Vissza a tartalomjegyzékhez

Kovács Klára
Fűszáltól 70 milliárdig

Hűtlen, illetve a hanyag kezelés, csalás, jogosulatlan gazdasági előny szerzése, köz- és magánokirat hamisítás - ezek a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) vádpontjai az Orbán-éra idején hírhedté vált cégek vizsgálata után. A Kehi vezetője lapunk megkeresésére nem kívánta megnevezni azt a tíz esetet, amellyel kapcsolatban most feljelentést tett, azonban tudható, hogy már korábban vizsgálat alá helyezték az Országimázs Központ (OK), a Defend Kft., a Millenáris Park, a Magyar Posta, a Happy End Kft. az ISM, az Ezüsthajó Kft., az In-forrás Kht., illetve a FVM Orbán-kormány alatti működését. A Kehi által megjelölt tíz tétel 70 milliárd forintot érint.


Tüzijáték a Hősök terén. Füstbe ment közpénzek Fotó: Somorjai L

A kormány megbízásából dolgozó Proware Kft. eddig 400 milliárd forintnyi kétesen felhasznált közpénz nyomára bukkant. A cég vezetője szerint egyértelműen bűncselekménnyel hozható öszszefüggésbe több tízmilliárd forint. A Proware mintegy nyolcvan-száz esetben állapított meg törvénybe ütköző pénzáramlást a Magyar Fejlesztési Bank, a Nemzeti Autópálya Rt., az Állami Autópályakezelő Rt., a Konzumbank, az In-Forrás Kht. működésében elmúlt egyéves tanulmányozása során. 

A Fidesz tagad

A Fidesz több prominens személyisége rágalomnak minősítette a gyanúsításokat, a Kehi legfrissebb jelentésében azonban megállapította, hogy az általa vizsgált esetekben többször is sérült a felelős vagyongazdálkodás elve, számos esetben megkerülték a közbeszerzési törvényt, súlyosabb esetben pedig jelentős vagyoni hátrány keletkezett. A vizsgált gazdasági társaságok esetében is számos visszaélésre került sor. Például a befektetéseket, értékpapírokat a piaci értéknél aránytalanul magasabb áron vásárolták, ugyanakkor jól működő nyereséges céget piaci ár alatt értékesítették. Amikor pedig állami vagyont magánosítottak, megsértették a privatizációs törvényt. Több esetben színlelt szerződéseket kötöttek annak érdekében, hogy elkerüljék az adó és a járulékterhek megfizetését. Előfordult az is, hogy a megkötött szerződések nem tartalmaztak valós ügyleteket, illetve hiányosak voltak a dokumentumok. Az alvállalkozók szövevényes rendszerére épülő szerződéses konstrukciók indokolatlan többletkiadást okoztak. Az említett esetek mintegy 70 milliárd forint közpénzt érintenek. 

A piszkos tíz

A rendőrség hatáskörébe került elhíresült cégek közül már ismertté vált, hogy több esetben is megsértették a vagyonkezelésre és a számvitelre vonatkozó törvényi előírásokat. Az OK az országkép építésére 18,7 milliárd forintot kapott, ebből 2002 júliusáig közel 13 milliárdot költött el. A vizsgálat megállapítja, hogy az OK az állam pénzeszközeit elnagyolt tervek alapján, nagyvonalúan 
- az állami költségvetés számára hátrányosan - használta fel. Erre például szolgálhat az úgynevezett Milleniumi Országjáró című kiadvány, amely 2,4 milliárd adóforintba került. A kéthavi lap elkészítésével megbízott MERT 2000 Rt. vezetője ellen rendőrségi eljárás indult, különösen nagy (900 millió forintos) kárt okozó csalás, azaz túlszámlázás miatt. Hasonlóképpen tett a „Magyarország mindannyiunké” című kiadvány elkészítésekor is, amikor 36 millió forinttal kért többet a szükségesnél. Az OK a Széchenyi terv reklámozásába egymilliárd forintot ölt, maga a kormányzati kommunikációs tevékenység pedig közel hárommilliárd forintba került. Az emlékezetes olimpia megrendezésének fellángolása 356 millió forintunkat vitte el. 
A négy év alatt Orbán Viktor és a kormány tagjai „főszereplésével” 298 film készült, amelyekért 446 millió forintot fizetett az állam - jobban mondva az adófizetők. Szakértők szerint a produkciók amatőr szintűek, a költségeket pedig indokolatlanul túltervezték, amikor a szakmában megszokott áraknál 50-88 százalékkal túlszámláztak. 
A Millenáris Park - amely több ízben is színhelye volt a Fidesz választási rendezvényeinek - nem kerülhette el a rendőrségi eljárást. A belépőjegyekkel együtt ajándékba adott órák kapcsán 400 millió forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják Berkecz Máriát, a kht. volt vezetőjét. A rendőrség látókörébe került még a 30 millió forintos végkielégítése is, amely miatt zárolták a vagyonát. A Millenárisban honossá vált túlszámlázásra ékes példa lehet a 200 millióért bérelt hangosító berendezés, haletetés havi 120 ezerért, vagy éppen a hét és fél millióért őrzött vendégkönyv. 
A mögöttünk hagyott ciklusban „csodálatosan” ívelő cégekről szerezhettünk tudomást: úgymint a Vegyépszer Rt., a Defend Kft. és a Magyar Posta Rt. A posta újonnan kinevezett vezetője a kormányváltás után a számviteli fegyelem megsértése és magánokirat-hamisítás miatt feljelentést tett, amelyhez 600 millió forintos kárigényt támasztott. Csáki György elmondta, hozzá nem értés és korrupció miatt az elmúlt 2-3 évben 12 milliárd forintnyi veszteség érte a céget! A gyümölcsök hamar beértek: a tavaly néhány száz fő elbocsátása után - sajtóértesülések szerint - az idén több ezer fővel karcsúsítják a posta létszámát. 
A Kehi az MFB működésének vizsgálatakor is több olyan ügyet talált, ahol sérültek a felelős gazdálkodás szempontjai, számszerűsítve kimutatható vagyoni hátrány következett be az állam kárára, miközben egyes személyek, illetve érdekcsoportok indokolatlan vagyoni előnyökhöz jutottak. A bank jelentős összegű hitellel és tőkebefektetéssel vett részt sportfinanszírozásban úgy, hogy a visszafizetésre nincsen garancia. A 12 agrárcégnek az ÁPV Rt.-től való átvételével megsértették a privatizációs törvényt. Országos közműhálózat fejlesztése során számos magánszemélyt juttatott jelentős haszonhoz. 
A vizsgálat azt is megállapította, hogy a Nemzeti Autópálya Rt. a szerződésben foglalt feladatát nem látta el, azt alvállalkozókkal végeztette el, amely révén 27 százalékos nyereséget realizált. Az autópályaépítésben több olyan vállalkozás működött közre, amelyek részére indokolatlanul, több százmillió forint előleget folyósítottak, annak ellenére, hogy nem kapcsolódtak közvetlenül az építési munkákhoz. A vizsgált M3-as autópálya Füzesabony-Polgár közötti szakaszán az egy kilométerre eső építési költség jelentősen, elfogadhatatlan mértékben magasabb volt a szakmailag indokoltnál. 

Fűnyírás

Keller László, közpénzügyekkel megbízott államtitkár a Heteknek korábban kifejtette: komoly gondot okoz a kintlévőségek visszaszerzése, egyelőre közel egymilliárdhoz sikerült hozzájutni. 
A letűnt Orbán-éra példátlan gyanús ügye nem taszította szótlanságba a volt ellenzéki pártokat sem. Lendvai Ildikó, MSZP frakcióvezető szerint a kulisszák mögött szabad rablás folyt. Kuncze Gábor pedig egyenesen „tolvaj bandának” titulálta a Fideszt. Az érintettek minden alkalmat megragadnak arra, hogy kifejezzék, igaztalanok a vádak, rágalomhadjárat indult ellenük. Orbán Viktor volt kormányfő a napokban kijelentette: egy fűszál sem hiányzik.