2002/3.

Jegyzet

Hangsúlyos új a tudományos szakirodalomban

Braun Tibor

a kémiai tud. doktora, egy. tanár (ELTE)

Némethné Kovács Éva

tud. segédm.-társ (MTA Könyvtár)

Általánosan elismert, hogy a tudományos folyóiratokban közzétett kutatási eredmények előfeltétele, hogy azok új kísérleti adatokról, módszerekről, megállapításokról számoljanak be. Úgy tűnik azonban, hogy egyes szerzők a fentiek ellenére szükségét érzik, hogy eredményeik újdonságának a közlemény címében való hangsúlyos kiemelésével járuljanak hozzá tudományos érdemeik elfogadásához, elismeréséhez.

Ennek számos megnyilvánulásával találkozhatunk a tudományos folyóirat-irodalomban. Annak érdekében, hogy e jelenséget mennyiségileg is áttekintsük, megvizsgáltuk a philadelphiai, Institute for Scientific Information (ISI), adatbázisában az új szómegjelenési gyakoriságát a természettudományi folyóiratcikkek címében az 1980-1999 időszakban. Mint az ábrán látható, e szóval meglehetősen gyakran találkozhatunk a cikkek címeiben, sőt, mint az ábra mutatja, használati gyakorisága jelentősen növekvő tendenciát mutat az utóbbi évek során.

Vajon az új szóval kihangsúlyozott címek valóban jelentősebb, hasznosabb ismeretekről szólnak, mint amelyek nem "hangsúlyos" címekkel jelennek meg? Ha igen, jobb láthatóságuknak, nagyobb hatásuknak meg kellene nyilvánulniuk idézettségükben is. Ezzel szemben a hangsúlyozottan új jelzőt címükben viselő folyóiratcikkek véletlen kiválasztással elkülönített halmazának idézettség-vizsgálata kimutatta, hogy a fenti feltételezés nem helytálló. Szabad ebből arra következtetnünk, hogy a tudományos elismerés érdekében a publikált cikkek érdemeit más attribútumok kiemelésével ajánlatos hangsúlyossá tenni a tudományos folyóirat-irodalomban?


<-- Vissza az 2002/3. szám tartalomjegyzékére