Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2003. október


TARTALOM

Tanulmányok

Szathmáry Eörs: Az élet keletkezése
Németh Judit: A Világegyetem fejlődése
Szabados László: A felfedezéstől a kiteljesedésig : Doppler és Hubble emlékezete
Dudits Dénes: A génkutatás-genomika szerepvállalása a növények nemesítésében
Berend T. Iván: A jóléti állam: válság és kiutak
Kardos Gábor: A gazdasági, szociális és kulturális jogok néhány sajátossága : Egy megközelítés
Tamás Pál: Új állami szerepek a magyar innovációpolitikában

Közlemény

Tudós fórum

Levél az MTA tagjaihoz és doktoraihoz
Róna-Tas András: A magyar doktori iskolák helyzete és jövője
Michelberger Pál: Tízéves a Magyar Akkreditációs Bizottság
Szántó R. Tibor: A felsőoktatás minőségértékelése: nemzetközi kitekintés

A világ tudománya magyar diplomaták szemével

Szalai-Szűcs Ildikó: A közvélemény a tudománypolitika formálásában : Brit tapasztalatok
Takács István: Az elektronikus kormányzás szakértői támogatása az USA-ban

Megemlékezés

Vértes Attila: Teller Ede

Kitekintés

Jéki László - Gimes Júlia: Kitekintés

Könyvszemle

Majoros István: Két könyv a pécsi tudományos műhelyből
Romány Pál: A G-35-ösök útja
Szántay Csaba: Albert Hoffman: LSD
Kanyó Tamás (szerk.): Emigráció és identitás