Fórum

Vitafórum

Kedves Szerkesztő Úr!

Mindig azt hittem, a sajtóvitákat a vitázó feleken kívül senki sem olvassa, most kapkodhatom a fejemet, hogy a szovátai Tóth Ferenc is megjelent a páston. Melyiknek válaszoljak? Vagy hallgassak? Hiszen ez nem folyhat hónapokig, meggyőződésem, hogy az olvasókat nem ez érdekli elsősorban. Úgy döntöttem, a Szerkesztő úrnak írok, de ez egyúttal szóljon Toducz doktor úrhoz és Tóth Ferenchez is, azután én befejezem.

Vágjak a közepébe: nem értem, miért vált egyszerre halaszthatatlan feladattá Sütő András pocskondiázása. Ha nem tapasztalatlan ifjoncok teszik, akik nem élték át azokat az időket, nem találok rá mentséget. Nagy íróinktól gyakran idézzük egyes, már-már szállóigékké vált mondásaikat. Ebben a szűnni nem akaró ádáz acsarkodásban, amelyet a magyarországi választások indítottak el, azt hiszem, senkinek sem jut eszébe idézni: "Az apagyilkosnak is megkegyelmeznék, olyan kevesen vagyunk".

És ez a kevés, fogyatkozó magyarság egymást marja, egymás torkának esik, egymást hibáztatja gyakran útszéli hangnemben, ahelyett, hogy építő szellemben a valós, gyakorlati kérdésekkel foglalkozna megmaradásunk érdekében. Én azt sem hiszem, hogy az új magyar kormány legfőbb óhaja és célkitűzése Magyarország tönkretétele és az erdélyi magyarság asszimilációja. Miért nem hisszük el, hogy ők is az ország javát akarják, miért nem adunk rá esélyt, hogy ezt bebizonyítsák. Ha az ellenkezője derül ki, mandátuma lejártával majd elveszíti a választásokat. Addig is tiszteljük a magyar nép több mint felének választását és foglalkozzunk azzal, ami a mi dolgunk. De, hogy Sütő András miért lett első számú közellenség egyesek szemében, ez most is érthetetlen számomra. Kommunista? Így jelen időben? Nevetséges. Ezzel megbélyegezni 75. születésnapján éppen olyan, mintha a jelenlegi római pápának az inkvizíciót rónánk fel. Lám-lám, még a katolikus egyház is változott a korral. Aki nem látja Sütő András pályáján a fejlődést, felfelé ívelést, az vagy vak vagy rosszhiszemű. És itt jön a második idézet, amit érdemes felidézni: "Aki embernek nem jó, az magyarnak sem alkalmas."

Ne hencegjünk hát a magyarságunkkal, a származás magában se nem bűn, se nem érdem. Egyébként Sütő András mint ember és mint író is megérdemel annyi tiszteletet, hogy ne pocskondiázzák. Kik? Honnan egyszerre ennyi hős, antikommunista magyar? A rendszerváltás előtt, amikor titokban a Szabad Európa Rádiót hallgattuk, alig egy pár nevet hallottunk, most meg mintha elszaporodtak volna a hősök. Nagy Magyar meg annyi van, hogy Széchenyi szégyenkezve húzódik meg köztük. Legyünk szerényebbek! Jó, hogy most lehet beszélni, írni, magyarkodni, de ettől ne higgyük magunkat különbnek azoknál, akik allegóriákkal, képes beszéddel tartották bennünk a lelket, mikor azt hittük, sohasem lesz vége a diktatúrának.

Amikor ilyeneket olvasok "lerángassa a bugyigót", "ifjú kommunista tenyészbikák" stb., úgy érzem, mintha rossz társaságba keveredtem volna, ahol fütyülnek az illemre, jó érzésre, sportszerűségre, el innen, mondja egy belső hang.

Még csak annyit, Tóth Ferencnek: Nem kell ajánlania nekem Sütő András novelláit, az én időmben ez tananyag volt. De ön a fától nem látja az erdőt. Én pedig nem vagyok "Sütő-imádó", csak Sütő András tisztelő olvasója.

Szász Lenke, Parajd

Tisztelt Asszonyom!

Sok igazság van abban, amit ír, bár egyes kijelentéseivel sokat tudnék vitatkozni. Nem teszem, mert nem ez a szerkesztő dolga. Az én véleményem itt keveset számít, sokkal fontosabb, hogy Önök olvasókként, különböző értékrendű és hátterű emberekként vitára bocsátanak, megvitatnak egy-egy ilyen kényes témát.

Minden elismerésem az Öné, hogy vállalta az összecsapást az elvek marsmezején. Nincs könnyű helyzetben, hiszen 2-1 az eredmény "ellenfelei" javára. Legutóbbi lapszámunk Fórum anyagának összeállításakor sokat gondoltam arra, milyen nehéz helyzetbe került. Őszintén szólva féltem attól, hogy meghátrál a túlerő elől — s ezt a legkevésbé sem kívántam volna.

Érdekes azonban, hogy az Ön oldalán senki sem lépett be a vitába. Most két lehetőség van: 1. egy csendes (konzervatív) többség hallgatólagosan Önre bízta elveinek képviseletét, és csak magában drukkol; 2. az embereket nem érdekli már, hogy mi történik az erdélyi magyar közéletben. Ez utóbbit pedig nem hiszem egy ilyen kaliberű vitatéma esetén.

Én nem vagyok sem a konzervativizmus (bár értékőrző szerepét elismerem), sem a hallgatás, érdektelenség híve. Egy forrongó világban élünk, amelyben újra kell fogalmaznunk értékeinket. Nem úgy, hogy kizárunk valamit is múltunkból, hanem úgy, hogy kielemezzük, és megpróbáljuk helyre tenni a dolgokat. Erről szól a vita.

Ami pedig a hangnemet illeti Ön volt az, aki betartotta az (utólag) megfogalmazott szabályokat: nem minősítjük egymást! Aki ezt nem tartja be, magára vessen: írása megcsonkul, mankóval fog bicegni.

A kommunizmus és az írók kapcsolatára még visszatérünk lapunk hasábjain, hál'istennek van egy irányzata a magyar történelem-kutatásnak, amelyik ezzel foglalkozik.

Tisztelettel, Kacsó András

Postabontás – az Új Idő levelesládája

Tisztelt Szerkesztőség!

Amióta az Európai Idő szerkesztői kettéváltak, egy jó ideig nem tudtam eldönteni, melyiket válasszam: az Új illetve az Európai Időt.

Nagyon tetszik a lapjuk, egyre érdekesebbé válnak cikkeik. Egyedüli, ami az EI-ben megvan és önöknél nincs, az a Velem történt és a Női sorsok, e két rovat miatt választottam ez idáig azt, de már kezdek lemondani róla, mert a lapban csak az, ami ér valamit.

Nagyon sokat lendítene az önök lapján is, ha hasonló sorozatot indítanának esetleg, lehetne más címmel pl.: Rég volt, szép volt... vagy Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek...

Én személyesen is írnék velem, illetve ismerőseimmel történt dolgokat és szívesen olvasnám a mások írásait is e címek alatt. És ami még jó az Önök lapjában: inkább olvasom a TO írásait, mint a H.A. költeményeit.

Hála az égnek, önök között még nincs ily költői szellem.

Hiányolom még lapjukból a kamaszkorról szóló írásokat, valamint a jogi és orvosi tanácsadást.

Maradok hű olvasójuk és szeretném, ha amit javasoltam lapjukban helyet kapna.

Tisztelettel T.E., Vármező

Kedves Olvasónk!

Üdvözöljük olvasótáborunkban! Javaslatait megfontolás tárgyává tesszük, annál is inkább, mert elképzeléseink összecsengnek.

Ami az orvosi tanácsadást illeti, a rovatot meghirdettük, Dr. Lázár Gábor kovásznai nyug. főorvosnak az Új Idő címére írhat bárki, de eddig csak kevesen vették igénybe a szolgáltatást.

Egy dologra szeretném megkérni: a jövőben írja meg nevét és lakcímét. Már induláskor megígértük, hogy egyetlen olvasónk személyi adatait nem adjuk ki harmadik félnek az illető beleegyezése nélkül. Szignóval, jeligével írni lehet, de szükségünk van levelezőink igazi adataira egyrészt, mert csak így tudjuk a könyvjutalmakat eljuttatni, másrészt, mert a levelezésről nyilvántartást vezetünk.

Ami pedig az E.I. irodalmi rovatával kapcsolatos bírálatát illeti, úgy véljük, az erdélyi magyar sajtóban szükség van a sokszínűségre. Bizonyára van, akinek ez a kedvence.

Köszönjük, hogy írt, és várjuk további leveleit.

Kacsó András, rovatszerkesztő

Család és egészség

Fizikai jelei is vannak

A zöld szemű bestia

Igen, igen a féltékenységről lesz szó. A féltékenység lehet indokolt és indokolatlan, a legváratlanabb pillanatokban kezdhet el marcangolni, sőt a hetedik érzék is táplálhatja, s nem várt felfedezésekhez vezethet.

Az már azonban mégiscsak elképesztő, amit a kanadai kutatók állítanak. Szerintük a testi asszimetria féltékenységre utalhat. Pedig lehet a dologban valami, ha már a BBC is érdemesnek tartotta foglalkozni vele.

No, de lássuk, mit állítanak a kanadaiak. Nem többet és nem kevesebbet, mint azt, hogy akinek egyik keze vagy lába nagyobb, az hajlamos a féltékenységre. Korábbi kutatások már meggyőző bizonyítékokat szolgáltattak arra nézve, hogy azok a személyek, akiknek egyik kezük nagyobb, kevésbé vonzóak az ellenkező nem számára, kevésbé termékenyek és egészségesek az átlagnál.

Az adott személy ezen tulajdonsága már az anyaméhben eldől. A hormonegyensúly felborulásának hatására születnek egy-egy nagyobb végtaggal, és ezt a szabálytalanságot soha sem növik el.

William Brown, a halifaxi Dalhousie Egyetem kutatója úgy véli, hogy a méhbeli rendellenesség az egyén érzelmi életére is kihat. Így összefüggés lehet a külső fizikai jegyek és a féltékenységre való hajlam között. Ebből kiindulva Brown elvégzett egy kutatást, igaz eléggé kis mintán, de az eredmény alátámasztani látszik elméletét.

Ötven férfit és nőt vettek górcső alá, akik heteroszexuális kapcsolatokban éltek. Megvizsgálták előbb a kísérleti alanyok fizikumát, és feljegyezték a normális és a nagyobbik végtag közötti nagyságbeli eltérést. Ezután az alanyokkal egy tesztet végeztettek, mely során féltékenységüket érintő kérdésekre kellett válaszoljanak.

A kísérlettel a neves New Scientist tudományos lap is foglalkozott, megállapítva, hogy az eredmények szorosan alátámasztják a féltékenység és az asszimetria kapcsolatát. A további kísérletek pedig azt is kiderítették, hogy ez a fajta kapcsolat csak a romantikus párkapcsolatban, a szerelemben áll fenn. Tehát szerelmi féltékenységre utal a testi asszimetria és nem, mondjuk szakmaira.

Ez viszont magyarázatot ad arra is, hogy miért kevésbé vonzóak az asszimetrikus végtagú személyek a másik nem számára. Valami ősi belénk kódolt ösztönnel megérezzük, hogy a másik stratégiája a párja megtartására a féltékenykedés.

-ka-

Öregek sorsa

A világ különböző részein a különböző népek és népcsoportok fiatal és középkorú generációi sokféleképpen viszonyulnak az illető közösségek legidősebb tagjai iránt. Vannak primitív, nomád afrikai és ázsiai népek, ahol az idős koruk miatt elgyengült férfiakat és nőket egész egyszerűen elhagyják.

Japánban az idősek nagy tiszteletnek örvendenek, az állam erős szociális védelmet, hátteret biztosít a nyugdíjasok jó megélhetéséért. Az idősek véleményét meghallgatják, a fiatalabb nemzedékek tisztelik elődeiket. Bizonyos afrikai országokban az öregek vezetik a nagy vagy kis közösségeket, sok helyen még ma is működik az öregek tanácsa, amely emberek sorsáról is dönthet, ha a körülmények úgy kívánják. Igaz, a legtöbb államban a hatóságok tiltják az efféle önbíráskodást, máshol viszont a hivatalos állami döntő testületek némelyike kifejezetten öregekből áll. Vannak elszigetelten élő törzsek vagy népcsoportok, amelyek varázslónak tekintik azokat az öreg nőket vagy férfiakat, akik fiatalabb korukban megmenekültek valamilyen életveszélyes helyzetből vagy felgyógyultak súlyos betegségükből.

A nyugat-európai vagy amerikai civilizált világban az a törekvés, hogy az idős generáció ne vegyen részt a társadalmi életben, inkább élvezze nyugdíjas éveinek csendjét, nyugalmát. A jólét szavatolt, de a szerepvállalás kevésbé.

B. L.

Nők ne olvassák!

Férfias füllentések

"Igen, aranyom, ez a ruha nagyon jól áll neked" — mondja sok férfi, de a nő érzékeli, hogy hangjában nem az őszinte lelkesedés bujkál. Akkor miért mondja? Azért, hogy elkerülje a szóváltást.

A férfiak gyakran folyamodnak az ehhez hasonló bocsánatos füllentésekhez, és nem pusztán azért, hogy ne bántsák meg szeretett párjukat ("Persze drágám, ebben a ruhában nem látszol kövérnek."), hanem azért is, hogy életüket megkönnyítsék. Ha azt mondják például, hogy tetszik a tapéta, akkor egyszerűen arról van szó, hogy nincs kedvük újra elmenni kiválasztani egy másikat.

Ugyanez a bajkerülés igaz az ilyesféle kijelentésekre is: "Hagyományos értelemben véve, Cindy Crawford tényleg szép, de nem az én esetem".

Az ilyen szintű hazugságok a két együtt élő személy közötti sokk kipárnázása — állítja Dr. Arthur L. Kovacs, kaliforniai pszichológus.

Egyáltalán nem azt jelenti, hogy a férfit nem érdekelné a nappali berendezése vagy az, hogy élete párja milyen ruhákat hord. Érdekli őt is, csak nem annyira fontosak számára, mint a nőnek. Könnyebben lemond a véleményéről, hogy elkerülje a vitát, és ne bántson.

Leegyszerűsítve: azért hazudik, mert szeret. Pedig, ha egy barátja hívná el tapétát válogatni, egyszerűen odafricskázna: "Fénymásold le a s*ggem százszor, és tedd ki azt."

ka

A mellőzött gyógynövény

Csicsóka

Öregek elbeszéléseiből tudjuk, hogy a nehéz, éhínséges időket a csicsóka (Helianthus tuberosus) segítségével vészelték át. Azonban vidéken, aki még ismeri is, lehetőleg irtja ezt a hasznos táplálék-, takarmány- és gyógynövényt. Pedig nem ezt érdemli.

Legfontosabb hatóanyaga az insulin nevezetű poliszacharid, melynek hasznosításakor a szervezet nem alkalmazza az inzulinos lebontási folyamatot, ezért a cukorbetegek burgonyájának is nevezik. Emellett fontos ásványi anyagokat és nyomelemeket is tartalmaz: kalciumot, vasat, szilíciumot és szelént. A szelénhiány pedig az érelmeszesedés, magas vérnyomás, reumás ízületi gyulladás, immunrendszeri gyengeség stb. okozója lehet. Pótlása különösen fontos a dohányosok és a férfiak számára, mert az ondóval együtt kiürül a szervezetből.

Fogyasztásra alkalmas jellegzetes, a mogyoróhoz hasonló ízű gumója, mely saláta, köret formájában kiváló.

A tudomány világa

Járműmánia

Ultra - a jövő taxija

A városok lélekszáma egyre növekszik, egyesek szerint minden második ember városlakó. A megalopoliszok velejárója a zsúfoltság, a forgalmi dugó és az ezzel járó késések, letolások és idegesség. Ráadásul a taxi- vagy buszsofőrrel sem mindig lehet értelmesen beszélni, különösen, ha az illető bevándorló, aki nem beszéli a nyelvet. S akkor még a motorgőzöktől agyonszennyezett levegőről nem is beszéltünk.

Nos a fenti gondok megszüntetésére találták ki az angliai Bristol egyetemen az Ultrát, az automata minitaxit. Megalkotói egy lépéssel közelebb vittek a legjobb sci-fi filmek világához. A futurisztikus, ezüstösen csillogó, gömbölyded járművek a saját pályájukat fogják róni, 1800 járművecske óránként. Ez a szám megfelel a megalopoliszok buszsűrűségének, azzal a kicsiny különbséggel, hogy míg a hagyományos közlekedési eszközök a városközpontokban 13 km/órás átlagsebességgel haladnak, addig az Ultra háromszor gyorsabban, 40 km/órával. Ráadásul utasainak nem 6, hanem csak 1 percet kell várakozniuk a következő taxira még csúcsidőben is.

Az Ultra emellett kevesebb üzemanyagot használ, mint a metrók, buszok, vonatok vagy autók, környezetszennyezése pedig nulla. Megállás nélkül szállítja négy utasát a célba, ami egy több tízmilliós megalopoliszban nem csekélység.

Az ígéretes közlekedési eszköz nagy sikerre számíthat, mert megoldja a jövő század üzemanyag gondjait, üzemeltetése és pályájának kiépítése csak egyharmadába kerül a hagyományos közlekedési eszközökének. Előnyei közé sorolják továbbá a kereskedelmi és sürgősségi szolgáltatások termelékenységének növekedését és a biztonságosabb közlekedést is.

Természetesen nem hiányzik utasfülkéjéből a 21-ik század minimuma: az mp3, és a videolejátszó, a televízió és az információs képernyő. Ez persze nem pusztán az utasok szórakoztatását szolgálja. A szponzorok révén olcsóbb lesz a tarifa is.

Kacsó András

Rakéta a sztrádán

Bármennyire furcsán hangzik is, a Daimler-Chrysler új járműve, az F 300 Life-Jet Daimler-Benz a motorbiciklik kategóriájába tartozik. Persze ez csak a laikusokat lepi meg. A motormániások láttak már födött motorbiciklit, na de nem ilyent.

A kétüléses rakéta egy személygépkocsi kényelmét és biztonságát kínálja. Az orr különleges kiképzése olyan szabadságot ad az első kerekeknek, ami 30 fok feletti dőlésszöggel igen merész kanyarokat tesz lehetővé. Hangszigetelt és kabinja a különleges anyagkompozíciónak köszönhetően elnyeli egy ütközés erejének nagy részét.

A kétrészes alumínium tetőzet, valamint az oldalablakok könnyen eltávolíthatók, és rossz idő esetén ugyanilyen könnyen visszaszerelhetők. Az első és hátsó panelek viszont nem, ezek rögzítettségét megkívánja a biztonság. A Life Jet-et 75 lóerős, 1,6 literes benzinmotorral áldották meg a tervezők, mely 7 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége pedig 211 km/óra. Ráadásul 100 kilométeren csak 5 litert fogyaszt.

Összességében a Life Jet-ben mindent megkap a kalandvágyó motoros: egy cabriós utazás élményét, egy roadster egyéniségét, egy sportautó teljesítményét, a sétakocsi kényelmét és egy Mercedes-Benz biztonságát.

Röpködni jó!

Meguntad a gördeszkát? Sebaj, felpattansz a légdeszkára, és irány a város! Az egyszemélyes lebegő nem új találmány, de az Airboard az első ilyen jármű, melyet magánszemélyek részére gyártanak. A sydney-i olimpia megnyitóján láthattuk először, s azóta már bárki megvásárolhatja.

Kezelése rém egyszerű, be kell indítani, felugrani és már száguldhatunk is 25 km/órás sebességgel. Irányítására elég a test súlypontját megváltoztatni, ennek függvényében akár 360 fokos szögben is térülni lehet vele.

Persze csak aszfalton működik, az útjába kerülő akadály maximum 40 mm-es lehet. Száz kilóig bárkit elbír, és tele tankkal egy órán keresztül lehet vele röpködni. A lebegést a nagy komphajókhoz hasonlóan légpárna teszi lehetővé.

Vulkán-kitörésre számítanak

A pápua új-guineai Új Britannia szigetén vulkánkitörésre számítanak a szeizmológusok. A Mount Pago már augusztus 5-e óta folyamatosan savas hamuval szórja meg a frissen telepített olajpálma ültetvényeket. A szakemberek úgy vélik, hogy a felszín alatt magmató formálódik, s ez a vulkán kitöréséhez vezethet. A legközelebbi város, Kimbe alig 49 kilométerre van a Pagótól. A vulkán közelében lévő falvakból már 6-8000 embert evakuáltak. A Pago már korábban is ontott ki magmát magából, azonban nem robbant, de a legutóbbi megfigyelések most az ellenkezőjére utalnak. Újabban a vulkán füstjében lecsökkent hamu, viszont megnövekedett gázmennyiséget mértek. A hegy belsejében halmozódó gáz pedig robbanásos kitörést okozhat, melynek nagyságát nem lehet előre felbecsülni.

Emberáldozattól mindezek mellett nem tartanak a szakértők, az viszont már nagyobb gond, hogy egy esetleges kitörés tönkreteheti a farmokat, a szegény ország fő gazdasági forrását.

A pacifikus tűzkörben elhelyezkedő Mount Pagót eddig még nem tanulmányozták komolyabban, csak most, a fenyegető veszély árnyékában kezdték csúcstechnológiai eszközökkel vizsgálni a kutatók. A vulkán utolsó kitörése az 1920-as években volt, majd legutóbb 1933-ban ontott újra hamut és füstöt magából.

A fővárost, Rabault 1994-ben már letarolta egy kettős vulkánkitörés, mikor a várost kétoldalról övező vulkánok egyszerre törtek ki. A katasztrófa elől 30 000 lakost menekítettek el.

-kl-

Miért angolvécé?

Úgy tartják, hogy a mifelénk szalonképesen angolvécének nevezett vízöblítéses árnyékszéket Thomas Crapper találta fel a 18. században. Holott ez egy óriási tévedés. A már az ókori Babilonban is használt egyszerű budin 1596-ban bizonyos John Harrington egészítette ki vízöblítő rendszerrel mégpedig I. Erzsébet angol királynő megrendelésére. Harrington azonban egy ízléstelen könyvet adott ki a vécével kapcsolatos szójátékokból. Ha reklámnak szánta, rosszul sült el. Az angolvécéről 200 évre megfeledkeztek az emberek. Aztán 1775-ben egy londoni óraműszerész, Alexander Cummings szabadalmaztatta a mai modern vécé elődjét. Azonban a találmányt az emberek inkább egy neves vízvezeték-szerelő, Thomas Crapperhez kapcsolták.

És végül egy érdekesség: a világon legelőször az orosz légitársaság szerelte fel repülőgépeit fedélzeti vécével. Tették ezt 1913-ban.

-ka-

Tudta-e?

A leghosszabb cirkálók

Magellán Ferdinánd hajói, melyekkel körülhajózta a földet 33 méter hosszúak voltak.

lA két darabban a tengermélyen nyugvó Titanic 265 méter hosszú volt.

lMa a Norway a leghosszabb cirkáló a maga 315,5 méterével.

lDe a szingapúri Star Cruises két legújabb Sagittarius óceánjárója 316 méter hosszú lesz, és 2003 illetve 2005-ben fogják elhagyni a hajógyári dokkot.

lAzonban a versenyben már most lemaradtak, hisz az épülő Queen Mary 2 már 345 méteres lesz, 29 méterrel hosszabb. Érdekessége, hogy bár angol zászló alatt fogja a hullámokat szelni, a franciaországi Chantier de l'Atlantique hajógyárban építik.

-kl-

Az olvasó pulzusán

Európába, de hogyan?

Nagy figyelemmel olvastam Markó Béla augusztus 20-i beszédét s átcikázott bennem újra az a fájdalom, hogy miért kellett ennek az embernek letérni a történelem s az RMDSZ-program által számára megszabott pályáról. A beszéd jó volt: méretre ideálisan bemért (elég hosszú ahhoz, hogy ne legyen semmitmondó, de elég rövid ahhoz, hogy a hallgatóság mindvégig odafigyelhessen), gondolatban gazdag (rámutatott többek között a hit és a tudás jelentőségére a nemzetépítésben, és ami fontosabb, a nemzetépítés ma is aktuális közösségi imperatívuszára, melyet egyébként éppen Markó magyarországi elvbarátai szeretnek tagadni), konfliktuskerülő volt (augusztus 20. elvégre a magyar nemzet közös ünnepe) és szépen megírt. Épp olyan, mint egy feladatát komolyan vevő, sziklaszilárdan elkötelezett magyar elöljáró beszéde.

Ellentétben az RMDSZ első elnökével, Domokos Gézával, aki kétségkívül jó szándékú volt, de gondolkodásban, mentalitásban Bukaresthez asszimilált, aki könnyebben fejezte ki magát románul, mint magyarul, aki például kritikátlanul átvette a bécsi, mindkét fél által elfogadott német-olasz döntőbíróság 1940-es, területrendezési határozatával kapcsolatban a románság által forgalmazott, mélyen hazug "diktátum" kifejezést, aki képes volt egy testületet újraszavaztatni, ha ott éppen elképzeléseinek nem megfelelő döntés született. De említhetem a nemzettől való elidegenedettség másik példáját, Székely Ervint is, aki szerint az váltson ki magyar igazolványt, akinek identitásproblémái vannak, vagy Tokay Györgyöt, aki azzal rágalmazta meg a kilencvenes években az RMDSZ nemzeti szárnyát, hogy "faji alapra akarja helyezni a Szövetséget", mikor Erdélyben soha senki nem vizsgálta senkinek a származását. De itt van a sztárszenátor Frunda György is, akitől soha egyetlen olyan mondatot nem hallottam, ami magyarságomban megérintett volna, akinek mindig is gond volt a magyar nyelven való megnyilatkozás. (Bár, jelzem, sokat tanult, ma már sokkal jobban hangsúlyoz annak a közösségnek a nyelvén, melyet formálisan képvisel.) Közülük Markó Béla messze kimagaslik hitelesen magyarnak ható retorikájával.

Meggyőződésem szerint innen származik az, hogy habár ő a felelőse az RMDSZ politikai önfeladásának s annak, hogy érdekvédelmi szövetségünk ma román versenypártként a bukaresti hatalom fő statisztája, s habár mindenki tudja, milyen eszközökkel számolt le Szövetségen belüli politikai ellenfeleivel, mégis majdnem mindenki remél még tőle valamit, és nem azonosítja a román hatalmat mintegy "hivatalból" kiszolgáló Neptun-vonallal. "A szó veszélyes fegyver s van, aki fegyvertelen" – énekelte az Illés együttes a hetvenes évek elején. S bizony, hiába tudjuk mindannyian, hogy a tett az első, a szó a második, hagyjuk magukat szavak által megszédíteni. Elég néhány jó metafora, néhány eltalált nemzetépítő gondolat, s már hitelesnek tűnik az, aki átgyalogolva alapszabályzaton és programon az erdélyi magyarság nemzeti önkormányzatát a bukaresti hatalom külpolitikai törekvéseinek legfőbb támaszává tette.

S itt jutottam vissza Markó augusztus 20-i beszédéhez, mely szerint "be kell vinni az erdélyi magyarságot Európába". Ez ugyebár olyan cél, mely ellen szólani felelősen nem lehet és nem is szabad. Bevinni, de hogyan? - tenném fel a kérdést Markó módjára. Mert a hogyanon áll vagy bukik minden. Az EU-n belül egy immáron integrált Románia belügyeibe aligha fognak beleszólni azok, akik ma is nagy örömmel jelentik ki, hogy problémáink példaértékűen meg vannak oldva. Orbán Viktor Budaőrsön elmondott ünnepi beszédében rámutatott: hiába várjuk, hogy mások képviseljék érdekeinket, a mi érdekeink csak nekünk fontosak. Az idő, mely még kihasználható lenne, egyre fogy. Vezetőink nem akarják megérteni, hogy az EU-n belül a jelenlegi fogyási tendenciák nem fognak megállni. Felmorzsoltatásunk megállítására az egyetlen esély a saját, közjogi kompetenciákkal felruházott intézményrendszer életre hívása, amelyet háromszintű autonómiaként emleget a belső közvélemény s rögzít az RMDSZ-program. Az az intézményrendszer, melynek megteremtését kellene Románia csatlakozásának feltételévé emelni. Ma csakis ez lehet csak egy távlatokban és közösségi érdekekben gondolkodó RMDSZ-politika központi célja.

Borbély Zsolt Attila

Van-e kapitalizmus Romániában és milyenek az alanyai?

(részletek a Reménység-tavi konferencián elhangzott előadásból)

Rendszeresen olvassuk, olvasom a román sajtót, jómagam legalább három központi napilapot, de ők nem olvasnak minket – lévén, hogy nem tudnak magyarul – csak annyit, amennyi a román kormány honlapjának a sajtófigyelőjében megjelenik írásainkból. Egyéb kommunikáció köztünk nem létezik, csak egy virtuális: mindannyian látjuk, mi történik az országban, mert a román újságírók sem hülyék!

Mit ír Lupea a Cotidianul július 22-i számában? Idézem: "a legutóbbi IMAS felmérés szerint (az IMAS egy közvélemény-kutatással foglalkozó cég) beigazolódott az, amit sokan már sejtettek, a hivatalos nyilatkozatok mögött is: a román munkaerőpiacon az állam a bajnok. (Megjegyzem: a piacgazdaság 13. évében) a felmérés szerint a román polgárok 53%-a állami nyugdíjból él, 38%-uk állami fizetésből, 10%-a munkanélküli segélyből vagy szociális támogatásból, 23% magáncégek fizetéséből és csak 1% kapja beruházásokból a pénzét. (Ez utóbbi 4 szám a munkaképes polgárokra vonatkozott.) A román polgárok 68%-a vélekedik úgy, hogy az államnak kell munkahelyet biztosítania mindazok számára, akik dolgozni akarnak – mondja a felmérés.

Itt közbe kell szúrnom, hogy a teljes román privát szféra 99%-a kis- és közepes vállalat, úgy 140 ezer körüli volt még tavaly, de ebből a 140 ezerből csődöt mondott 30 ezer. De térjünk vissza Lupeához. "A románokat meg lehetne róni amiatt, hogy hiányolják egy jelenlétét, ha nem tudnánk, hogy az 1990 utáni román kormányok mind kultiválták a kommunista idők alatti alattvalói mentalitást. Az egymást követő kormányok és legutóbb a PSD nevű szociáldemokrata kormány, amellyel egyetlen érdekvédelmi szervezetünk bűzös viszonyt folytat, a gazdasági rendelkezések, rendeletek segítségével fenntartották és ápolták az állam, mint legelső munkaadó képét és hozzájárultak a románok felelőtlenné tételéhez. Legutóbb az IMF-et képviselő Neven Mates látogatás alkalmával jutott a közvélemény tudomására, hogy az állami szektorban nagyobbak a fizetések, mint a privát gazdaságban. Ez amiatt anormális, mert a politikai hatalom kezében lévő állami szektor a legnagyobb fogyasztója a közpénzeknek is egyúttal."

A Ceusescu-féle nagyvállalatok túlélték az eddigi piacgazdaságot úgy, hogy szubvenciókból, állami hitelekből, kormánymegrendelésekből éltek. Privatizálni csak a fegyveripar egy részét lehetett, valamint a galaci óriás acéltermelőt, a SIDEX-et. Hogy mit csinált évekig a több tízezernyi fegyveripari dolgozó meg vasmunkás? A bérük 60-%-ából éltek úgy, hogy közben nem dolgoztak és nem termeltek semmit – évekig. És időnként tüntettek béremelésért. Tették ezt a közpénzekből. Nem tudtuk mi hiányzik, de most például a kohászatnak jó esélyei vannak arra, hogy visszakerüljön az állam tulajdonába, miután a resicai és vörösacéli magánkézen csődbe ment cégeket az állam az Állami Privatizációs Alapon keresztül visszavásárolja. Hogy miért? Elkerülendő a szakszervezetek zsarolását, az utcai tüntetéseket. Miből? Közpénzből. A kohászatban dolgozó közel 10 ezer munkás az állam gondjaiban marad és úgy kap majd fizetést (ahogyan eddig is) állami szubvenciókból, hogy közben nem termel semmit. Resica a utolsó pénzügyi évben 40 ezer milliárd lej segélyt és 30 millió dollár szubvenciót kapott a brassói Traktorgyár és kamiongyár, a ROMAN S.A. munkásai egyik napról a másikra élnek közpénzekből, kormánymegrendelésekből. Míg az állami szektor a kormány bizalmát élvezi, a privát szférát egymás után érik csapások, azért, hogy egyre több pénzt lehessen begyűjteni a közösbe. Ha én, mint kisvállalkozó kések a tb-járulék befizetésével, 15-től 50 millióig büntetnek – függetlenül attól, hogy a teljes évi nettó jövedelmem 15 millió csak.

Az állami cégek tb-tartozása akkora szám, hogy nem lehet erre a papírra keresztben leírni. De azokkal nincs mit kezdeni! – tárják szét karjukat az adófelügyelők.

A kettős mérce alkalmazása az illetékek és az adók behajtásánál, a törvénykezés instabilitása, az a lenéző, lekezelő mód, ahogyan a vállalalkozót – hazait vagy külföldit – a kormány kezeli, üzenet a nép számára; s ennek a lényege a következő: én, a kormány, az állam vigyázok az alattvalóimra, ezek a vállalkozók nem fontosak.

A paternalizmus az oka annak, hogy a románok 50%-a hisz a kommunizmusban és 53%-uk gondolja azt, hogy akik vagyont szereztek, a törvényeket megsértve tették azt. Közbe kell szúrnom, hogy nálunk vagyonnak számít egy 5-600 dolláros gépkocsi, pár száz, esetleg ezer dolláros bankszámla stb.

A felmérés szerint a vallás fontosabb, mint az anyagi jólét (ismét emlékeztetek: jólétnek számít az, ha valaki a rezsijén, ennivalóján kívül egyáltalán fel tud mutatni valamit – az anyagi biztonság fogalma majdnem ismeretlen. Az idézett felmérésre válaszolók 13%-a gondolt arra, hogy fontos az anyagi jólét. Ez rendben is lenne, de akkor minek a kapitalizmus? Az átlagos román nem lázad, nem ír alá petíciót, a mindenkori kormány cselekedeteinek passzív szemlélője vagy áldozata.

Még egy utolsó idézet Lupeától, aki Hobbes-t idézi, a Leviathanból: "két erény szükséges csak: a Jézusban való hit és a törvény tisztelete." Idézetek itt zárva.

A román állami alkalmazottat egyéni és szociális felelőtlenség, apátia, elszigetelődés, belenyugvás jellemzi 12 év átmeneti, posztkommunista élet után. Ez O.K. mondanák Önök, csakhogy a felelőtlenek, a belenyugvók vannak többségben és eléggé el nem ítélhető módon kijárnak a többi közé...

Sajnos, a politikai hatalomnak megfelel ez az alattvalói képlet. Szemmel láthatóan ezt akarták elérni, ezt ápolgatják, babusgatják és elégedetten dőlnek hátra a bársonyszékben, amikor az alattvaló bárgyú vigyorral visszajelez: minden rendben.

A hatalomnak egy választási ciklusban minden eszköz a rendelkezésére áll ahhoz, hogy megformálja, létrehozza a polgár ellentété: angolul egy szóval a non-citizent, az alternatív információ források fokozatos kiszorításával – az újságokat egyre kevéssé olvassák az emberek, a tv-k nézettsége csökken, a politika senkit sem érdekel, legkevésbé a fiatalokat.

Willmann Walter

A tartalomból:

Most már 95%-ban biztos az, amit írtam eddig

Azaz az, hogy Magyarországon a bársonyos "rendszerváltást" a 3/ügynökök vezényelték le. Alakítottak maguknak többpárt-rendszert és bebújtak minden pártba, vagy közvetlenül vagy közvetve, és olyan demokratikus játékba kezdtek, amelyet csak a mesekönyvekből ismertek. Magukkal ragadtak egy csomó jóhiszemű és lelkes embert, akikkel elhitették titkosrendőrségi módszerekkel, hogy az ország megfogta az Isten lábát, és hogy rájuk hozta a sors a szabadságot. Ennek a cirkuszi blöffnek 2002-ben érett be a gyümölcse, amikor is, a 3/-esek azt gondolták, hogy már nyíltan is átvehetik újból Magyarország irányítását a demokratikus tévelygőktől, demokratikus álruhába álcázva komcsi génjeiket. Toller ügynök, az ATV Öszefüggéstelenségeiben bonyolódott kishitű magyarázkodásban a mikéntről, Horn (Gy.) ügynök pedig a nap folyamán sajtótájékoztatta el magát arról, hogy az egész dolgot be kell fejezni úgy ahogy van, függetlenül az igazságtól, mert veszélyben az ország köztitkai. Röhögök én innen Erdélyből, hisz kinek kell a kis Magyarország? A környéken senki nem önfenntartó! Ha sürgősen nem teszi tisztába magát az anyaországi politikai élet, akkor jaj Magyarországnak és a Kárpát-medencei magyarságnak, mert még 2030-ban is olyan 3/ betegségben fogunk szenvedni, amit a környéken már rég kigyógyítottak. Úgyhogy igyekezni Szent István "utódjai" a 3/-esek maszktalanításával és a forgalomból való kivonásukkal, mert kopogtat az ajtón egy más értékrendben gondolkodó világ.

(to)

Nem hagyhatom szó nélkül egymondatban

Melegen kell tartani az ügyet, amíg elkövetői ki nem "hűlnek"

Az interneten, a Magyar Hírlapban és a Krónikában napvilágot látott UDMR-és pénzügyi leleplezéseket nem szabad kihűlni hagyni a nagy nyári politikai uborkaszezon miatt, mert, úgy a határon inneni meg a határon túli saját zsebre játszó politikusaink ebben bíznak. Kiderült, hogy az Orbán kormány által adott pénzeket is, mindenféle hamis propaganda ellenére, a neptunos UDMR ügyintézte el, aki ilyen meg olyan alapítványos (Aranka György, Communitas, Bernády György stb.) pénzügyi trükkökkel nyúlták le a romániai magyarságnak szánt forintokat, miközben azt hangoztatták, hogy nincs rálátásuk a dologra. Az 1989 utáni romániai magyar főkomcsik eljátszották a klasszikus tolvajkiabálás "drámáját" a köz félrevezetése okán! Régi jó csel, és közben egyidejűleg a román állami pénzeket is osztogatták egymás között, a jobb két kecskét fejni egyszerre, mint egyet se szlogen szerint. Ilyen meg olyan nem létező létesítményekre zsebeltek be forintokat: Aranka György Egyetemre, Marosvásárhely Alapítványra, a hivatalosan még be nem jegyzett Communitas Alapítványra stb. A magyarországi ellenzéki sajtónak is kutya kötelessége lenne aprólékosan körüljárni az ügyeket, és felfedni a tengernyi disznóságokat a magyarországi adófizetők előtt, merthát a neptunosok a szülőföldünkön való megmaradásukért sok forintot énekeltek ki a magyar adófizetők pénztárcájából. Az eredmény: Markóéknak osztályon felül jólét, házak, autók, vállalkozások, miközben a romániai magyarság "áldozatkész" uralmuk alatt kb. 200 ezer fővel fogyott az utóbbi 10 évben. A romániai magyar "szabad sajtó" is a dolgok végére nézhetne, de hát nagy többsége anyagilag Markófüggő! Így hát, a romániai magyar valóság megismerésében sokkal nagyobb feladatot kéne vállalnia az anyaországi polgári sajtónak, mert a romániai magyar polgári sajtó, amely egyik napról a másikra tengeti egzisztenciáját kicsi és kevés (hetente és kéthetente jelenik meg!). Addig kell melegen tartani az ügyet, míg létezik és nem fordul át korrektbe.

(to)

Misztérium

ASZTROLÓGIAI PRAKTIKUM

i.e. 30 000-től a XIX. század végéig

i.e. 30 000 A cro-magnoni kultúra kezdete. A lunáris ciklusokat jávorszarvas csontokra vésik.

i.e. 4242 A történelemben a legkorábban feljegyzett dátum az ősi Egyiptomban. Az egyiptomi naptár, a Nap és a Hold mozgásának megfigyelésén alapult: 360 napból, 12 hónapból és 30 napból áll.

i.e. 4000 Az asztrológia kezdete Mezopotámiában. A sumérok asztrológiai megfigyelése céljából lépcsős piramis templomokat építenek, ahol a Nap, a Hold és az öt látható planéta mozgását tanulmányozzák és használják fel. Asztrológiai ismereteiket ékírással, agyagtáblán rögzítik.

i.e. 3761 A zsidó naptár első napja (zsidó források alapján).

i.e. 3500 Mezopotámiában, Egyiptomban és Kínában rendszeres asztronómiai megfigyeléseket végeznek. Megalkotják a sumér számrendszert, mely a hatos és a tizenkettes számokon alapul.

i.e. 3000 Egyiptomban a naptári évet 365 naposra pontosítják.

i.e. 2700 Asztronómiai tényezők figyelembevételével megépítik a nagy Khufu piramist.

i.e. 2350 Az akkád Sargon tábláit felhasználva lejegyzik a nap- és a holdfogyatkozások időpontjait. Sargon hetven agyagtáblán rögzíti kora asztrológiai ismereteit. Utódai később a lejegyzett adatokat kiegészítik és Namman-Bel-nek nevezik el.

i.e. 2000 A sumér birodalom helyét Babilónia veszi át. A babiloni asztrológusok bevezetik a zodiákus jegyeket és egyre pontosabb asztronómiai számításokat alkalmaznak.

i.e. 1250 II. Ramszesz fáraó meghatározza a négy kardinális pontot.

i.e. 1200 A babiloni határköveken asztrológiai ábrák jelennek meg.

i.e. 700 A babiloni papok megalkotják az elliptika fogalmát, amelyet tizenkét 30 fokos részre osztanak.

i.e. 600 A babiloni asztrológia Egyiptomban, Görögországban, és a Közel-Kelet más részein is teret hódít.

i.e. 535 Püthagorasz a dél-olaszországi Crotona mellet ezoterikus iskolát alapít, ahol a tudósok nummerológiát, asztrológiát, okkult tudományokat tanulmányoznak. Ezeket az ismereteket Püthagorasz 20 éves babiloni és egyiptomi utazásai során gyűjti össze.

i.e. 475 Az agrigentumi Empedoklész bevezeti a négy elem – a föld, a tűz, a levegő és a víz – fogalmát, ami minden dolog alapját képezi. Az ő nevéhez fűződik az az elmélet, hogy semmit nem lehet elpusztítani vagy létrehozni, a dolgok csak átalakulnak.

i.e. 420 Demokritesz az asztrológiát mindenki számára népszerűsíti. Xeno, a sztoikus iskola megalapítója, a zodiákus jegyeknek görög neveket ad.

i.e. 409 A legrégibbi babiloni horoszkóp.

i.e. 370 A cnidusi Eudoxus a naptárt a 12 egyenlő zodiákus jegy alapján osztja fel. Felfedezi az arányosság geometriai elméletét.

i.e. 330 Nagy Sándor / I.e. 356-323-ig/ munkásságával hozzájárul ahhoz, hogy az asztrológia a Közel-Keleten keresztül Babilonból Egyiptomba jusson. A görög filozófusok Egyiptomból és Babilonból új okkult fogalmakat vesznek át. Görögországban személyre szóló asztrológiai elemzés készül. Nagy Sándor könyvtárat alapít Alexandriában.

Astro Horoscope

Bruce, de nem Lee

Orosz Sámson

A moszkvai Bruce Khlebnyikov még kiskorú, de sok-sok felnőttet lebírna erejével. Különleges képességekkel rendelkezik. Nem túl izmos, nem végez rendkívüli edzéseket, nem is fogyaszt serkentőszereket, tápszereket, sőt nem is eszik sokat. És mégis: a világ legerősebb gyermeke címszó alatt szeretne bekerülni a Rekordok Könyvébe. Egy évvel ezelőtt az 1,10 méteres (!) hajával elhúzott 148 centiméter távolságra egy 13 tonnás orosz vadászgépet, majd egy háromszor olyan súlyos bombázót is kimozdított helyéről, ugyancsak a hajához erősített kötéllel. 2001 augusztusában szünet nélkül összetépett 365 falinaptár tömböt.

Ütésének erejét 400 kilósra becsülik, emiatt az édesanyja félti iskolába engedni, nehogy halálra verje valamelyik osztálytársát. Bruce magánúton tanul.

Személynevéhez hűen, nagy csodálója a néhai Bruce Lee karatebajnoknak, erőművésznek és filmszínésznek. Másik kedvence Jean Claude van Damme. Vele találkozhatott is Moszkvában. Az ötéves orosz fiú bámulatba ejtette a belga filmsztárt, amikor törött üvegeken és szegeken járkált, anélkül, hogy megsebezte volna a csupasz talpát. Van Damme már akkor nagy jövőt jósolt az orosz gyereknek. Azt azonban még ő sem képzelte, hogy a kis Bruce később a hajával repülőgépeket fog mozgatni.

Az orosz gyerek rendkívüli erejére a szakemberek nemigen találnak logikus magyarázatot.

(A Pravda nyomán, B.L.)

New Orleans szellemei

Az operaház fantomja

New Orleans egy másik híres kísértete egy rég elhalt boszorkány szelleme. Sokan megesküdnének, hogy látták a Vieux Carre utcáin sétálgatni. Egyesek szerint a Szent Anna utcán jelent meg és innen kiindulva parádézott végig a városnegyeden; megfordult a Toulouse Streeten és a Rue Royalon is. Akik látták, a francia operaház fantomjának nevezik, mert onnan lépett ki körsétájára.

Ennek a kísértetnek ijesztő megjelenése volt. Haja hófehér, arca hullaszín és szemei vérvörösben izzók.

A helybeliek tudni vélik, hogy egy idős öregasszony kísértete, akit fiatalabb szeretője megcsalt. Az elkeseredett öregasszony öngyilkos lett, de a sírból is visszatért és szellem formájában megölte egykori szerelmét és annak szeretőjét.

Akik látták azt mesélik, hogy az operából induló kísértet egy szálloda előtt tűnik el, ahol a kettős gyilkosságot elkövette.

-kl-

Hosszú élet az Andokban

Titok, nem titok?

Amikor valaki 100-120 éves emberről hall, általában felötlik benne a kérdés: vajon hogyan lehet olyan magas életkort megérni? Mit kell tenni és enni? Mit nem szabad? A hosszú élet titkát már sokan próbálták megfejteni; sokan sokféleképpen magyarázták azt, hogy mik a fő feltételei. Általános érvényű válasz és recept ugyan nincs, de abban sok gerontológus egyetért, hogy a stressz mellőzése, illetve a nyugodt életmód a legfontosabb tényezője a hosszú életkornak. Emellett persze fontos a táplálkozás és az egészségi állapot, az, hogy az ember ne szenvedjen krónikus betegségekben.

A dél-amerikai Andok hegyvonulat 3500-4000 méteres magaslatain meglehetősen nagy a 100 évesek és idősebbek létszáma.

Életmódjukat több kutatócsoport is vizsgálta már. Az egyik övezetben, ahol sok a 100 éves ember, az évi átlaghőmérséklet 23 C-fok, a páratartalom 60 százalék. Az emberek korán kelnek, korán fekszenek, sokat pihennek, társalognak. Életükben híre sincs a stressznek, az idegeskedésnek. Csak annyit esznek, amennyi a létfenntartásukhoz, erőnlétükhöz szükséges. Napi kalóriaszükségletük átlagban csak 40 százalék az Európai Unió országainak jólétben élő polgáraihoz viszonyítva.

F.G.

HOROSZKÓP

(2002. szeptember 7 - szeptember 20-ig)

KOS (március 21-április 19.)

Szakmai kapcsolatainak bővítésében, munkájának korszerűsítésén szeptember ígér jelentős változást. Ne legyen türelmetlen! A szerelemben vidám, vonzó és tele van önbizalommal. Nem csoda, hogy minden sikerül, sőt, sokszor elég valamire csak rágondolni, és teljesül. Élvezze ezt a helyzetet, amíg tart!

BIKA (április 20 - május 20.)

Szeptembertől szívvel-lélekkel veti bele magát a munkába, pénzkeresésbe. Gyors egymásutánban megvalósíthatja ötleteit, és előnyös megállapodásokat köthet, főként a régebbi partnereivel, és kifizetődőnek mutatkozik minden új beruházás. A szerelemben a következő napokban legyen kicsit "önzőbb", a saját boldogságát építse fel!

IKREK (május 21- június 21.)

Hogy tiszta lappal kezdhesse a szeptembert, érdemes megvonnia az elmúlt hetek mérlegét. S ha az eredmény negatív, akkor szívfájdalom nélkül számolja fel vállalkozásának ráfizetéses részét és a semmi jóval nem kecsegtető kapcsolatait. A szerelemben valakinek sikerül annyira zavarba hoznia, hogy belepirul. Igaz, hogy csak percekig tart, de a napokban az esemény hatása alatt áll.

RÁK (június 22 - július 22.)

Fizetnivalói és a munkájával kapcsolatos kiadásai egyre sürgetőbbé válnak. Különös gondosságra van szüksége a pénzügyekben, mert mulasztása költséges bonyodalmakat okozhat. Bővítse ismereteit, pénzre váltható hasznot hozhat. A szerelemben vonzza a romantikus hangulat, szívesen fogad el gyertyafényes vacsorameghívást, még akkor is, ha ezt az állandó partnere előtt titkolnia kell. Azért nem árt az óvatosság, mert pletykás szomszéddal találkozhat!

OROSZLÁN (július 23 - augusztus 22.)

Egy gyors számvetés meggyőzheti arról, hogy milyen mértékben szükséges lefaragni a kiadásait, és hol kamatoztathatja jól a pénzét, baráti kapcsolatait. Csak megbízható emberekkel kössön üzletet! A következő hetekben szélhámosok okozhatnak kárt, vagy véget nem érő pereskedésbe keveredhet. A szerelemben ha egyedülálló, akkor a napokban több alkalmuk nyílik új partner megismerésére, de ha túlságosan sokat válogat, a végén mégis egyedül marad.

SZŰZ (augusztus 23 - szeptember 22.)

Vegye sorra elintézetlen ügyeit, mert ezek okozhatják a legtöbb bosszúságot a következő hetekben. Különösen a konkurenciával rendezze kapcsolatait, s ha nem is kedveli őket, azért igyekezzen elfogadható kompromisszumot kötni velük. Szeptember a pénzügyeiben ígér előnyös és tartós változást. A szerelemben az élet minden területén alkalmat kap arra, hogy régóta dédelgetett álmát valóra váltsa.

MÉRLEG (szeptember 23 - október 22.)

Ha eddigi terveiben, munkájában jelentős szerepet játszottak a barátai, bejáratott üzleti kapcsolatai, akkor éppen itt következhet be átmeneti, vagy végleges szakadás. Frissítse fel kapcsolatát azokkal, akiket már évek óta nem is látott. Ők segítenek. A szerelemben nehéz időszakot hagyott maga mögött, egy kis erőgyűjtésre valóban szüksége van.

SKORPIÓ (október 23 - november 21.)

Partnereinek anyagi helyzete válhat mind bizonytalanabbá, igyekezzen hát behajtani követeléseit, és ha nem is szakítja meg velük a kapcsolatot, csak mértékkel hitelezzen nekik munkát és bizalmat. Szemlélje a háttérből az eseményeket. Szenvedélyes szerelem ég a szívében közeli munkatársa, vagy üzleti partnere iránt. Nincs az a józan érv, amellyel meggyőzhetnék, hogy a vesztébe rohan.

NYILAS (november 22 - december 21.)

Konfliktusok jellemzik a kollégáival való kapcsolatát. Ennek tudható be, hogy nem tud úgy koncentrálni a lényegre, ahogy kellene, és elszalasztja az esélyeket. A szeptember első napjaiban kapott ajánlatokat érdemes komolyan venni. A szerelemben semmi nem jó úgy, ahogy van. Egyedülállóként mindenáron a házasságot szorgalmazza, ha viszont házasságban él, a szabadságát szeretné visszakapni.

BAK (december 22 - január 19.)

A hivatalokkal épp úgy meggyűlhet a baja, mint az üzleti tisztességet semmibe vevő ismerőseivel. Ha utazni kényszerül, akkor tartsa be a közlekedési és vámszabályokat, mert kínos helyzetbe keveredhet. Energiáját fordítsa inkább a munkájára, mert szeptemberben a szerencse ön mellé szegődik. A szerelemben, szívügyekben mindig a visszafogottság volt önre jellemző, de most történik valami, ami alaposan kizökkenti ebből a hűvös viselkedésből.

VÍZÖNTŐ (január 20 - február 18.)

Ellenőrizze a közös munkából származó bevételeit, az esetleges befektetéseket, mert sok későbbi kellemetlenségnek veheti ezzel az elejét. Kedvező fordulat várható vitás, peres ügyében. A reklámszakmában dolgozók előnyös és bővíthető szerződést köthetnek. A szerelemben, ha a nyári kalandok emléke még mindig kísérti, akkor az több volt egyszerű flörtnél, és ki is okoskodja a folytatást.

HALAK (február 19 - március 20.)

Szerencsésen alakulnak pénzügyei, szelídséggel, türelemmel simítsa el az ellentéteket, akkor nem lesznek akadékoskodó rosszakarói. Olyan új munkába kezdhet szeptemberben, amely szabadabb teret enged alkotó fantáziájának. Új szerelem veheti kezdetét a napokban, akkor is, ha az előző még nem is olyan régóta tart. A bajt majd az okozza, hogy nem tud választani a két partner között.

Astro Horoscope

Életmód

Budapesti borfesztivál tizenegyedszer

Okulva némileg a pünkösdi bortúráról szóló beszámolóm post festam jellegéből, a Borfesztiválról most szólnék, midőn még bárki, akit soraim meggyőznek a részvétel érdemlegességéről, még úgy dönthet, hogy ellátogat a magyar fővárosba megnézni a legnagyobb magyar borcentrikus összesereglést, melyet az idén tizenegyedszerre rendeznek meg.

A Borfesztivál egy pompázatos rendezvénysorozatot jelent, melybe beleértendő a boregyetem, az ünnepi koncert, a legjobb borokat és ételeket felvonultató gála és persze a hagyományos borkóstolással egybekötött borbemutató az ország legjelentősebb 70-100 pincészetének részvételével. Én mindezekből nem utolsó sorban az anyagiakra való tekintettel azt a két eseményt ajánlanám az olvasó figyelmébe, melyen magam is részt veszek. Ez pedig a boregyetem és a borkiállítás és -vásár. A Boregyetem címszó alatt a fesztivál első három napjának délutánján megtartott, borkóstolással (10-12 borról van szó) egybekötött borkurzusokat kell érteni. Alkalmanként 1800 Ft a "tandíj" (összehasonlításul: egy 8 felvonultató borkóstoló 2000 és 4000 Ft között mozog), amiben benne foglaltatik egy 600 Ft-os belépő a tulajdonképpeni borfesztiválra. A programban ez utóbbi alpont "borkiállítás és -vásár" címen szerepel, holott itt a lényeg, ami évente egyedülállóvá teszi az eseményt, a kis mennyiségben való kóstolás lehetősége. Itt egy nap alatt megismerkedhet az ember 50-70 borral is akár, ha bírja a pénztárcája és a szervezete. Ami a pénztárcát illeti: ebben áll a lényeg: e rendezvényen, ha sikerül megegyezni barátoknak a kóstolási tételek elosztásában, vagy a borászokkal kisebb mennyiségek töltésében, akkor kevesebb, mint tizedáron lehet megkóstolni olyan borokat, melyeknek palackára egyébként 1000 és 5000 Ft között mozog. Külön erénye a rendezvénynek, hogy a legtöbb borász presztízskérdésnek fogja fel, hogy személyesen jelen legyen s maga töltse saját nedűjét a vendég poharába s válaszoljon kérdéseire. Így a tavaly például lehetőség nyílt arra, hogy Gere Attilától Vesztergombi Ferencen keresztül Bajor Péterig a magyar borszakma élvonalával cseréljenek a borrajongók eszmét, s bízni lehet benne, hogy az idén sem lesz ez másként.

Az érdeklődők írhatnak a winecult@axelero.hu, de e sorok írója is szívesen válaszol bármely személyes megkeresésre (címem: reka@inext.ro). A Boregyetem helyszíne a Magyar Kultúra Háza a Szentháromság téren, a Várban (telefonos érdeklődés: 2040053, előzetes bejelentkezés ajánlott). A négynapos borkóstolási attrakció szintén a Várban lesz, azon belül a Palota Keleti teraszán.

Borbély Zsolt Attila

Mediterrán rakottasok 2

Bolgár janija

Igen kellemes étel a "bolgár keleties janija". (A janijákra egy, a balkáni konyha sok izgalmas receptjét összefoglaló újvidéki szakácskönyvben bukkantam rá. A könyv nem ad definíciót, ezért a receptek közös jellemzőit összeadva azt mondhatom, hogy a janiják sütőben, esetleg római tálban készült zöldségételek, jellemző alapanyagaik a padlizsán, tök, paradicsom, paprika, esetleg gomba). Ez esetben egy kiolajozott tűzálló tálban sült padlizsánkarikákat, sült paprikát, sült tököt és nyers paradicsomot rétegezünk. Az eredeti recept szerint minden rétegre fokhagymát és babérlevelet kell tenni, én más zöldfűszert javasolnék inkább. Legutóbb minden réteget a fokhagyma mellett más-más zöldfűszerrel szórtam meg, az elsőt zöld borsfűvel (csombor), a másodikat zöld bazsalikommal, a harmadikat – a paprikát – zöld petrezselyemmel, a negyediket zöld rozmaringgal. (A zöldet azért hangsúlyozom, mert érdemes most, nyáron annyi zöldfűszert használni a szárított helyett, amennyit csak lehet.) Az egyes rétegeket nem árt megsózni s enyhén megborsozni. Az eredeti recept szerint a tetejére egy mártás kerül, amit olajban párolt, liszttel megszórt hagymának vizes borral való felöntése útján nyerünk. Én ehelyett inkább Mornay mártást javasolok (besamel tojássárgájával és sajttal, esetleg szerecsendióval ízesítve) vagy egyszerűbben joghurttal elkevert sózott, borsozott tojást. (Bulgáriának nincs kijárata a Földközi-tengerre, ezzel együtt úgy vélem, hogy konyhája nyugodtan tárgyalható a mediterrán fejezet alatt, annyira hatott rá a mediteránneum gasztronómiája.) Sütőben sütjük mérsékelt lángon, míg a tetejének elszíneződése jelzi a készenlétét.

Végül a nápolyi rakott padlizsánról szólnék, melynek elkészítése igen egyszerű: kivajazott tűzálló tálba rétegezzük a sült padlizsánkarikákat, melyekre egy bazsalikomos, fokhagymás paradicsommártást öntünk, ezt egy réteg sajt követi, majd mindez elölről. A tetejére felvert sózott tojás kerül. (A recept szerint a tojást nem hígítjuk fel semmivel, én azért azt javaslom, hogy keverjük össze egy kevés tejjel vagy tejfellel, esetleg joghurttal, sőt némi zöldfűszerrel is). Közepesen meleg sütőben addig süssük, amíg a teteje helyenként szép piros lesz.

BZSA

Ízelítő az Urania Kiadó új termékéből, az Ízvilág második füzetéből

Füstölt csülök sütve

Hozzávalók 3 személyre: Ízlés szerinti nagyságú és "kövérségű" füstölt csülök, figyelembe véve a kuktánk nagyságát, 1,5 kg burgonya; fűszerek: szemesbors, babérlevél, fokhagyma, paprika, paradicsom, kis fej hagyma, leveskocka, Bilagit vagy szódabikarbóna, só csak akkor kell, ha nem elég sós a csülök.

Elkészítés: A megmosott és ízlés szerinti ideig beáztatott füstölt csülköt a kuktába téve teljesen puhára főzzük, hogy a benne lévő csontot ki lehessen venni belőle. (Nem kötelező kivenni!) A megfőtt csülköt kivéve és tepsire helyezve a sütőben közepes erősségen addig sütjük, amíg piros-ropogós nem lesz. Közben lehet sörrel locsolgatni! Ezzel a művelettel párhuzamosan a kuktában megmaradt lé tetejéről a zsiradékot lefölezzük, majd a visszamaradt lében a megpucolt és kockára darabolt krumplit 3/4-ig megfőzzük, majd mikor kész, egy másik tepsibe téve a hússal párhuzamosan ezt is piros-ropogósra sütjük. A lefölözött zsiradékkal a csülköt is és a krumplit is lehet a készresütéskor locsolgatni. A legvégén a krumplira ültetjük a sült-füstölt csülköt. Kovászos uborka és jó fajta sör illik hozzá. Gyakran Bilagit vagy szódabikarbóna is szükséges a nyugodt emésztéshez.

Sonkás zöldbab

Hozzávalók 4 személyre: 50 dkg sonka, 1 hagyma, 1-2 gerezd fokhagyma, 80 dkg zöldbab, 40 dkg paradicsom, 1 csésze húsleves (2 dl, lehet leveskockából is), 4 evőkanál olaj, só, őrölt bors, esetleg még csipetnyi majoránna és szárított kakukkfű.

Elkészítés: A finomra vágott hagymát az olajban üvegesre pirítjuk, hozzáadjuk a szétnyomott fokhagymát, azzal is egy kicsit pirítjuk. Hozzáadjuk a kockákra vágott sonkát, a megtisztított és 2 cm-es darabokra vágott zöldbabot, sóval, borssal, kakukkfűvel, majoránnával fűszerezzük, s a húslevessel felöntve fedő alatt puhára pároljuk. Ha beszáradt, öreg sonkánk van, azt jobb először kiáztatni és félig megfőzni, s utána felkockázni, hogy együtt puhuljon meg a zöldbabbal, és kiázzon belőle a só. Ha konzerv zöldbabot használunk, azt akkor öntjük bele, amikor a sonka már puhára főtt, de a levét ne öntsük bele. A paradicsomot hámozzuk meg – forró vízbe mártva könnyen lejön a héja –, vágjuk négybe, s akkor adjuk az ételhez, amikor már majdnem teljesen puha a sonka és a bab. A továbbiakban a fedőt levéve pároljuk, hogy minél kevesebb leve maradjon. Természetesen sonka helyett készíthetjük más húsból is: sertésből, csirkéből, pulykából. Friss, puha kenyérrel jó.

Románia - Magyarság

Sokan és elegen

Alig fejeződött be a Református Világtalálkozó Nagyváradon, máris újabb jeles alkalomnak adott otthont a Partium fővárosa. Augusztus 24-én Orbán Viktor itt vehette át a Pro Partium-díjat, amit évente olyan jeles személyiségeknek osztanak ki, akik a partiumi magyarság megmaradását, szellemi gyarapodását, öntudatában való megerősödését szolgálva tesznek az egyetemes magyar nemzetért. A díjátadási ünnepséget politikai fórum követte, melyben megszólaltak az erdélyi magyar közélet jelesei, többek között Kovács Zoltán, a Királyhágó-melléki református egyházkerület főgondnoka, Bihar megyei képviselő, Pécsi Ferenc Szatmár megyei képviselő, a Polgári Együttműködési Mozgalom szatmári vezetője, Toró T. Tibor, a Reform Tömörülés elnöke, Temes megyei képviselő valamint Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke. A magyarság jelenét s jövőjét boncolgató előadások sorát Orbán Viktor eszmefuttatása zárta.

Az eseményen visszatérő motívum volt a népszámlálási adatok értelmezése. Orbán Viktor felidézte, hogy az elmúlt években Erdélyben és szerte a Kárpát-medencében a politikai cselekvés mércéje, az origója a rendszerváltás volt, az akkori elképzelések, az akkori tervek. A "nemzet miniszterelnöke" rámutatott: a népszámlálás új origót képezhet az erdélyi magyarság történetében: a továbbiakban ehhez kell igazítani az erdélyi magyar közösség nemzeti érdekképviseletének a stratégiáját, változtatni kell azon a helyzeten, melyben a határon túli magyarság perspektívátlannak érzi sorsát. A felszólalók egyetértettek abban, hogy megfogyatkoztunk bár, de még mindig elég erősek vagyunk a fennmaradáshoz, az önállósághoz, vagyis ahhoz, hogy saját kezünkbe vegyük sorsunkat. Amint azt többen is leszögezték: sokan vagyunk és elegen.

Elvben, potencialitásban – tehetem hozzá. Vagyis elég magyar van Erdélyben ahhoz, hogy ha érdekeit képviselni hajlandó és képviselni képes politikai vezetést választ magának, akkor kivívja azokat a jogokat, melyek már csak számbeliségünknél fogva – hiszen még mindig nemzetnyien vagyunk, számos szuverén állam nem rendelkezik ennyi polgárral – megilletnek minket. Ebben az értelmezési keretben szólt Orbán Viktor a polgári körökről is. A polgári mozgalmak azt a célt szolgálják, hogy olyan környezetet teremtsenek a politikum számára, melyben az rá legyen kényszerülve a nemzeti értékek és érdekek képviseletére.

Továbbgondolva az Orbán Viktor által mondottakat leszögezhetjük, hogy ma a Kárpát-medencében a magyar politikai elit törekvései nem mindig mutatnak egy irányba a nemzeti érdekekkel. Ez pedig visszavezethető a választói bázis politikai opcióira, értékrendjére, mentalitására. Magyarországon a lakosság kb. fele egyelőre közömbös saját nemzeti közösségének távlati sorsa iránt, a mának él s horizontja az anyagi javakon túl egyebet nem képes befogni. A polgári körök fő feladata az lenne, hogy ráébresszék őket saját felelősségükre. Mert az egyén – bármit is mond a doktrinér liberalizmus – nemcsak önmagáért tartozik felelősséggel, hanem családjáért, hazájáért és nemzetéért is. Erdélyben sem sokkal jobb a helyzet. Itt fontos ugyan a nemzeti identitás a közösség többsége számára, de ebből kevesen hajlandóak levonni a megfelelő következtetéseket. A hivatalos RMDSZ-politika médiafölényét kihasználva tálcán szállítja a kényelmes, de hamis gondolati paneleket az általa követett politika alternatívátlanságáról. Emellett sikerült kialakítani egy olyan középgárdát, mely részben meggyőződésből, részben anyagi, pozicionális lekötelezettség okán partner a jelenlegi vezetés vég nélküli újraválasztásában.

A Polgári Köröknek tehát nálunk is bőven lenne munkájuk: itt a gondolati tunyasággal, a fásultsággal, "a változtatni úgysem lehet"-típusú hamis közvélekedéssel kell felvenni a harcot. A mi próbatételünk közelebb van: a 2003-as RMDSZ-kongresszuson még esély van váltásra és a közös szervezeti cselekvésre. Sokan kell legyünk és elegen.

Torday Levente

Meg tud-e élni a világ magyarok nélkül?

(részletek egy amerikai előadásból)

Természetesen nem. Csak egy pár példát említenék meg. Nem lenne tv, legalábbis nem ilyen gazdag. Mit nézne a világ két reklám között, ha 100 évvel ezelőtt többségükben magyar kivándorolt filmesek nem alapítják meg Hollywoodot?

Mit innának a csinos vagy csinosodni vágyó hölgyek, ha Szent-györgyi Albert nem azonosítja a vitaminok legfontosabbikát, a C-t? Mivé lenne a világ az 1$ 29 centes, félgallonos vitaminos üdítők nélkül? El tudják képzelni, hogy üde fiatal hölgyek talán vasas vizet isznak, hogy fittek maradjanak? Ugyan. Azt a csúnya, szőrös gladiátorok itták a kovácsműhelyben, mielőtt elmentek az arénába meghalni, hogy 2000 év múlva eget döngető hollywoodi kasszasiker legyen belőlük...

Mivé lett volna a világ Teller meg Szilárd nélkül, az atombomba nélkül? Mit készítene most Szaddám? Számszeríjat? El tudják képzelni, hogy Bush odaáll a kongresszus elé a következő szöveggel: fiúk, Szaddám íjnak való karót vágat a mezopotámiai erdőkben. Adjatok 5 milliárdot, rohanjuk le mielőtt bajt csinálna...

Ha Neumann János nem fogalmazza meg a Neumann-elvet, ha Gróf András Andy Grove néven nem lesz a Intel vezérigazgatója, ha Charles Simonyi, valamikor a Microsoft második embere nem lett volna, talán ma nem lenne még Internet, nem lenne több száz millió személyi számítógép. Valóban, mivé lenne a világ magyarok nélkül?

W.W.

Számlát naccsága!?

A főváros szívében, alig 500 méterre egy rendőrőrstől valóságos iparrá fejlődött a hamis számlákkal (faktúrákkal) való kereskedés, tudósít az Adevărul napilap. Az élelmes cigányok meglátták az üzletet az agyonnyomorgatott kis és középvállalkozók számlaéhségében.

A járdaszélen álló romalányok számlákat lobogtatnak az autósok felé. Legnagyobb részük kitöltetlen, de lehet választani hotelszámlát, autóalkatrész számlákat satöbbit. Kinek mire van szüksége, hogy egy kis pénzt visszatartson a mohó államtól. Az sem gond, ha kísérőlevél kell kávé vagy alkohol szállítmányhoz. A kliensek között pedig tömbházi "adminisztrátorok" is igen gyakran feltűnnek, egy kis mellékes elszámolnivalóért.

Persze nem minden védelem nélkül dolgoznak a számlaárusok. Kissé távolabb néhány férfi figyeli az utcát és a klienseket, nehogy kopó tűnjön fel a terepen.

Az egyik legelmésebb álcázást találta ki az a csoport, amelyik egy tolószékben gubbasztó öreg cigányt ápolgat. Amint feltűnik egy vásárló a tolószék hátából szemvillanás alatt előkerül a "márfa". Olyan eset is van, amikor a megegyezés után a purdé viszi futva a kért számlát az út szélén álló autóhoz.

Nem sokat ér a sokféle álcázás, csak amolyan szépségtapasz. A rendőrség időnként beviszi a feketézőket az őrsre, de meddő szélmalomharc a munkájuk. Megbüntetni csak rendbontásért vagy engedély nélküli kereskedelemért lehet őket, legtöbb 150 ezer lejre, Romániában ugyanis nincs törvény a számlakereskedelem büntetésére.

Ráadásul, ha néhány romát bevisznek az egész "nyámság" összegyűl és miniforradalmat produkál a rendőrőrsön. Nem nehéz elképzelni a helyzetet...

Háttér

Az élő Amerika III.

Nyakig vízben

Augusztusban, az uborkaszezon vége felé mi lehetne a sajtó központi témája egyéb, mint a víz... Finnyás európaiságomnak tulajdonítottam (a borvizek földjéről jöttem), hogy csak nekem nem tetszik a fellelhető vízkészlet, de nem egészen így van. "A palackozott víz még tiszta, de már nem olyan egyszerű" írta az augusztus harmadiki New York Times címoldalán Sherri Day. A hölgy(?)-nek is feltűnt, hogy eltűnt a parasztos szódavíz az üzletek kínálatából és megjelentek a különböző füvekkel, vitaminokkal és ásványokkal "izmosított" vizek a polcokon. Van itt koffeines víz, menopauzális szenvedéseket megkönnyítő hormonkezelt víz, fluoridos víz, a "Viagra folyékony változata" (!) is fellelhető. Tessék merevedni! Az izmosított vizeket kis cégek dobták először a piacra (talán kínjukban), hogy aztán júniusban megjelenjen a Pepsico az ábrándos nevű Aquafina Essentials nevű termékvonalával, mely négyféle csodaszert tartalmaz, kalcium, vas és folsav-erősítésű vizekkel. A Gatorade piacra dobott egy "kis kalóriatartalmú" fitness-vizet, a Coca Cola lemaradt a rajtról, most dolgoznak lázasan a Dasani Nutriwater termékcsaládon, amelyik vitaminokat és ásványokat fog tartalmazni.

Az amerikai újságírók becsületére legyen mondva Sherri kisasszony (?) felkereste a connecticut-i egyetem fiziológia professzorát, aki visszakérdezett: "Hány ismerőse van, aki vitaminhiánytól szenved? Ha vitaminhiánya lenne, azt biztosan észrevenné. Az amerikaiak közt nincs skorbutos."

Erről ennyit. A lényeg az, hogy a szövetségi törvényeknek megfelelően, a csodavizek címkéjén és reklámjaiban nem szabad jogot formálni arra, hogy azok gyógyító hatásúak, így a címkék és a reklámok csak arról szólnak, hogy a vitaminok, az ásványok stb. használata milyen jó hatással van az emberi szervezetre.

Nincs értelme arról beszélni, milyen hatásúak ezek a vizek. Egyet megkóstoltam, csapvíz ízű volt, olyan csapvízé, amelyet az állomásokon ihat az ember, az alföldön. Nem igazán finom. De hogy mennyit lehet keresni rajta... Tessék számolni. A Poland Spring, tiszta víz feliratú hatdecis 33 cent, nem gyógyít, nincs vitamin, ásvány és ízjavító benne.

Az összes többi négy-hétdecis csodavíz ízesített, vitamin- vagy hormon- vagy ásványtartalmú, áruk 1 dollár 29 centtől 1.99-ig. Ezek természetesen üzleti árak, az utcán meg lehet venni őket 3 dollárért is.

Együnk

Inni már ittunk, együnk is valamit. Korábban írtam már arról, milyen élelmiszer-orgia várja az ártatlan betévedőt egy amerikai üzletben. Ettől a reggeliig, ebédig, vacsoráig még hosszú és viszontagságos az út. Hivatalos étkezőhelyeken feltétlenül megkínálják az embert "gabonával", ami zab-, kukorica vagy egyéb pehely, leöntve forró tejjel. A bébitápszerek kedvelőinek feltétlenül ajánlom. Ha ezt az ajánlatot visszautasítja a kedves vendég, feltétlenül nézzen körül, mi van még ennivaló az asztalon, mert előfordulhat, hogy valami nyers zöldség csak és kávélötty, édes süteménnyel, egy kis darabkával. A nyers zöldség lehet zellerszár, ami helyi jellegű, kedvelt rágcsálnivaló, a hozzáértők fűszerezett majonézes mártásba mártogatva falják, amivel csak annyi a gond, hogy engem egy közkedvelt fürdőkád-tisztító vegyszerre emlékeztet. Az ördög nem ennyire fekete, például az északkeleti fekvésű Portsmouthban szerepel a vendéglői étlapon olyan "speciális" reggeli elfajzott idegeneknek, ami tojásrántottából áll, rántott krumplival, salátával és még egy zsemlét is adnak melléje a szerencsétlen külföldinek, aki nem tudja, mi a jó amerikai eledel. Becsületükre legyen mondva, mindenre nagyon büszkék, bármilyen íztelen, ronda vagy emészthetetlen. Lehet, hogy ezt gyerekkorukban már megtanulják...

Aki a fentebb leírtak miatt reggelire csak langyos kávét ivott, délben kellemetlenül csalódhat, mert az ebéd ott nem többfogásos egészségtelen hadakozás a természettel, hanem valamilyen leves és gyümölcs- vagy saláta, a fürdőkádtisztító ízű és szagú öntettel. Nagyon kedvelik a krémleveseket, amit konzervből készít a háziasszony egy hirtelen mozdulattal a mikróban. A bébiételek kedvelői ismét előnyben... Kenyér nuku, ha utánajár az ember, lehet venni teljes kiőrlésűnek nevezett, szeletelt kenyeret, ami a pirítóben kissé megégetve már emlékeztet a kenyérre. New Yorkban (és nemcsak ott) láttam még egy közkedvelt zsidó különlegességet, ami kerek fánkra emlékeztet, de a tésztája inkább kenyértészta, íze valahol a kifli és a vekni között. Az ottani leleményes magyarok felhajtják a francia baguetteket, sőt láttam náluk Chicagóban vásárolt borszéki borvizet is. Találkoztam olyan magyar úrral, aki építész létére vidéki farmernél disznót vágat, kolbászt tölt, füstölőt (!) épített és működtet. Az amerikai magyarok, akik nem adták fel magyarságukat, mind kitűnően főznek, ezt személyesen tapasztaltam

Természetesen, az ember ha panaszkodik, elmondják, hogy nem szabad általánosítani, Amerika nagy és változatos (az előbb emlegetett büszkeség jegyében). Ilyenkor udvariasan bólogatni kell és nem szabad hozzátenni, hogy ki az a hülye, aki egy normális kenyérért például 1000 kilométert autózik egy harmadik államba, mert Amerika nagy és az ott van. Nehéz dolog ez.

A boldog óra

Fél hat, hat óra a koktélok ideje. Ilyenkor valami könnyű itallal leülnek és beszélgetnek az amerikaiak. Persze beszélnek reggel, ebédkor és este is, ilyenkor illik válaszolni, csak meg kell tanulni a helyes légzéstechnikát.

Vacsoraidőben, ha szerencsés az ember, kaphat ételszerű valamit is. De ajánlhatok egy alternatív megoldást is: el kell menni kínai vagy thai vendéglőbe, ott van egészséges, normális kaja. Persze, ajánlatos megkérdezni, mi mi lehet, mert a látszat csalhat. Legmegbízhatóbb dolog, ha az ember beleolvas az étlapokba és ismerős állat- meg növényneveket keres. A "savanyúságot" kedvelő székely számára elrettentő élmény lehet a rengeteg édes szósz, a mézben párolt thai kacsa, vagy az áfonyaszószba mártogatott csirkesült, de a zöldségeket épp annyira párolják, hogy még ropogósak, s szószszal leöntve nagyon finomak, néhány levesüket csontléből készítik, isteni falatokat lehet enni az ázsiai konyhán, s ami a legfontosabb, mind kitűnően emészthető eledel. Ez, sajnos, a mi konyhánkról sem mondható el.

Harcom egy new york-i exrendőrrel

Pennsylvaniából New Yorkba bemenni gyermekjáték – mondhatnánk, ha leszámítjuk az alábbiakat. A gyorsforgalmi utakon vezetni gyerekjáték, szélesek, kényelmesek és szellősek. Ezt a legjobb indulattal sem mondhatjuk el a George Washington híd kijáratáról, ahol az ember tizenvalahány sávról próbál bejutni arra az egyre, ami egy betonkatlanba vezet, legalább kilencvennel hajt óránként, körülötte ezer autó bőg, köztük a rokonszenves, feje fölé két és fél méterre magasodó kamionok, előtte tíz táblán harminc irány, utca és szám, és közben még imádkozni is kell, hogy élve kijusson abból a kutyaszorítóból. Kijutottam, megnéztük a riverside-i katedrálist, nyugodtan hajtok lefelé a Broadwayen, s a 144. utcánál vendéglátóm kiált: — Itt van, menjünk balra! Kipillantok, senki, jelzek és megyünk. Fékcsikorgás, megingunk, egy Grand Cherokee taszított faron. Félrehúztam a 144-ben a járda mellé, a dzsipből kipattant harcias kubai amazon (kiderült: korábban rendőr volt) és kiabált, hogy nem hagyja magát semmi áron, én voltam a hibás! Hívta mobilon a zsarukat és kiabált. Lelki szemeim előtt megjelentek a zsaruk, bilincs, fotó szemből és profilból. A helyzeten nem javított a 40 fok meleg.

A spiné hadart a telefonba, tíz perc múlva kettő darab rendőrautó érkezett, később még egy. Persze, szirénáztak, mintha én lennék Al Capone. A Fordom félig eltakarta a járdai feljárót, amiről tudni kell, hogy belesimul az aszfaltba, hogy a tolószékesek is tudjanak közlekedni. Mire a zsaru kezébe tettem a jogosítványomat és megmagyaráztam neki, hogy Románia Európában van, és az is a földgolyón, mint Amerika, hatalmas sikoly, az emberek a fejükhöz kapnak. Uramisten, még mi jöhet?

A járdára a Ford miatt nem tudott fellépni egy nyolcvanvalahány éves nénike, megbotlott, beverte a fejét, vérzik. Ott feküdt a kipufogónk alatt, ki kellett kapcsolnom a motrot és a légkondit. Azonnal száz fok lett benn. De kinn is. A zsaruk ledobták az ülésre a jogsikat és veszettül kezdtek telefonálni orvosért. Mi, a két autón két négyzetcentinyi karcolásunkkal egy fölösleges konc lettünk, sebesült ember volt ott! Mentő nem volt a közelben, hívtak tűzoltót, mert abban is van mentős szaki. A három zsarukocsi mellé tíz perc múlva megérkezett három tűzoltókocsi három irányból, későbben még jött két mentő is. Akkor sem lettek volna többen, ha egy Kalasnyikovval lemészárolom a fél utcát. A tűzoltók, a rendőrök törölgették a homlokukat, a nénikét valahogy áttették a tűzoltókocsiból a mentőbe, mire újabb sikolyok. Fordom mellett újabb áldozat, valamivel fiatalabb, hatvanöt körüli hölgy esett össze a melegtől. Isteni kalamajka, hölgyet autóba be, egy falura való szájtáti próbálta kitalálni, hány halott van a környéken. Végre egy fiatal rendőr írt egy nyúlfarknyi jegyzőkönyvet, elbúcsúztam a harcias exrendőrnőtől és hajtottunk keletre a 144-en.

A baleset már nem számított, a biztosítók fizetnek, hét rendőr, legalább húsz tűzoltó és tíz mentős elvitt két idős hölgyet a Broadway és a 144 utca sarkáról. Hát ilyen (is) New York.

Willmann Walter,
Manhattan, NYC

A Manhattan nevű kőrengeteget normális sziget korában 25 dollárért vásárolták meg egy Manahatta nevű indián főnöktől. Béke poraira!

ÉLET ÉS HALÁL

Huszonnyolc harapás a testen

Élethalálharcban a kutyákkal

Az Új Idő előző száma lapzártájának óráiban egyebek mellett a Vitafórum rovatban (2. oldal) közölt Fogat fogért írásomat ellenőriztem. Kissé meglepődve láttam, hogy a rovatszerkesztő "a vérebtörvény-vita moderátorának" titulált, noha nem kellett vitát "moderálnom", levezetnem, oly kevés levél érkezett a témával kapcsolatban. Elgondolkoztam azon is, hogy vajon nem lőttem túl a célon, amikor a közveszélyes kutyák elleni védekezés(ünk)re pisztolyviselést javallottam, illetve egyetértettem azokkal, akik a pisztolyviselésben látják a megoldást a veszélyes ebekkel szemben? Bevallom, nem gondoltam teljesen komolyan, jobbára csak viccnek szántam, támogattam az ötletet. Hiszen honnan annyi pisztoly, ugye...

A sors maró iróniája, hogy éppen azokban a percekben, amikor az ebek elleni pisztolyviselésről elmélkedtem, a sepsiszentgyörgyi szerkesztőségtől körülbelül hetven kilométernyire, Csíkszereda peremén egy kiváló élsportoló, egy remek sportember élethalálharcot vívott öt gazdátlan (?) kutyával.

Majdnem elvérzett egy bajnokunk

Csúcs András veterán világbajnok, többszörös országos bajnok és dobogós helyezett tájfutó, sítájfutó egyik megszokott és jól bevált felkészülési helye a Csíkszereda melletti Szeredai fürdő környéke. Gyakran jár oda. (Olykor fiával és feleségével együtt. Ők is tájfutók, Klaus többszörös országos bajnok a gyermek és ifjúsági korosztályokban, Monika a felnőtt és veterán kategóriákban ért el szép sikereket.) A terep változatos, vannak meredek domboldalak, van sík terület is. Minden, ami a tájfutó erőnléti edzéséhez kell. Nem szükség mindig az erdőben szaladni. Az edzőterep közelében egy kaszárnya áll, nem régebbi, mint amióta Csúcs András oda jár edzeni. Ez most mellékes, az viszont rejtély, hogy honnan támadtak rá, honnan indultak a kutyák azon az augusztus 14-i koradélutánon. A szokásos "intervallum-edzéseket" tartotta. Egy sprint, egy laza futás, egy sprint, és így tovább. Már néhány fordulón túl volt, amikor hirtelen – máig sem tudja, honnan – öt felbőszült kutya rohant rá. Közepes nagyságú korcsoknak tűntek. Csúcs András első reagálása az volt, amit a legtöbb ember ilyenkor tenne: próbálta csitítani, elküldeni a vadul ugató ebeket. Mindhiába. A következő lépés már a kutyáké volt. Körbevették, lerohanták a sportolót, iszonyatos vérszomjjal vetették rá magukat. Nem túlzás, nem nagyotmondás: élethalálharc kezdődött a kutyák és a sportoló között. András felkapott egy követ, az egyik kutyát eltalálta, de nem hátrált sem az, sem a többi. Nekiugrottak, harapták, ahol érték. Felkapott még egy követ, ütötte a lábát harapdáló kutya fejét, de azalatt a többiek más testrészeit marták. A csatában egyensúlyát vesztette, hanyatt esett, azalatt a karjába is beleharaptak...

Négy-öt percig tarthatott az élő horror. Akkor érkezett loholva egy katona a közeli kaszárnya udvaráról, a kutyák szétszéledtek, békén hagyták a sportolót, de messzire nem futottak, 50-60 méterről néztek vissza némán. Nemsokára a vérző sebeivel fekvő sportoló mellé érkezett négy katonatiszt. Nem az volt az első szavuk, hogy megkérdezzék, miben segíthetnek vagy autóért küldjék a kiskatonát. Nem! A tisztek kórusban szabadkozni kezdtek, hogy nem a hadsereg kutyái, nem tudják, ki a kutyák gazdája. Csúcs András megkérte szépen, most ne ezt vitassák, őt nem érdekli, hogy ki kutyái, ő egy járművet szeretne, amely orvoshoz szállítja... Eléggé későre tényleg előkerült egy katonakocsi, az elvitte a csíksomlyói fertőző osztályra, ott kezelik a kutyaharapásokat. A szolgálatos orvos elszörnyülködött, amikor meglátta, hogy mennyi nyílt seb van a sportoló testén. Egy mentővel a megyei kórház sürgősségi osztályára küldték, ott egy fél óráig varrták a sebeket. Huszonnyolc harapást számoltak a testén. A gyógyulás több hétig is eltarthat, kemény edzésekről egy ideig szó sem lehet. Egy sportoló számára felmérhetetlen kár egy ilyen kiesés. És mégis: Csúcs András nem követelt kártérítést senkitől, csak azt kéri: a kutyákat tüntessék el a környékről.

Egyenruhások kutyafalkája

A nem sok híján tragédiával végződő eset kapcsán feltevődik a kérdés: vajon ki kutyái támadtak? Nem kell nagy szakértőnek lenni ahhoz, hogy az ember világosan felmérje: a kóbor kutya nemigen támad emberre csak úgy, a mezőn, a senki földjén. Még akkor sem, ha öt-hat kutya összeverődik. Ha ugatnak is, ha néha támadnak is, nem olyan hevesen, nem olyan vérmesen, mint a leírt esetben. Pofonegyszerű a következtetés: azok a kutyák otthon érezték magukat a kaszárnya közelében. Lehet, hogy rendszeresen etetik a katonák és tisztek. Ez önmagában nem is baj, sőt természetes dolog. Igen ám, de a katonák és tisztek tagadnak, mossák kezeiket. Ezért gyanús a dolog. Azért tagadnak, hogy ne lehessen őket felelősségre vonni a kutyák vérengzéseiért? A Csúcs András elleni támadás nem az első. Idén május 1-jén az ugyancsak csíkszeredai Gotthárd Béla még súlyosabb sérüléseket szenvedett majdnem pontosan ugyanazon a helyen! Lehet, hogy ugyanazok a kutyák támadták meg őt is?!

Nem az első eset

A Hargita Népe 2002. május 4-i száma idézi a Gotthárd Béla nyilatkozatát: "A katonai egység irányából jöttek. Először az őrségben álló katona füttyentett, akkor visszafordultak, nemsokára ismét jöttek, és akkor már támadtak is. Öt kutya volt, kisebbek, nagyobbak. Csak kézzel tudtam védekezni, összeharapták a két lábamat, a kezemet, letépték a cipőt, a ruhát rólam. A végén már ledöntöttek a földre. Ha nem érnek oda időben a barátaim, szétszednek." Mármint a kutyák. Az idézet és a fent leírt eset is azt látszik igazolni, hogy azoknak a kutyáknak mégis van gazdájuk. Ha nem papíron, ha nem kutyaóllal, akkor etetés erejéig. Bonyolult jogi kérdés lenne, hogy amennyiben tényleg csak kóbor kutyákként élnek a kaszárnya mellett, s a katonák vagy tisztek csak etetik őket, akkor valaki felelősségre vonható-e a két támadás miatt. Talán mégis Csúcs András fogalmazott a legreálisabban: nem kell semmi kártérítés, csak azok a kutyák tűnjenek már el onnan! Csúcs András ugyanis tovább akar sportolni, tovább akar edzeni. Egy ilyen kutyatámadás nem fogja eltántorítani a kedvenc sportágától, amelyben az ország egyik legjobbja. Több mint két évtizede rója az erdőket, soha vadállat nem veszélyeztette az életét vagy a testi épségét. Most öt-hat "gyanús kutya" majdhogynem pontot tett a kivételes sportpályafutás végére. Szerencséje volt a helyszínre rohanó kiskatonával. Köszönet érte! De vajon nem ugyancsak a katonák azok, akik megelőzhették volna a két vérengzést? Sem a május 1-jei, sem az augusztus 14-i eset elszenvedői nem sértették meg a katonai alakulat, illetve a kaszárnya felségterületét, nem közelítették meg a kerítést. A kutyák viszont arról a felségterületről érkeztek. Idézzünk pontosan: abból az irányból. A fák és dombok miatt nem lehetett pontosan látni. Mégis miért tagadnak a katonák? Talány. És ha valamelyik esztena kutyái? Akkor hol a pásztor, hol a gazda, hol az esztena?

Vajon mikor kapunk választ a kérdésekre? Valaki lapul, valaki hallgat. Valakik arra várnak, hogy tényleg tragédia történjen? Ha Isten őrizz halállal végződik egy harmadik támadás, akkor lesz csak rend a kaszárnya körüli kutyák ügyében? Nem kellene kivárni. Túl nagy ár lenne!

Botos László

Copyright © Új Idő