Magyar Tudomány, 2007/04 522. o.

Tudós fórumMárcius 15-e alkalmából az MTA elnökének előterjesztésére, illetve az MTA intézményeiben dolgozók közül az alábbiak kaptak kitüntetést:


SZÉCHENYI-DÍJ

Ádám György, pszichofiziológus, az MTA rendes tagja

Blaskó Gábor kémikus, az MTA levelező tagja, az EGIS Gyógyszergyár Rt. kutatási igazgatója, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi tanára

Bokor József villamosmérnök, az MTA rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet tudományos igazgatóhelyettese

Csiszár Imre matematikus, az MTA rendes tagja, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora

Dimény Imre agrárközgazdász, az MTA rendes tagja, nyugalmazott egyetemi tanár Dobozy Attila bőrgyógyász, az MTA rendes tagja,

a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára

Inzelt Péter mérnök-közgazdász, a műszaki tudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete igazgatója, címzetes egyetemi tanár

Kelemen János filozófus, az MTA levelező tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanára,

az ELTE Filozófiai Intézetének igazgatója

Komoróczy Géza, a nyelvtudomány kandidátusa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Asszírológiai és Hebraisztikai Tanszék egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Judaisztikai Kutatócsoport vezetője

Major György meteorológus, az MTA rendes tagja, az Országos Meteorológiai Szolgálat ny. munkatársa, nyugalmazott kutatóprofesszor

Simai Mihály közgazdász, az MTA rendes tagja, az MTA Világgazdasági Kutatóintézete kutatóprofesszoraA MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE

Gécseg Ferenc, az MTA rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem Számítástudományi Tanszék tudományos tanácsadója, egyetemi tanár

Ginsztler János, az MTA levelező tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagtudományi Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára, a Mérnöktovábbképző Intézet igazgatója

Görög Sándor Széchenyi-díjas kémikus, az MTA rendes tagja, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. tudományos tanácsadója

Márta Ferenc kémikus, az MTA rendes tagja, nyugalmazott egyetemi tanár

Nász István virológus, immunológus, az MTA rendes tagja, professor emeritusA MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE

Reiman István matematikus, ny. egyetemi tanárA MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE

Barta Györgyi, az MTA Regionális Kutatások Központja igazgatója

Erdély Dániel iparművész, tervező

Galavits Géza, az MTA levelező tagja, az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetének osztályvezetője

Kenesei István, az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatója

Lévai Péter, az MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet főosztályvezetője

Nagy Béla, az MTA rendes tagja

Horváthné Kriza Ildikó, az MTA Néprajzi Kutatóintézet ny. főmunkatársaA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG EZÜST ÉRDEMKERESZTJE

Freier László, az MTA Akaprint igazgatója

F. Tóth Tibor, az MTA Titkárság szakmai főtanácsadója

Szegedi Péterné, az MTA ALFA osztályvezetője
Minden kitüntetettnek gratulál a Magyar Tudomány szerkesztősége


<-- Vissza a 2007/04 szám tartalomjegyzékére


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra