Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2007. FEBRUÁR


A két kultúra mítosza * Vendégszerkesztő: Pléh Csaba

Pléh Csaba: Előszó

Csányi Vilmos: A természettudományos gondolkodásról

Laki János: A tudomány mint nyelv és mint kultúra

Schiller Róbert: Metaforák cserebomlása

Falus András: Immunválasz és genomika - gondolatok a rendszerszemléletű biológiáról és az immunológiáról

Haller József: Cid laboratóriumi modellje - abnormális agresszió: a történelemtől a neurobiológiáig

É. Kiss Katalin: A nyelvészet mint természettudomány

Gerván Patrícia - Kovács Ilona: Látod? Nem látod? Na látod!

Fábri György: A két kultúra és a harmadik: természettudomány, bölcsészet a médiakommunikációban - a Mindentudás Egyeteme tapasztalatai alapján


Beszéd és beszédtudomány II. * Vendégszerkesztő: Gósy Mária

Gósy Mária: Bevezető

Gósy Mária - Horváth Viktória: Beszédpercepciós folyamatok összefüggései gyermekkorban

Nikléczy Péter: A beszélő személy azonosítása a beszéd fonetikai paraméterei alapján

Bóna Judit: A beszédtempó hatása a beszédmegértésre

Horváth Viktória - Menyhárt Krisztina: Artikulációs kölcsönhatások a hangkapcsolatokban


Tanulmányok

Palánkai Tibor: A globális átalakulás kihívásai - elkerülhetők-e a kataklizmák?

Hárdi István: A filmművészet halhatatlanja: Charlie Chaplin


Tudós fórum

Anderlik Piroska - Bertók Lóránd: Az MTA Osztályközi Állatkísérleti Tudományos Bizottságának ajánlása az állatkísérletekben részt vevők oktatására az érdekelt egyetemeken/intézményekben


A jövő tudósai

Bevezető (Csermely Péter)

A tudós középgeneráció felelőssége (Horváth Attila)

A nők helyzete a tudományos pályán: kihívások és lehetőségek (Ádám Szilvia - Győrffy Zsuzsa - Kopp Máris)

A Szent-Györgyi Albert Szakkollégium múltja és jelene (Tarcsay Ákos - Tóth Attila)


Kitekintés (Jéki László - Gimes Júlia)


Könyvszemle

Praktikus Biblia a tudománymetria hívei és ellenzői számára (Bencze Gyula)

Papp Ferenc olvasókönyv (Fóris Ágota)

Inzelt György: Vegykonyhájában szintén megteszi... (Vértes Attila)


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra