Magyar Tudomány, 2007/01 107. o.

Tudós fórumAKADÉMIKUSOK NYÍLT LEVELE

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐKHÖZ


Aggodalomra adnak okot a géntechnológiai törvény módosításáról szóló hírek, hiszen a készülő szabályozás gyakorlatilag gátolni kí­vánja a géntechnológiával nemesített (GM) növények hazai termesztését. A géntechnoló­gia elleni kampányok génmentes Magyaror­szágot követelnek, amiből látható a nagyfokú tájékozatlanság ezzel a csúcstechnológiával kapcsolatban. Európában példa nélküli, diszkriminatív törvény készül, amely korlátoz­za a magyar gazdák szabadságát a növényter­mesztési technológiák kiválasztásában, figyelmen kívül hagyja a tudományos kutatási eredmények sokaságát, gátat szab a versenyké­pességnek a bioenergia hatékony megtermelésében. Amikor Európa és a világ a géntechnológiára, genomikára épülő bioipar kibontakoztatásán dolgozik, új piacokat, munkahelyeket teremt, mi vélt vagy valós rövid távú érdekeinkhez szabjuk ezt a törvényünket. Sajnos győzni látszik a felszínesség, és figyelmen kívül maradnak a géntechnológia nyújtotta lehetőségek a klímaváltozás kedve­zőtlen hatásainak mérséklésében, a környezetbarát mezőgazdasági technológiák megalapozásában. Elhalasztjuk a nagy lehetőséget arra, hogy Magyarország európai vetélytársa­it megelőzve kezdeményezőként támogató törvényi hátteret biztosítson a géntechnológia nyújtotta előnyök kihasználásához. Bizto­san jobban járnánk, ha nem sietnénk, és több időt engednénk az igények sokféleségé­nek figyelembevételére. Fontos lenne például az élelmiszer és ipari, energiai célú termesztés közötti különbségtétel, hiszen már a kö­zeli jövőben kiéleződik az árverseny a kukoricából származó bioetanol-gyártás gazdaságossá tétele érdekében. Egy géntechnológiai törvény üzenettel szolgál a befektetők, a csúcstechnológiai cégek döntéseihez. Biztosan nem célunk, hogy a fejlesztések minket elkerülve versenytársainknál valósuljanak meg. Reméljük, hogy a kutatás szabadsága nem sérül, és a magyar biotechnológiai fejlesz­tések magas színvonalon tovább folytatódhatnak. Kutatói elkötelezettségünkből fakad a kérés, hogy a jelenlegi törvénytervezet ne kerüljön végszavazásra, hanem előkészítése maradjon napirenden, és ezzel lehetőség nyíljon egy európai színvonalú, a közösségi alapelveknek megfelelő szabályozási rendszer megalkotására.


Aláírók: Balázs Ervin, Bedő Zoltán, Bíró Péter, Csikai Gyula, Czelnai Rudolf, Damjanovich Sándor, Dénes Géza, Dudits Dénes, Fésüs László, Füredi Zoltán, Gráf László, Hargittai István, Horn Péter, Keszthelyi Lajos, Király Zoltán, Kubinyi András, Kurutzné Kovács Márta, Lovas István, Markó László, Márta Ferenc, Méhes Károly, Nyíri Kristóf, Ormos Pál, Orosz László, Papp Gyula, Páczelt István, Pál Lénárd, Pléh Csaba, Rónyai Lajos, Solti László, Székely György, Vámos Tibor, Várallyay György, Vicsek Tamás, Vígh László, Vizkelety András, Závodszky Péter


<-- Vissza a 2007/01 szám tartalomjegyzékére


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra