Somogyi Hírlap

IMPRESSZUM


A Somogyi Hírlap szerkesztősége:

Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kft. Somogy Megyei Irodája.

Felelős Kiadó a Kft ügyvezető igazgatója.

Főszerkesztő: Dr. Kercza Imre

Lapszerkesztő: Bíró Ferenc, Takács Zoltán, Varga Ottó

Kiadóvezető: Ficsór János

Szerkesztőség és a kiadó címe: Kaposvár, Kontrássy u. 2/a
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 31
Telefon: 82/528-100, szerkesztőségi telefax: 82/528-155
Kiadói telefax: 82/528-148 E-mail cím: somogyihirlap@axels.hu
Siófoki iroda: 8600 Siófok, Hock János köz 2., I. em.
Telefon: 84/311-668, telefax: 84/510-096
Készült: Déli Nyomda Kft Pécs, Engel János u. 8.
Telefon: 72/243-700, telefax: 72/243-704
Felelős vezető: Futó Imre
ISSN-szám: 0865-9125

Az előfizetői példányok kézbesítését az Axel Springer–Magyarország Kft. Somogy Megyei Irodájának terjesztőhálózata végzi, az árusítás a PELSOHÍR Kft regionális árushelyein keresztül történik.

Terjesztés: Bátorfi Gábor
Telefon: 82/528-120, fax: 82/528-133
Előfizetés a kiadónál. Tel.: 82/528-120, telefax: 82/528-133 valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a KHB 10403909-390173500000000 pénzforgalmi jelzőszámra.

Előfizetés díja:
1 hónapra 1550 Ft,
negyed évre 4650 Ft,
fél évre 9300 Ft,
egy évre 18600 Ft

Hirdetésfelvétel: PÓRÉ LÁSZLÓ, telefonszám: 82/528-158.Az újság PANDA szerkesztőségi rendszerrel készült.

A MATESZ által auditált.

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a különböző versenyeken, játékokon, akciókon, szavazásokon, rejtvénypályázatokon, vagy regisztrációkon stb. részt vevők által személyesen, írásban, telefonon, SMS-ben, interneten, e-mailben megadott személyes adatok nyilvántartásunkba kerülnek.
Az adatokat megadva hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a Társaságunk érdekeltségébe tartozó cégek, amelyek az adatok feldolgozását is végzik (Axel Springer-Magyarország Kft., Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Harlequin Magyarország Kft., Zöld Újság Rt., Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft., Népújság Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.), előfizetéses megrendelését teljesítsük, akcióira, kiadványaira és egyéb szolgáltatásaira felhívjuk a figyelmet.
Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adataik köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, illetve törlését.

Az Axel Springer Magyarország Kft., jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, nem vállal felelősséget a fórum- és egyéb szolgáltatásoldalain a látogatók által elhelyezett üzenetekért és csatolásokért (kép, hang, videó és bármilyen más média). A felelősség az üzenetet és a csatolást elhelyező személyt terheli.

Lapunkban a cikkek végén megjelenő fekete háromszög fizetett hirdetést jelent.

Axel Springer-Magyarország Kft. Minden jog fenntartva.
Az oldalak tartalmának másodközlése, felhasználása csak a jogtulajdonos engedélyével lehetséges.