1999/9

Közgazdasági elméletek - közgazdasági kérdések

Szentgyörgyi Zsuzsa

Napjainkban divatos jelszó lett a globalizáció. Közgazdasági megfogalmazásán és feltérképezésén még javában tűnődnek és vitatkoznak a szakemberek. Alábbi összeállításunk is ellentmondó véleményeket és az elméletek gyakorlati lecsapódásainak válságát tükrözi.

Napjainkban Az első írás szerzője, Csikós-Nagy Béla klasszikusnak tekinthető megközelítésből elemzi az ezredforduló meghatározó gazdasági és társadalmi folyamatait, négy alapvető hipotézisre támaszkodva (a munka egyébként megjelenés előtt áltó könyvének főbb téziseit tartalmazza).

Napjainkban Kádár Béla a kihívásokra adott (adható) gazdaságpolitikai válaszokat veszi sorra, kiemelve az egyenlőtlenségek, a tényleges és lebomló korlátok, a derencíálódási és integráló folyamatok, a biztonsági tényezők kérdését és kibontakozásuk várható kimenetelét.

Napjainkban A 20. század a makrogazdasági elméletek virágzásának és némelyikük gyors csődjének korszaka Farkas Péter tanulmánya a 77. világháborútól a hetvenes évekig terjedő korszakban veszi részletesen szemügyre ezeket az elméleteket, elsősorban az állami szerepvállalás hullámzó megítélése és alkalmazása szempontjából. A tanulmány második, napjainkig terjedő, illetve némileg azon is túlnyúló, előretekintő része folyóiratunk későbbi számában jelenik meg. .

Napjainkban Matolcsy György írása optimista távlatokkal kecsegtető képet vázol fel a gazdasági növekedésről, elsődleges mozgatóerőként, alapvető erőforrásként értékelve a nemanyagi termékeken (tudáson, információn) alapuló globális gazdaságot.

Napjainkban Végül Simai Mihály két, látszólag triviális, valójában gyakran nem kellően definiált, komplementer fogalomnak: a rendnek és a rendetlenségnek az értelmezését vázolja fel írásában, mégpedig közgazdász szemszögből, a magyar gazdaságra és társadalomra vetítve.

Napjainkban Az itt közreadott öt tanulmány természetesen csupán egyetlen kicsiny szeletét ábrázolhatja annak a sokrétű, és többszörösen hurkolt-visszacsatolt folyamatnak, amelyet manapság globalizációként ismerünk fel. Ezért, a további megismerést szolgálva, szívesen adunk helyt szerzőinkkel, illetve az itt megjelenő nézetekkel, álláspontokkal tudományosan vitatkozó írásoknak.


<-- Vissza az 1999/9 szám tartalomjegyzékére