2003/2.

Tudós fórum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége között

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) mint a tudomány művelését, a tudomány eredményeinek terjesztését, a kutatások támogatását, valamint a magyar tudomány képviseletét ellátó önkormányzati köztestület, és a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) mint a magyar gazdaságnak a tagszervezetek által létrehozott országos gazdasági és munkaadói érdekképviseleti szövetsége, amely a lehető legszélesebb tagsági alapra támaszkodva törekszik a Magyarországon működő tőke képviseletét megteremteni,

felismerve annak fontosságát, hogy a magyar gazdaság és társadalom fejlődéséhez a független társadalmi szervezeteknek és önkormányzati elven működő köztestületnek is hozzá kell járulnia,

figyelembe véve azt, hogy a gazdaság fejlesztésének igen fontos láncszeme a tudomány művelése, a tudomány eredményeinek bevezetése és hasznosítása, a kutatóhelyek és a vállalatok közötti K+F tevékenység összehangolása,

elismerve a minőségi termékek előállításához, a minőségellenőrzési módszerek bevezetéséhez és a minőségbiztosításhoz fűződő kölcsönös érdekeket,

egyik fontos feladatának tartva a magyar gazdaság európai uniós csatlakozásra való felkészítését, ennek érdekében az európai és nemzetközi tudományos és munkaadói szervezetekkel való kapcsolattartást

úgy határozott, hogy együttműködési megállapodást köt egymással.

A közös célok elérése érdekében a Felek az alábbiakban állapodnak meg:

• elősegítik az akadémiai kutatóhelyek és a MGYOSZ tagvállalatai közti K+F tevékenység összehangolását, konkrét együttműködések kialakítását és vállalják azok gondozását,

• megkülönböztetett figyelmet fordítanak azokra az együttműködésekre, amelyek az informatika, az anyagtudomány, a vegy- és gyógyszeripar, a biotechnológia, valamint a környezetvédelem területén jönnek létre,

• együttműködnek a hazai energia-politika és stratégia kialakításával kapcsolatos szakmai szakértői munkálatokban,

• kölcsönösen figyelemmel kísérik, indokolt esetben segítik a K+F területén kialakult együttműködéseket, azok eredményeinek gyakorlati megvalósulását,

• erőfeszítést fejtenek ki annak érdekében, hogy a Nemzeti Stratégiai K+F Programokhoz benyújtandó közös pályázatokhoz a szükséges felhasználói támogatás (sajátrész) biztosítható legyen a kutatóhelyek számára,

• az MTA vállalja, hogy az MGYOSZ közreműködésével rendszeresen tájékoztatást ad a kutatóhelyen létrejött legújabb, a gyakorlatban hasznosítható kutatási eredményekről,

• igény esetén az MTA kutatóhelyein helyet és kreatív kutatói környezetet biztosít olyan kutatócsoportok fogadására az MGYOSZ tagvállalatai számára, amelyek egy-egy konkrét K+F feladat megoldására jönnek létre,

• a Felek megvizsgálják és összeállítják azoknak a vizsgálati és minőségellenőrzési módszereknek a listáját, amelyekkel a kutatóhelyek rendelkeznek, és amelyek szükségesek a vállalatok minőségi termékeinek előállításához, a minőségbiztosításhoz,

• közreműködnek abban, hogy a közös tevékenységekhez megfelelő magas szintű infrastruktúra alakuljon ki,

• megvizsgálják a kutatóhelyeken létrejövő termékek szabadalmi oltalmának lehetőségét, mivel jelenleg ezek jelentős része pénzhiány miatt másutt hasznosul,

• az MTA vállalja kutatóhelyein határozott időre fiatal, tehetséges, széleskörű elméleti tudással is rendelkező - kutatók szakirányú kiképzését, akik a képzést követően a vállalatoknál K+F munkát végeznek,

• a Felek megvizsgálják olyan kiemelt elismerési rendszer létrehozásának lehetőségét, amely a legkiválóbb, gyakorlatban is megvalósult K+F eredményeket díjazná,

• a Felek a megállapodásban foglaltak megvalósulásának ellenőrzésére, az együttműködés előmozdítására vegyes bizottságot hoznak létre.

A megállapodás végrehajtását az MTA részéről Keviczky László alelnök, az MGYOSZ részéről Dr. Pakucs János, az Oktatási és Kutatási Testület elnöke koordinálja.

Budapest, 2002. november 4.

   Vizi E. Szilveszter                                                Széles Gábor

         MTA elnök                                                           MGYOSZ elnök


<-- Vissza az 2003/2. szám tartalomjegyzékére