Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2003. július


TARTALOM

Látogatás a hivatalos és az alternatív medicina határterületén

Halmos Tamás: Látogatás a hivatalos és az alternatív medicina határterületén. Bevezető
Eőry Ajándok: Az akupunktúra-kutatás helyzete: eredmények és kételyek
Bárdos György - Cziboly Ádám: Placebohatás: az elvárások gyógyító ereje
Rák Kálmán: Quo vadis, Medicina? : Integrálható-e az ortodox (hivatalos) és az alternatív (tradicionális) medicina?

Tanulmányok

Szabó Péter - Scheuring István - Czárán Tamás - Szathmáry Eörs:
Prebiotikus replikáz-evolúció agyagásvány felületeken: molekuláris altruizmus térben explicit rendszerben

Petrányi Győző: A transzplantációs tolerancia indukciójának legújabb lehetőségei
Sármay Gabriella: A B limfociták élete és halála
Filep László: A 20. századi matematikus-emigráció
Oláh János: Vidékgazdaság diverzifikálás és multiplikálás
Árkos Iván: Hazai CD-ROM-ok a tudomány szolgálatában

Interjú

Hargittai István beszélgetése Marx Györggyel

Tudós fórum

Benczes István - Blahó András: Ünnepi ülés Szentes Tamás akadémikus 70. születésnapja tiszteletére

A világ tudománya magyar diplomaták szemével

Grosschmid Péter: A nukleáris energia további térhódítása Finnországban

Vélemények, viták

Szentgyörgyi Zsuzsa: Széveljünk a diszken! : gondolatok az informatikai szaknyelvvel kapcsolatban

Megemlékezés

Györfi László - Pap László - Vámos Tibor: Csibi Sándor
Kiss Lajos

Kitekintés

Könyvszemle

Pléh Csaba: Czigler István - Halász László - Marton L. Magda (szerk.): Az általánostól a különösig
Ádám György: Egy mai tudós biográfus : Hargittai István egyedülálló könyvsorozata
Perecz László: Az európai egyetem funkcióváltozásai
Bencze Gyula: Tél Tamás - Gruiz Márton: Kaotikus dinamika