Magyar Tudomány, 2005/10 1291. o.

Tudós fórum

Pályázati felhívás


A Magyar Germanisták Társasága pályázatot ír ki a Gragger Róbert-díjra

melyet Vizkelety András akadémikus, a Magyar Germanisták Társaságának tiszteletbeli elnöke alapított. Átadására minden páros évben - első alkalommal 2006-ban - kerül sor. A díj alapítása a következő célkitűzéseket követi:

* A germanisztikai kutatások jelentőségére kívánja felhívni a tudományos közvélemény figyelmét.

* El kívánja ismerni a germanisztikai kutatásokban elért kiemelkedő teljesítményt.

* Jelentős pénzösszeggel kívánja támogatni a díjazott germanisták további kutatómunkáját.

A díj elnyerhető

* a jelen nyílt pályázaton való részvétel,

* a magyarországi germanisztika felsőoktatási műhelyei vagy kutatóhelyei által történt jelölés, vagy

* a Pro Germanistica Hungarica éremmel már díjazott személy javaslata alapján.

A díj ünnepélyes átadására a Magyar Germanisták Társaságának 2006. évi rendes közgyűlésén kerül sor.

Pályázati feltételek:

* A pályázati határidő lejártakor 40 év alatti életkor.

* A díjazásra benyújtott, 5 évnél nem régebben megjelent tudományos mű (monográfia, tanulmány, szövegkiadás).

* Szakmai önéletrajz.

* A tudományos publikációk jegyzéke.

A pályázatot 2005. december 31-ig a következő címre kell eljuttatni:

Magyar Germanisták Társasága, Kertész András elnök - 4010 Debrecen, Pf. 47.


<-- Vissza a 2005/10 szám tartalomjegyzékére