Magyar Tudomány, 2007/03 258. o.

Beszéd és beszédtudomány III.
Vendégszerkesztő: Gósy Mária


az MTA doktora, tudományos tanácsadó, egyetemi tanár

MTA Nyelvtudományi Intézet – gosy nytud.huA Magyar Tudomány előző két számában a beszédkutatás különböző megközelítéseivel foglalkoztunk a semleges magánhangzótól, a koartikulációkon, a dialógusokon és felolvasásokon át a beszélő személy felismeréséig. A mostani cikkek a spontán beszéd megakadásainak a beszédpartnerre gyakorolt hatását, a zönge nélküli beszéd jellemzőit, a percepciós zavarok és az olvasás összefüggéseit elemzik, és két alkalmazott fonetikai fejlesztést mutatnak be. A sorozatot indító mondat úgy kezdődött, hogy „a beszéd mindennapi tevékenységünk…”. S noha már nagyon sok mindent megtudott róla a tudomány, számos kérdése még mindig megoldásra vár. A beszédkutatók, a fonetikusok ezen munkálkodnak.


<-- Vissza a 2007/03 szám tartalomjegyzékére


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra