Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2003. február


TARTALOM


Pásztor Emil: Térábrázolás az agyi diagnosztikában és a művészetben
Gáspárdy László: Ötven éves a polgári perrendtartás
Kozma Ferenc: Nemzetgazdasági traumák: diagnosztika és terápia
Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika mint tudományág és mint egyetemi tantárgy
Vajna László: A mikológia identitása és hazai gondjai
Inzelt Péter: Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete
Wojtilla Gyula: Stein Aurél kasmíri szanszkrít kutatásai
Apor Éva: Stein Aurél-emlékülés
Apor Éva: Magyar-brit kormányközi együttműködési csereprogram
Gyertyánfy Péter: Kell-e még szélesebb szerzői jog?
Vámos Tibor: Ontológiai nyavalyáink

A jövő tudósai

Csermely Péter: Bevezető
Endreffy Zoltán: A Tudor Alapítvány
Elekes G. Sándor: Játékos logika tehetséggondozó projekt
Rajkovits Zsuzsa: A nemzetközi versenyek és a tehetséggondozás - Ifjú fizikusok nemzetközi versenye
- Ifjú kutatók nemzetközi konferenciája

Hatos Pál: A Matthias Corvinus Collegium - A Tihanyi Alapítvány
Szendrő Péter: Tehetségpártolók baráti köre - a tehetségek szolgálatában

Tudós fórum

Medgyessy Péter miniszterelnök beszéde a Magyar Tudomány Napja alkalmából tartott díszünnepségen
Vizi E. Szilveszter elnök beszéde a Magyar Tudomány Napja alkalmából tartott díszünnepségen
Együttműködési megállapodás a Magyar Tudományos Akadémia,
valamint a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége között

Interjú

Számomra a kémia szórakozás és szenvedély is : Egyed László beszélgetése Oláh Györggyel

Megemlékezés

Horn Péter: Dohy János (1934-2002)

Kitekintés

Könyvszemle

Erdődy Gábor: Dénes Iván Zoltán: Európai mintakövetés - nemzeti öncélúság.
Értékvilág és identitáskeresés a 19-20. századi Magyarországon

Fehér Márta: Kertész András: Nyelvészet és tudományelmélet
Beck Mihály: István Hargittai: The road to Stockholm
Róbert Péter: Szekfű Gyula: Rövid magyar történet 1606-1939
Bencze Gyula: Árpád Veres: Photoactivitation of Isomers of Stable Nuclei and Recent Applications
Berényi Dénes: Z. Karvalics László: Az információs társadalom keresése