Vissza a tartalomjegyzékhez

RÓTH ISTVÁNNÉ
A bíróság

Sorozatunkban tőzsdei fogalmak, kifejezések magyarázatával, tőzsdei szereplők bemutatásával foglalkozunk. Ez esetben a tőzsdei választottbírósággal.

A Budapesti Értéktőzsdének és a Budapesti Árutőzsdének közös bírói testülete van, a tőzsdei választottbíróság (TVB). A bíróság alapvető feladata, hogy a tőzsdék szereplői között felmerült viták jogi úton történő eldöntését biztosítsa. Emellett csak a TVB dönthet új értékpapír forgalomba hozataláról, befektetési szolgáltatásokról.
A peres ügyekben egy három főből álló tanács hoz ítéletet. Az egyik bírót a felperes választhatja meg, a másikat pedig az alperes. Az így kiválasztott 2 személy jelöli ki a tanács elnökét. A választás egy névjegyzékből (választottbírói listáról) történik, amelyet mindkét tőzsde közgyűlése jóváhagyott. Jelenleg ezen a listán több mint negyven név szerepel, akik az áru- és értéktőzsdének jogi tanácsadói.
A TVB eljárása nem nyilvános, és egyfokozatú (ami azt jelenti, hogy nem lehet a döntés ellen fellebbezést benyújtani). A másik érdekessége, hogy a döntés szótöbbség alapján születik, valamint miden bírónak elfogulatlansági nyilatkozatot kell tenni. A tárgyalás előtt a peres felek szakértelem hiánya vagy elfogultság oka miatt kezdeményezhetik akármelyik bíró kizárását.
A tanács, felállását követően 30 napon belül megtartja a tárgyalást, és újabb 30 napon belül a döntésről is értesítést kapnak a peres felek.