Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2007. JANUÁR

Atomenergia * Vendégszerkesztő: Csom Gyula és Gyulai József

Vajda György: Bevezető

Csom Gyula: Energiapolitikai prioritások

Aszódi Attila: Atomerőművek a villamosenergia-termelésben

Holló Előd: Atomerőművek kockázatának értékelése

Katona Tamás János: A paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítása

Hegyháti József: Radioaktív hulladékok kezelése és végleges elhelyezése

Gadó János: A maghasadáson alapuló energiatermelés jövője

Fehér Sándor: Radioaktív hulladékok transzmutációja

Zoletnik Sándor: A fúziós energiatermelés jelenlegi helyzete és távlatai

Hózer Zoltán: A hazai nukleáris kutatás-fejlesztés


Beszéd és beszédtudomány I. * Vendégszerkesztő: Gósy Mária

Gósy Mária: Bevezető

Gósy Mária: A semleges magánhangzó: a funkció, a kiejtés és az akusztikum összefüggései

Markó Alexandra: A társalgás hangtana

Olaszy Gábor: Beszédstratégiák a prozódia tükrében


Tanulmányok

Füst Antal - Hargitai Róbert: A jövő potenciális energiaforrásai

Eric A. Ash: A tudós számára elfogadható hit

Braun Tibor - Dióspatonyi Ildikó - Zádor Erika - Zsindely Sándor: Élvonalbeli egyetemek a természettudományos folyóiratok kapuőrein alapuló mutatószám szerint


Tudós fórum

Dinnyei Márton: Kuhn és a relativizmus. Tudományos konferencia

Akadémikusok nyílt levele az országgyűlési képviselőkhöz

2008 - a Föld bolygó nemzetközi éve


Megemlékezés

Sarkadi János (Kádár Imre)


Kitekintés (Jéki László - Gimes Júlia)


Könyvszemle

Tanulmánykötet az iparművészet változó szerepéről (Tószegi Zsuzsanna)

Kozma Tamás: Kisebbségi oktatás közép-Európában (Berényi Dénes)

Csákvári Béla és Rohonczy János: Nemesgáz-clusterek előállítása, szerkezetvizsgálata

és felhasználásuk a környezet­kímélő szintézisek kifejlesztésében - Nemesgáz-

clusterek felhasználása a környezet­kímélő szintézisek terén a leg­újabb szakirodalmi

adatok tükrében című könyvfejezeteiről (BraunTibor)

Hunyady György: A szociálpszichológia történeti olvasatai (Dr. Fülöp Márta)

Kik azok a tékozlók és mit tékozoltak el? - Megjegyzések Kende Péter

Eltékozolt forradalom? című könyvéhez (Gombár Csaba)<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra