1999/9

Kitekintés

Mondj igazat...

Hazugságvizsgálat számítógéppel

Nem ellenérzés nélkül olvasunk a hazugságvizsgálat újabb, számítógépes módszeréről, süssék bár ránk az advocatus dia boli bélyegét. Az emberi jogok chartája ugyan megfeledkezik a hazugsághoz való jogról, de valójában alapjoga minden emberfiának. Mi több, szükséglet, kényszerűség, önvédelem, olyan társadalomban, amely képmutatásra, színlelésre, haszonelvű konvenciókra, álságos "így illikre" épül.

Közhely: nevess nagyot a főnök rossz viccén. Dicsérd barátod csapnivaló művét. Tapsolj az ízlésficamnak, ha érdekedben áll. Mosolyogj, amikor rúgni lenne kedved. Tagadd le a múltad foltját, ha félreléptél. Mesélj ifjúkorodról szép tetteket gyermekeidnek. Vigasztald a haldoklót azzal, hogy rövidesen táncolni viszed. Játszd a kétségbeesett pénztelent hitelezőidnek. Ígérj fűt-fát választóidnak, ha nyerni akarsz. A skála széles - se vége, se hossza a hétköznapi példáknak. Vagy: mondj igazat, és betörik a fejedet. Egy másik szólásmondás szerint pedig nem jó az igazat hangosan hegedülni.

Ilyen nézőpontból a hazugság - enyhébb szóval : elhallgatás, füllentés, félrevezetés stb. - nem bűn és nem szégyen. Mózes kőtáblája sem tiltja, csak a hamis tanúzástól óv. Még a bűnözőt is megillető jog, amikor bírái előtt áll. S egyáltalán: megillet minden polgárt a hatalommal szemben, amely lépten-nyomon becsapja, port hint a szemébe, ne kerteljünk: hazudik neki, és nemcsak a diktatúrákban.

Annál inkább sajnálatos, hogy a kíváncsiság velünk született ösztöne behatolásra sarkall a magánszférába, a leplezett titkokba, a rejtett gondolatokban, abban a hitben, hogy a hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát - ami egyébként nem is igaz. Valami pokoli kétlakiság van abban, hogy ugyanaz a személy, akí saját titkait féltve őrzi, erőszakosan kutakodik, hogy mások titkát felfedje. Ettől viszolygunk a Focus című német magazin híradásának olvasásakor.

Több évtizede annak, hogy az Egyesült Államokban alkalmazni kezdték a hazugságvizsgálat fiziológiai módszerét, nemcsak a kriminalisztikában hanem a humánpolitika, a személyzeti ellenőrzés széles területén, a cégek, vállalatok ezreiben, annak ellenére, hogy az eljárás megbízhatósága több mint kétséges, s a tiltakozás, a felháborodás hangja Amerika-szerte magasra csapott. Azóta ez az embertelen metodika áthajózott az óceánon, s eljutott Európában is sokfelé. Nem tudni, hogyan számolnak el lelkiismeretükkel az ilyen vizsgálatok elrendelői vagy végrehajtói, akik máskor bizonyára az emberi jogok bajnokainak hirdetik magukat. Elég az hozzá: nem éppen szívderítő ügy a "tudomány" cégére alatt.

Az immár hagyományosnak tekinthető hazugságvizsgálathoz használt készülék, a poligráf fiziológiai változásokat mér, miközben kérdéseket tesznek fel a "kliensnek". Folyamatosan regisztrálja a pulzus- és a légzésszámot, a vérnyomást és a bőr elektromos ellenállását. Feltételezik ugyanis, hogy hamis válaszok esetén, az igazság elfojtására tett erőfeszítés folytán ezek ez értékek jellegzetesen eltérnek a normálistól.

Az természetesen nem vitatható, hogy az emóció élettani tünetekkel jár. Csak hát egy közönséges orvosi vérnyomásmérés is a várakozás izgalmát kelti a paciensben, és gyakran téves eredményre vezet. Még valószínűbb az izgatott állapot a poligráfos vizsgálat közben, például olyan esetben. amikor valaki egy állás elnyerésére pályázik. Számtalanszor előfordult, hogy a poligráf hazugnak minősítette az igazmondót, mert a lámpaláz, a vizsgafeszültség eltorzította a való értékeket.

Mintegy két évtizeddel ezelőtt a hazugság leleplezés gurujának tekintett Paul Ekrriari. (Kaliforniai Egyetem) a videotechnikában keresett megbízhatóbb megoldást. Az arcizom mikromozgását térképezte fel. Úgy találta, ha valaki hazudik, a másodperc töredékéig apró ránc tűnik fel a homlokán, szemöldöke megrándul, csöpp mosoly suhan át az arcán s az ilyen. tudat alatti villanásszerűen megjelenő jelek ellen nincs védekezés. Ekman 46 minimozgást vélt felfedezni a hazugságra valló mimikában. Action Unitnak (AU) nevezi őket. Az AU 5 például mindkét szemöldök felhúzását jelenti, és félelemről árulkodik. Állítólag alig 300 olyan szakértő van a világon, aki Ekman módszerével olvasni tud az arckifejezésből, s egy egyperces videofelvétel elemzése órákat vesz igénybe.

Mint a Focusból értesülünk, ezen a helyzeten akar változtatni Terrence Sejnowsky neurobiológus és munkatársa Marian Bartlett (Salk Institute) hazugságfelismerő számítógépes program kidolgozásával.

Ez a szoftver állítólag öt percre csökkenti a videofelvétel értékelésének idejét. Ekman 46 AU jából egyelőre tizenkettőt ismer fel, hatvan szűrőn át mér minden jellegzetességet, majd egy algoritmus összehasonlítva az adatokat a semleges képbank informaciójával, és megállapítja, hogy a videokép mely AU-kon tér el azoktól: az arcformák különbözősége nem zavarja az analízist. A kutatók szerint a rendszer máris 96 százalékos megbízhatósággal működik, s rövidesen mind a 46 AU-részletre kiterjedő elemzést végezhet. Azt állítják, hogy ha a program már 1998 januárjában készen lett volna, amikor Clinton egy sajtókonferencián határozottan kijelentette, nem volt szexuális viszonya Monica Lewinskyvel, a videofelvétel alapján azon nyomban kiderül, hogy az elnök nem mond igazat.

A digitális hazugságdetektor azonban csak akkor lesz érett a piacra - jegyzi meg a Focus -, ha az AU-pontok számának növelésén kívül egyéb javításoknak is szerét ejtik. Például: jelenleg még tétovázik és melléfog a számítógép, ha a fej mozog a videofelvételen. Ám a fejlesztés anyagi fedezete nem okoz gondot. Sok az érdeklődő. "Épp az imént is kaptunk egy telefonhívást - nyilatkozta Marian Bartlett a lapnak. - A vonal másik végén a CIA volt."

Pénz tehát van. Bizalmunk annál kevesebb. Semmilyen rafinált technika nem lehet képes az emberi lélek mélyére látni, Sejnowskyék újítása is annyi ér csak, mint rosszhírű elődje, a poligráf. Mérget vehetünk rá, hogy a kíváncsi üldözők és a hazugság versenyében a hazugságé marad a babér, míg a világ ki nem fordul sarkaiból.

Focus 1999/ 16.

Nyárády Gábor

Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa


<-- Vissza az 1999/9 szám tartalomjegyzékére