Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2007. MÁRCIUS

Beszéd és beszédtudomány III. • Vendégszerkesztő: Gósy Mária

Gósy Mária: Bevezető

Gósy Mária – Bóna Judit Hogyan dolgozzuk fel a spontán közlések megakadásjelenségeit?

Markó Alexandra – Gráczi Tekla Etelka – Fent Zoltán: Különleges zöngeképzési módok hatása az észlelésre

Imre Angéla: Beszédmegértés, olvasás, értelmezés

Olaszy Gábor – Haraszti Csaba: Lakossági gyógyszerinformációs rendszer fejlesztése beszédkutatási eredmények alapján

Gósy Mária: Fonetikai alapú beszédhallást vizsgáló eljárásTanulmány

Vizi E. Szilveszter: A tudomány korszaka

Ludassy Mária: Recta ratio vagy modus vivendi?

Perecz László: „Magyar gondolkodás”: ázsiai vagy bujdosó? Karácsony Sándor és Prohászka Lajos a „nemzeti filozófiáról”

Kovács Gábor: Mi volt a magyar 1939-ben, és mi 2005-ben? A nemzetkarakterológia problémája tegnap és ma

Pásztor Emil: A koponya ízületei

Róbert László (Ladislas Robert): 120 éve született Verzár Frigyes, a kísérleti gerontológia megalapítója – Visszatekintés egy fél évszázadra

Magda Sándor: Tudomány, felsőoktatás, versenyképesség

Otfried Höffe: A haszontalan hasznáról.

A filozófia jelentőségéről az ökonomizálódás korszakában ……………………… 342

Guy Turchany – Erős Vimos: A személy, a régió és a föderalizmus.

Megemlékezés a száz éve született Denis de Rougemontról ……………………… 354

Obrusánszky Borbála: Szentkatolnai Bálint Gábor újraértékelése …………………… 364

Herskó Gyula – Molnár Gyula – Czeizel Endre:

A Nobel-díjas Avram Hershko – Herskó Ferenc– családtörténete ……………… 368Interjú

Hargittai István: Budapest és Oxford között – beszélgetés Novák Bélával …………… 379Tudós fórum

Talentum Akadémiai DíjMegemlékezés

Nyiredy Szabolcs (Görög Sándor)Kitekintés (Jéki László – Gimes Júlia)Könyvszemle

Ropolyi László: Az Internet természete (Borbély Éva)

Seres István: Thököly Imre és Törökország (Mészáros Kálmán)

Romsics Ignác: Az 1947-es párizsi békeszerződés (Sajti Enikő)
<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra