Vissza a tartalomjegyzékhez

Somorjai László
Megkeresztelt gyermektörvény

A napokban megkezdte a parlament a gyermekvédelmi törvény módosításának vitáját, mely „keresztény szellemiséggel” itatná át az 1997/XXXI., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt, mely ma kétmillió fiatalkorút, és mintegy kétszázezer veszélyeztetett fiatalt érinthet. 

Surján László, a Fidesz vezérszónoka a törvénymódosítást előkészítő parlamenti beszédében az 1997-es gyermekvédelmi törvényt alapvetően jó törvénynek nevezte, amelynek - mint mondta - „még jobbá tétele most a közös feladat”. Felhívta a figyelmet arra, hogy a módosítvány szerint „szülői kötelezettséggé válik a gyermek egészséges felnevelése.” Mint kifejtette, ebbe beletartozik a gyermek egészséges testi-lelki, anyagi és szellemi jóléthez való joga, amely sérülhet akkor, ha a szülők életvitele „lelkileg károsítja a gyermeket”. Surján László a Heteknek kifejtette: „Ez jelentheti a családon belüli erőszak problémáinak a nagyobb mértékű kezelését, de az én megközelítésemben a gyermeknek nem csupán szülőkhöz, hanem »normális szülőkhöz« van joga. A gyermekvédelemnek ezért ide is érdemes lenne kiterjednie.” Arra a kérdésünkre, hogy lehet-e szó lelkileg károsító életvitelről akkor, ha egy új vallási felekezetet választ a szülő, a politikus elmondta: „Alapesetben a szülőnek joga van a gyermekét abban a hitben nevelni, amiben ő van. Izgalmasabb kérdés az, hogy ha a szülő hitet vált, akkor mi a teendő, de én nem gondolnám, hogy ezen törvény keretében ezt a problémakört érdemes megfogni. Nem lenne helyes egy amúgy is nehéz vallásszabadságról szóló törvény gondjait beemelni egy gyermekvédelmi törvénybe.” Surján László ezzel cáfolta azt a vélekedést, hogy a meghiúsult egyháztörvény-módosítás után a gyermekvédelmi törvénymódosítások „vizein beevezve” szeretné kiterjeszteni befolyását a gyermekek vallásos nevelése és a „szektáktól” való megóvása érdekében.
Harrach Péter szociális és családügyi miniszternek 107 módosító paragrafusból álló beterjesztését a kormánypártok egyhangú támogatásukról biztosították. Lezsák Sándor (MDF) felszólalásában külön üdvözölte, hogy 
a módosítások „keresztény szellemiséggel” itatnák át az MSZP-kormányzás ideje alatt megalkotott és azóta jól bevált gyermekvédelmi törvényt, Béki Gabriella, a szabaddemokraták vezérszónoka pedig éppen a „kereszténydemokrata szellemiség” megjelenése miatt fogalmazta meg fenntartásait. 
A módosítás szerint a nevelőszülő feladata lenne a gyermek vallásoktatásban való részesítése. „A nevelőszülő elősegíti a gyermek vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztását, kinyilvánítását, gyakorlását, hit- és vallásoktatásban való részvételét” - fogalmaz a javaslat. További vitás pontnak bizonyult egy új testület, a Család és Gyermekvédelmi Tanács intézményeinek a felállítása, mely a szabaddemokrata Béki Gabriella szerint a régi szervezet megjelenése új név alatt. „A régi szakmai kollégiumnak szó szerint ugyanaz a feladata, mint amit most tanácsnak hívnak. Ilyenkor él bennünk a gyanú: az átkeresztelésre azért van szükség, hogy a régi embereket lapátra lehessen tenni és újakat, nekik szimpatikusabbakat lehessen beültetni” - mondta lapunknak a képviselő asszony. 
Szabó Sándorné szocialista képviselő hozzászólása szerint a Fidesz-kormányzat megváltoztatta a törvény „lelkét”, ugyanis a törvény egyik alapvető célja 1997-ben az volt, hogy anyagi okokból egy gyermeket se kelljen megfosztani a családjától. „A kormány a kétéves költségvetéssel megcsonkította a törvényt, mert kivette belőle az általunk 1997-ben behelyezett rendszeres gyermekvédelmi támogatást. Ezt átkeresztelte kiegészítő családi pótlékra, behelyezte a költségvetésbe, és úgy csinált, mintha új ellátást hozott volna a rendszerbe” - mondta a Heteknek a képviselő asszony. Egyébként a bruttó nemzeti össztermékből a Fidesz-kormány családtámogatási aránya nem változott, vagyis most is annyi, mint a kormányzati ciklus elején - 2,3 százalék - csupán a kedvezményezettek lettek átcsoportosítva. „Ezért szemfényvesztés a családtámogatás növekedéséről beszélni” - jelentette ki a képviselő asszony. A vita ősszel folytatódik.