a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Magyar Tudomány167. évf. (2007.) 2. sz.

Tartalom

A két kultúra mítosza • Vendégszerkesztő: Pléh Csaba

 • Pléh Csaba :
  Előszó130 [141.01 kB - PDF]EPA-00691-00038-0010
 • Laki János :
  A tudomány mint nyelv és mint kultúra141 [269.64 kB - PDF]EPA-00691-00038-0030

  Kulcsszavak: tudománytípusok, jelentés és megismerés, egységes tudomány, módszertani pluralizmus, prototípus-elmélet

 • Schiller Róbert :
  Metaforák cserebomlása149 [538.31 kB - PDF]EPA-00691-00038-0040

  Kulcsszavak: metafora, irodalom, tudományos szókincs, metaforaátvétel

 • É. Kiss Katalin :
  A nyelvészet mint természettudomány165 [269.58 kB - PDF]EPA-00691-00038-0070

  Kulcsszavak: generatív nyelvtan, hipotézis-ellenőrzés, egyetemes nyelvtan, bizonyítás és cáfolat

 • Gerván Patrícia ,
  Kovács Ilona :
  Látod? Nem látod? Na látod!173 [4.92 MB - PDF]EPA-00691-00038-0080

  Kulcsszavak: vizuális illúzió, random pont sztereogramm, Glass-minta, Hermann-rács, lehetetlen lépcső, McCollough-hatás

Beszéd és beszédtudomány II. • Vendégszerkesztő: Gósy Mária

 • Gósy Mária :
  Bevezető190 [80.29 kB - PDF]EPA-00691-00038-0100

  Kulcsszavak: beszédhangok egymásra hatása, nazalizáció, egyéni beszédjellemzők, bűnügyi fonetika, hangspektrográfia, tempógyorsulás, szövegértés, reakcióidő, anyanyelv-elsajátítás, önállósuló percepciós folyamatok

Tanulmányok

 • Palánkai Tibor :

  Kulcsszavak: globalizáció és globális integráció, társadalmi „átalakulások", technikai forradalom, tudásalapú társadalom, gazdaság és a társadalom szerkezeti változásai, poszt-indusztriális és poszt-nemzeti társadalom, lisszaboni folyamat, strukturális problémák és reformok, reformok a költségvetés és oktatás terén.

A jövő tudósai

 • Csermely Péter :
  Bevezető235 [211.03 kB - PDF]EPA-00691-00038-0180

Kitekintés

 • Jéki László ,
  Gimes Júlia :
  Kitekintés245 [139.02 kB - PDF]EPA-00691-00038-0220

Könyvszemle

Letöltés egy fájlban [9.5 MB - PDF]