Vissza a tartalomjegyzékhez

Major Nóra
Kezdjük Ádámtól és evától

2003. január elsejétől lép hatályba az egyszerűsített vállalkozói adóról (eva) szóló törvény. Minden olyan egyéni vállalkozásnak és gazdasági társaságnak, amely a jövő évben az eva rendszere szerint kíván adózni, ezt december 1-je és 20-a között kell bejelentenie az adóhatóságnál. Bár a most elfogadott törvény sokkal kevésbé szigorú, mint a kezdeti javaslatok, nem árt még egyszer átgondolni, hogy nekünk - személy szerint - érdemes-e ezt az adózási formát választanunk - mondta a lapunknak nyilatkozó Vadász Iván, a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Egyesületének alelnöke. Ha ugyanis az adóalany az adott évben nem tudja teljesíteni a vállalt feltételeket, akkor a további négy évre biztosan elbúcsúzhat az eva-körtől.


Eva-kérdések. A könyvelő segíthet Fotó: Somorjai L.

Az alelnök szerint a Pénzügyminisztérium által kiadott első eva-változat olyannyira rigorózus volt, hogy adott esetben veszteségekkel is járhatott volna az új adó alkalmazása. A jelenlegi helyzet - ezzel szemben - sokkal kedvezőbb. Az eva-törvény jelentősen felpuhult, ezért úgy tűnik, hogy sokaknak meg fogja érni az átállás - véli Vadász. 
„Receptek azonban nincsenek. Ha recepteket mondanánk, az nem lenne szakszerű. Egyszerűen mindenkinek magának kell leülnie az asztalhoz, és ki kell számolnia, hogy megéri-e neki az eva szerint adózni a jövőben, vagy sem” - tanácsolja.
A mérlegelés sikerének érdekében kezdjük az „alapoknál”. Az eva rendszerében kizárólag az adott évi bruttó árbevétel képezi az adó alapját, amelynek 15 százaléka maga az adó összege. Az adótanácsadók számításai szerint azoknak a vállalkozásoknak éri meg az egyszerűsített adózásra való áttérés, ahol a költséghányad kevesebb, mint 70 százalék. A kevés, és főleg nem áfás (pl. benzin) költséggel rendelkezőknek többek között amiatt is ajánlják az evát, mert az új adóval megszűnik az adott cég áfaalanyisága, azaz az elkövetkező időszakban nem érvényesítheti áfaelvonási jogát a vásárolt tárgyi eszközökre és ingatlanokra. „Tehát, aki nagy beruházásokat tervez a következő évre, és a finanszírozás végett szüksége lesz az áfa-visszaigénylés lehetőségére, az ne válassza az evát” - mondja összefoglalóan az alelnök.
Arra a kérdésre, hogy az iparűzési adót milyen formában fizesse egy evás, nem lehet csak az adminisztrációs terhek alapján válaszolni. Ez is egyéni számítási kérdés - mondja Vadász. A hagyományos kalkuláció hátrányaként szokták emlegetni a kötelező bizonylatgyűjtést, ám ennek megítélése valójában igen szubjektív. 
Ritkán emlegetett, de annál fontosabb tény, hogy egy jövő évi eva az ez évi adó nagyságát is befolyásolja! Érdemes ennek a lehetőségnek is utánanézni, mivel ez akár növelheti is a 2002-es év kötelezettségeit - szól a tanács.
És most lássuk a törvény legengedékenyebb pontjait: az elfogadott változat szerint nem választhatja az evát az a gazdasági társaság, amelynek szerkezetében az elmúlt két évben 50 százalékot meghaladó részesedési változás történt. Magyarul, egy több mint 50 százalékos szavazati jogot biztosító részesedéssel bíró taggal gyarapodott. Ez azonban a szabály megkerülésével úgy is biztosítható, hogyha azt nem egy, hanem több személy vásárolja.
A parlament elutasította, így a törvényből is kimaradt az a kitétel, miszerint csak az a vállalkozás evázhat, amelynek az elmúlt két évben legalább félmillió forint kimutatható bevétele volt. A félmilliós limit helyett csak a „kimutatható bevétel” követelménye maradt a szövegben, így viszont lehetőség nyílik az úgynevezett „alvó vállalkozások” felélesztésére. Ha ebben és a következő évben is fel tud mutatni egy pár forintos bevételt, 2004-től már az evakör boldog tagja lehet. 
Ezentúl a végrehajtható köztartozások sem képeznek abszolút akadályt. Bár az APEH illetékes munkatársai - érthető módon - inkább a mielőbbi befizetést javasolják, az új törvény szerint lehetőség van halasztásra vagy részletfizetésre is.
Vadász szerint az átállás várhatóan kaotikus lesz. A december köztudottan könyvelési csúcsidőszak, másrészt a könyvelők is csak most tanulmányozzák az új rendszer részleteit, így erősen megkérdőjelezhető a tanácsadásuk minősége. Ennek ellenére mégsem javasolja az evára való áttérés elhalasztását, vagyis a „várjuk meg mi sül ki belőle” taktikát.


Hasznos tudnivalók:

Eva-adóalany lehet: betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, szövetkezet, erdőbirtokossági társulat, végrehajtói iroda, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő iroda és egyéni vállalkozó.

Legfontosabb feltételek: 
1. 15 millió forintot nem meghaladó bevétel 2001-ben, és várhatóan 2002-ben, illetve 2003-ban is.
2. Az egyéni vállalkozó csak akkor választhatja az evát, ha az adóévet megelőző két évben folyamatosan végezte tevékenységét, és az adóévben nem lép az eva-körbe olyan cég, amelyben ő 10 százalékot meghaladó tulajdoni részesedéssel bír.
3. A gazdasági társaság csak akkor lehet jogosult az evára, ha az elmúlt két évben nem alakult át és nem szerzett több mint 50 százalékos részesedéssel rendelkező tulajdonost (kivétel, ha örökölt), és az adóévben nincs részesedése más gazdasági társaságban.
4. Az APEH nem szabott ki rá bírságot számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt.
5. Nem állt végelszámolás vagy felszámolás alatt.
6. Az aktuális adóévben nem folytat jövedéki tevékenységet, se olyan tevékenységet amihez a Szerencsejáték Rt. vagy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye kell.
7. Az eva kiváltja a cégautóadót, a vállalkozói személyi jövedelemadót, a vállalkozói osztalékalap utáni adót és egyéni vállalkozók esetében az általányadót is.
Az evának nem adóalapja: semmilyen költség és kiadás, sem a kapott kölcsön, sem a hitel, sem a vállalkozó által adott egyéb vagyoni hozzájárulás.
Az evára 2002. december 1-jétől 20-áig lehet jelentkezni az adóhatóságnál. A kizárólag erre a célra használható formanyomtatványok letölthetők a internetes oldalról, vagy beszerezhetők kereskedelmi forgalomban.