Vissza a tartalomjegyzékhez


Címzett: MTV Aranyfüst Szerkesztősége

Családvédelemmel évtizedek óta foglalkozó szakemberként kötelességemnek érzem, hogy az MTV „Aranyfüst” című műsorában április 10-én bemutatott, majd másnap megismételt riporthoz (készítette: Franka Tibor) tegyek néhány „józan”, mértéktartó észrevételt. Az egykori, kudarcba fúlt „szektakampány” sajtóbajnoka az egyik protestáns felekezet lelkészének asszisztálásával, egy válási história kapcsán megpróbálta ismét családbomlasztónak feltüntetni a fiatalok körében igen népszerű Hit Gyülekezetét.

Tisztelt Szerkesztőség!

Az igaztalanul „megbírált” neoprotestáns gyülekezetet 1988 óta ismerem. A Józan Élet Egészség- és Családvédő Országos Szövetség elnökségének képviselőjeként azért hívtak meg istentiszteletükre - amit még a GANZ-MÁVAG kultúrtermében tartottak akkoriban -, hogy személyesen győződhessünk meg tevékenységük kedvező hatásáról, amit az egészségügyi intézményekben korábban minden eredmény nélkül kezelt narkomán fiatalok körében értek el. A helyi, evangéliumi megalapozottságú Józan Élet egyesületek csatlakozási szándékát ezekkel a csodával határos életsors-változásokkal kívánták ugyanis alátámasztani.
Az ott tapasztaltak hatására aztán nemcsak több, azóta is aktív - nem dohányzó, nem italozó és a drogfogyasztást határozottan elutasító - tagszervezettel bővült a Józan Élet Szövetség, de a gyülekezet legális felekezetként való bejegyzését szolgáló sokadik beadványt pártatlan társadalmi szervezetként támogatva, az Egyházügyi Hivatal illetékesei előtt is elmondtuk józan érveinket. (Szövetségünk józan kiállásán is múlt, hogy e rossz emlékű, 1989-ben megszüntetett diktatúra-hivatal utolsó ilyen döntésével mégiscsak elismerte egyháznak a Hit Gyülekezetét.)
Hosszúra nyúlna felsorolni a gyülekezet folyamatos részvételét a szenvedélybetegségek elleni küzdelemben, amit a Református Iszákosmentő Misszió igazgató-lelkészének kezdeményezésére, az egyházak és más civil szervezetek közreműködésével folytat a Józan Élet Szövetség, elsősorban korunk „morbus hungaricusa”, a magyar népességet egészségben és létszámban egyaránt sorvasztó alkoholizmus ellen. Elég, ha arra utalok, hogy a tíz esztendeje elfogadott egészség- és családvédő programot - amely a hazai társadalmi bajok fő okának az erkölcsi válságot jelöli meg - a szövetség közgyűlése éppen a hitgyülekezetes választmányi tagjának előterjesztésére fogadta el. Vagy hogy a Mentálhigiénés Programirodával két évvel ezelőtt közösen szervezett speciális sajtókonferencián - amelyre a média nyilvános meghívására jelenhettek meg bárhonnan a gyógyult narkománok - huszonegy ilyen fiatalember vállalta arccal és névvel, hogy elmondja keserves megpróbáltatásainak és megszabadulásának hiteles történetét, s ezek közül tizenhat éppen a Hit Gyülekezetében ismerte meg Jézus Krisztus szabadító erejét.

Neszmély, 1999. április 12.

Fekete János író és szociális szervező, a Józan Élet Egészség- és Családvédő Országos Szövetség szaktanácsadója