Vissza a tartalomjegyzékhez

POGÁCSÁS PÉTER
Kis- és középvállalkozói program

Kis- és középvállalkozás támogatási programot állított össze a Gazdasági Minisztérium azért, hogy két éves távlatban érzékelhetően javítson ennek, a foglalkoztatottak felének munkát adó szektornak a helyzetén. A gazdálkodó szervezetek 99 százaléka tartozik az 50 főnél kevesebb alkalmazottal működő kis- és középvállalkozók kategóriájába, GDP-hez való hozzájárulásuk a „láthatatlan jövedelmeket is bekalkulálva” azonban csak 40 százalék körüli lehet.

Kétségtelen tény, hogy az 1996-ban beindult erőteljes gazdasági növekedés motorjai a külföldi nagy gépipari vállalatok (IBM, Audi, Philips, General Electric) voltak és a fellendülés gyorsan átterjedt a magyar nagyvállalatokra is (MOL, Richter), az elsősorban belföldre termelő kis- és középvállalatok azonban csak 1997 végén kezdték érezni mindennek jótékony hatását. A Fidesz- MPP már választási programjában felhívta a figyelmet arra, hogy a kisvállalkozások szószólója kíván lenni, annál is inkább, mert ez beleillik a független egzisztenciával rendelkező magyar polgárság megteremtésének meghirdetett stratégiájába. A most elfogadott program három fő területen kíván előrelépést tenni: adó- és adminisztrációs teher könnyítések, a támogatásra rendelkezésre álló pénzek összpontosítása és áttekinthetőbbé tétele, valamint a kisvállalkozások információval való jobb ellátása, képzése terén. A program legreménykeltőbb része a 2000-re beharangozott átfogó adó-, Tb- és adminisztrációs reform. Az elképzelések között szerepel többek között a bevallások egyszerűsítése és megritkítása, az átalányadózás kiterjesztése, az osztalékadó csökkentése. Mindebből 1999-ben azonban még semmit sem tapasztalunk, az adó- és járulékterhek nem változtak, sőt a kisvállalkozások esetében valószínűleg még nőttek is, amit csak tetéznek az önkormányzatoknak juttatott források csökkentése következtében várhatóan megemelkedő helyi adók. Már jövőre megvalósul viszont a kisvállalkozás támogatás központi forrásainak a Gazdasági Minisztérium kezelésében álló Kisvállalkozói Célelőirányzatba történő összpontosítása. A Célelőirányzat támogatásával 1999-ben országos szinten 3 millió forintra emelkedik a mikro-hitel kerete.