Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2000. február


TARTALOM

Németh Miklós: Az átmenet betetőzése: Közép-Európa integrálása az EU-ba

Simon Róbert: Goldziher Ignác utóélete
(Egy 19. századi tudományalapító sorsa a 20. században)

Széles Klára: Rajz és irodalom a szecesszió idején

Eszmék - értékek

Berényi Dénes: Korunk válságának okait kutatva - Fukuyamatól Kortenig és azon túl
Köpeczi Béla: Modernitás, morál és mai bölcsesség
Hernádi Miklós: A cserbenhagyott ember
Szabó Tibor: A politikai bal- és jobboldal Bobbio-féle koncepciója
(Kritikák és válaszok)

Pályánk emlékezete

Thirring Gusztáv: A magyarok kivándorlása Amerikába

Kutatás és környezet

Bárdossy György: Megoldható a radioktív hulladékok elhelyezése
Haszpra László: A légköri CO2-koncentráció méréseinek legújabb eredményei

Interjú

A közhivatalnok szembesül a kutatóval. Beszélgetés Török Ádámmal (Sz.Zs.)

Magyar medicina

Vékény Henrik: Szilikózis a magyar szénbányászatban

Tudománypolitika

Vass Sándor: Portugália K+F rendszerének fejlodése az 1990-es években
Vicsek Tamás: Interdiszciplináris kutatások: problémák és kihívások

Jegyzet

Pető Gábor Pál: Einstein, az amerikai
Lovas István: Hátrányos helyzetű körzetek

Megemlékezés

Bogárdi János (Starosolszky Ödön - Vágás István)

Tudománytörténet

Kónya Sándor: Gerő Ernő javaslata az Akadémia átszervezésére

Könyvszemle

Steven Pinker: A nyelvi ösztön (Gervain Judit),
Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma (Köpeczi Béla),
Szepes Erika: A vers mint alma (Vekerdi József),
La transizione dal latino alle lingue romanze (Giampaolo Salvi),
Stilisztika és gyakorlat (Szerk:Szathmári István) (Büky László),
Magyar irodalom fordításban (1920--1970) (Bodri Ferenc),
Prószéky Gábor--Kis Balázs: Számítógéppel emberi nyelven (Bódi Zoltán)