Vissza a tartalomjegyzékhez

Major Nóra
Aktuális adóbevallások

A napokban válik esedékessé az egyéni vállalkozások személyi jövedelemadó-bevallásának benyújtása. A fizetendő adó nagyságát viszont nagyban csökkenthetik a kisvállalkozói és egyéb kedvezmények. Feltéve, ha ezek igénybevételének lehetőségéről a vállalkozók is időben értesülnek.

Egy visszamenőleges jogszabály-módosítás révén a 2002. évi bevételből levonható úgynevezett kisvállalkozói kedvezmény már érinti az épületeken végzett beruházásokat, újításokat és az újonnan beszerzett szellemi termékeket is - tudtuk meg Kerekes Anikótól, az Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének alelnökétől. A kedvezmény igénybevételének egyik feltétele egyébként, hogy a vállalkozási eredmény ne csapjon át „mínuszba”, a figyelembe vehető érték felső határa pedig 30 millió forint. A kisvállalkozói kedvezménnyel kapcsolatban azt a legfontosabb megjegyezni - mondja Kerekes -, hogy az ebből vásárolt eszközöket a tárgyévtől számított négy évig meg kell tartani, és a vállalkozás érdekében felhasználni. Ha az adott eszközt idő előtt lecseréli, akkor elveszti a kedvezményt. Az említett feltételeken túl a cégautó esetében még az is kritériuma a kedvezménynek, hogy a cégautóadót havonta fizessék, és vállalják, hogy a járművet más célra nem használják. Bár ez utóbbi kikötés betartása természetesen ellenőrizhetetlen.
Az alkalmazotti kedvezménnyel kapcsolatban Kerekes kiemelte, ha az egyéni vállalkozó más munkaviszonyban is áll, akkor az alkalmazotti kedvezmény csak akkor jár neki, ha az összes jövedelme - tehát nem csak a bérként elszámolt! - nem haladja meg az adótábla legmagasabb kulcsú sávjának kezdőösszege, (egymillió 200 ezer forint) plusz 333 ezer 333 forintot. Ezeket - a tapasztalatok szerint - csak kevesen veszik figyelembe, így sokuknak nem jár az alkalmazotti támogatás - mondja Kerekes.
Az egyéni vállalkozó rezsije elszámolható, ha a lakásával együttes az irodája. Az adótanácsadó szerint célszerű az ilyen elszámolásokat egy megosztott alaprajzzal alátámasztani, a részarányok tisztázása végett. Külön figyelmet igényel a telefonszámla kérdése. Kerekes arra figyelmeztet, hogy ez csak abban az esetben válik egyáltalán levonható tétellé, ha a vonal a vállalkozó saját nevén szerepel. Az internethasználatban jelenleg nem kell elkülöníteni a magáncélú felhasználást, hanem minden „elnetezett” forint a vállalkozás érdekében felmerült költség részévé, vagyis elszámolhatóvá válhat.
Volt munkanélküli személy vagy szakmunkástanuló foglalkoztatása esetén a bevételt csökkenti a társadalombiztosítási járulék összege. Továbbá a szakképzős diák után még havi 6000 forint bevételcsökkentő tétel is jár. Szintén bevételt csökkentő tételt jelent a legalább 50 százalékban csökkent munkaképességű személyek alkalmazása is.
Szintén a vállalkozó anyagi terheit csökkentik a közvetlenül az adóból levonható tételek. Ennek egyik formája a lakáskedvezmény. A lakáshitelek törlesztése után évi legfeljebb 40 százalékig, illetve 240 ezer forintig számolható el, hitelintézeti igazolással és a törlesztésre igazolt összeg feltüntetésével alátámasztva. Felsőoktatási intézményben fizetett tandíj havi 6000, évi 60 ezer forint erejéig vonható le diákonként. Az élet- és nyugdíjbiztosítás kedvezménye a 2002-es évben 50 ezer forintot jelent, de ez a kedvezmény - mondja az alelnök - a jövőben várhatóan növekedni fog.
Jótékonyság címén elkönyvelt kiadások még egyéni döntés szerint magánszemélyi bevallásban vagy vállalkozási jövedelemben is elszámolhatóak - folytatja Kerekes a kedvezmények sorát. Ily módon maximum 50 ezer forint vonható le a vállalkozás kifizetendő adójából a közhasznú intézmények részére kifizetett adományok, és 100 ezer forint a kiemelkedően közhasznú intézményeknek szánt összeg címén.