Vissza a tartalomjegyzékhez


INNEN-ONNAN

Orosz „minimentalizmus”

Az oroszországi újgazdagok vagyonuk nagyságának fitogtatására egészen újszerű, szokatlan módot találtak, ami a szovjet időkben, úgyszólván elképzelhetetlen lett volna A brezsnyevi évek alatt ugyanis, az egyetlen, kutyafajták kikísérletezésére felhatalmazott állami kutyatenyésztő is csupán az emberek számára hasznavehető állatokat alkothatott.. Egész egyszerűen „burzsoának” bélyegezték volna őket emiatt. Az új „csoda” - 2 kg-jáért 1000 dollárral (250ezer Ft) - drágábbnak minősül, mint az arany és nem más, mint miniatűrkutya. Korábban az emberek csak hatalmas ebeket vásárol(hat)tak házaik, családjuk védelmében. Nina Nasibova, az egykori cári fővárosban, Szentpéterváron élő tenyésztő, végre megalkothatta egészen kicsi, 24 cm magas, ölebét, a „Petersburgi Orchideát”, ami azonban Leonyid Brezsnyev vezetése idején még annyira sem lehetett volna tartós, mint a nevét adó trópusi virágok. Ulitka(„Csigácska”) súlya kb. 600 gr, s bár a kifejlett példányok egy kilósra is megnőhetnek, így is a kutyavilág egyik legkisebb fajtájának számítanak. (Reuters) 


Dosztojevszkij, a villamosvezető 

Egy többszörös gyilkos fiatalember nem biztos, hogy öregbíti Oroszország jó hírét a gyorsan változó világban. Azonban Fjodor Dosztojevszkij ükunokájának más véleménye. Szerinte a XIX. század ünnepelt írójának Bűn és bűnhődés c. regénye amely egy hasonló gyilkosság körül forog, segíthet a XXI. századi orosz polgároknak is megtalálniuk az értékeket. Az 57 éves Dimitrij Dosztojevszkij is örökölte ükapja megfigyelőképességét, amivel a nagy orosz lelket szemlélte az író. “A mai világban lezajlódó mindenkit uniformizáló globalizációs folyamat csak visszájára fordítja azt amire eredetileg kitalálták. Manapság az emberek egy bizonyos pont után már azt kérdezik maguktól: ki is vagyok én egyáltalán? Hát ekkor kell az oroszoknak újra elővenniük a Dosztojevszkij regényeket!”-nyilatkozta. Dimitrij 8 évig Szentpéterváron villamos vezetőként dolgozott, ez alatt az idő alatt volt alkalma közelebbről tanulmányoznia az embereket. Jelenleg a híres íróról készült kiállításnál segít a városi múzeumnak. Szerinte a szerző az emberi lélek legsötétebb és legrejtettebb zugait tárja fel. Mint ismeretes, a Bűn és bűnhődés főszereplője, Raszkolnyikov diák, aki a gyilkosság elkövetése után félig delíriumos állapotban bolyongja be Szentpétervár legsötétebb zugait, mígnem végül feladja magát a rendőrségen. Szibériába kerül, ahol hite által megtér és megszabadul bűnéből. (Reuters)