”. Üzenetéhez egyaránt használta a Bibliát és a Koránt. 1931-től Fard Mestert követői a Nagy Mahdinak kezdték tekinteni („Istentől vezetett”, ez az iszlám hitben az eljövendő messiás). Fard szerint a jelenkor átmeneti időszak, amelyben a fehér „kékszemű ördögöknek” az uralma és üldöztetése alatt kell élniük, akik hatalmukat gyilkossággal, brutalitással és csalással szerezték. Követőinek azt tanította, hogy ők nem amerikaiak, ezért nem kell engedelmeskedniük az államnak. 1934-ben Fard létrehozta a mozgalom alapvető intézményrendszerét.
Az alapító 1934-es rejtélyes eltűnése után jobbkeze, egy vidéki fekete baptista lelkész fia, Robert Poole, akit mestere Elijah Muhammadnak „keresztelt át”, vette át a mozgalom vezetését. Ő szilárdan rögzítette azt a tant, amely szerint Fard maga Allah volt, ami egyben azt is bizonyítja, hogy Isten egy fekete ember; ő pedig, Elijah Muhammad személyesen ismerte Allahot, és felkenetett az ő Hírnökévé (ez egyébként Mohamed megnevezése a Koránban). Muhammad követte Fard tanait, de még erőteljesebb fekete nacionalizmussal töltötte fel azt, „radikális műtétet” sürgetett: egy különálló fekete nemzet létrehozását. A puritán életvitelt, kemény munkával történő érvényesülést, „önfelszabadítást” hirdető vezető alatt megtiltatott az alkoholon és a disznóhúson túlmenően minden más egészségtelennek tartott étel fogyasztása is, Elijah Muhammadtól származik a manapság világszerte oly sokat idézett mondat is: „Az vagy, amit megeszel.” Negyvenegy éves vezetése alatt a mozgalom intézményrendszere az egész Államokban kiépült, és az Iszlám Nemzet befolyása a feketék körében minden más mozgalom vagy egyház befolyását felülmúlta.
Az irányzat tanítása szerint a fehér ember „természete szerint egy ördög”, képtelen tisztelni vagy figyelembe venni bárkit is, aki nem fehér, és ő a történelmi és állandó oka a feketéket érő minden fájdalomnak és sérelemnek. Központi teológiai mítoszuk szerint egy Yacub nevű őrült fekete tudós azzal lázadt fel Allah ellen, hogy létrehozta a fehér fajt, egy gyenge, hibrid embert, amelynek átmeneti uralom adatott a világ felett. Eszkatológiájuk szerint azonban a közeljövőben egy végső összecsapás lesz a jó (feketék) és a rossz (fehérek) erői között az armageddoni csatában, amelyből a feketék kerülnek ki győztesen, és helyreállítják eredeti hegemóniájukat a világ felett Allah uralma alatt.
Híres második embere volt a mozgalomnak a Muhammad mellett dolgozó Malcolm X, aki tovább radikalizálta az üzenetet, miután a börtönben állítása szerint kinyilatkoztatást kapott a vallási igazságról: „A fehér ember az Ördög.” Az eredetileg Malcolm Little nevű fekete fiú a mozgalomban általában szokásos módon, sokakhoz hasonlóan változtatta családnevét X-re. Ennek jelentése az volt: exkeresztény, exnéger, exrabszolga. Malcolm X karizmatikus befolyása alatt (1952-1965) a mozgalom óriási növekedést ért el, a tagság félmilliós lett, a szimpatizánsok azonban ennek többszöröse, Malcolm pedig az amerikai társadalom ismert kritikusává vált. Az ifjabb Dr. Martin Luther King erőszakmentességet hirdető programjával szemben felhívta követőit, hogy „bármilyen eszközzel” védjék meg magukat. Ezek a nézetei hatottak a hippi mozgalom fekete szárnyának különböző erőszakos csoportjaira is. 1964-ben azonban Malcolm X elhagyta a mozgalmat és valódi, hagyományos, szunnita iszlámhívővé vált, majd 1965-ben merénylet áldozata lett.
Miután Muhammad is meghalt 1975-ben, egyik fia, Wallace Deen Muhammad vette át a vezetést, ő azonban radikális reformjaival megosztotta az Iszlám Nemzetet, ugyanis törölte a fehérek ördögi mivoltáról szóló tanítást, lehetővé tette a fehérek számára a mozgalomhoz való csatlakozást, és liberalizált számos vallási szokást. Elvetette a Yacubról szóló mítoszt, és a szunnita iszlám tradíciót vezette be. Irányzata végül perifériára került a mozgalomban, és az eredeti fekete nacionalista főáramlat élére Louis X, ismertebb nevén Louis Abdul Farrakhan került.
Farrakhan 1933-ban született New Yorkban, Bronxban, de Bostonban nevelte fel indián édesanyja. Huszonkét évesen csatlakozott a mozgalomhoz, majd Malcolm X „dezertálása” után ő lett a második ember. 1978-ban, miután Wallace Deen Muhammad „liberalizálási kísérlete” a perifériára szorult, Farrakhan felelevenítette az eredeti fekete nacionalista tendenciát. A politikai harc érdekében engedélyezte híveinek, hogy szavazzanak, illetve indulhassanak a választásokon, ez ugyanis addig tilos volt, hiszen az államot nem ismerték el maguk felett. Hírnevét annak köszönheti, hogy mozgalmával együtt részt vett Jesse Jackson 1984-es elnökválasztási kampányában, valamint éles kirohanásainak, amelyekben a zsidóknak és fehéreknek a feketék elnyomásában játszott szerepéről beszélt. A fekete egységről, öntudatról és függetlenségről szóló üzenetei az alsóbb osztályokhoz tartozó feketék, valamint a kiábrándult értelmiség köreiben népszerűek, és nemcsak újságcikkek, hanem számos fekete rapelőadó (mint például a Public Enemy vagy Prince Akeem) útján is terjednek.
Az Iszlám Nemzet mint a legnagyobb hatású mozgalom az afroamerikaiak között, jóllehet klasszikus értelemben véve nem muszlim vallás, mégis főszerepet játszik abban a folyamatban, amely az iszlám hitet a protestantizmus, katolicizmus és judaizmus mellett a negyedik fő vallási irányzattá emeli jelenleg az amerikai társadalomban. Az iszlám hitre térők több mint 90 százaléka afroamerikai az Egyesült Államokban.