Magyar Tudomány, 2005/10 1290. o.

Tudós fórum

Juhász-Nagy Pál-díj alapítása


A NEST (Új Európai Iskola az Elméleti Biológiáért és az Ökológiáért) Alapítvány és az MTA (Magyar Tudományos Akadémia) megalapította a Juhász-Nagy Pál-díjat.

A névadó a közelmúlt hazai tudományos életének egyik legkiemelkedőbb személyisége; munkássága legjavát az Alapítvány által támogatott területen fejtette ki. Iskolateremtő egyéniség, nagy hatású egyetemi tanár, Széchenyi-díjas akadémikus volt.

A díjat vagy kiemelkedő egyszeri teljesítményért, vagy jelentős életműért lehet megkapni az elméleti biológia és az ökológia területén végzett munkáért. A jelölés csak magánszemélytől más magánszemély(ek)re érkezhet az alapítványhoz.

Az anyagi források függvényében a díj minden évben egyszer adható ki. Mindenkori összege nem haladja meg, de elérheti az Akadémiai Díj összegét.

A díj eszmei hátteréhez az MTA is hozzájárul. A díj anyagi fedezetét az alapítvány biztosítja. A Díjbizottság a NEST Alapítvány Akadémiai Tanácsadó Testületéből (három személyből) és az MTA által delegált két személyből áll majd, akiket az MTA elnöke és a Biológiai Tudományok Osztályának elnöke kér fel. A döntés szótöbbséggel történik.

A díj átadására több rangos díjhoz hasonlóan a Magyar Tudományos Akadémián, a Tudomány Napján kerül sor. Az átadást követően az MTA Biológiai Tudományok Osztályának szervezésében a díjazott nyilvános előadást tart, lehetőleg a díjazott témából vagy annak egy részéből, melynek megfelelően szerkesztett, írott változata a Magyar Tudomány folyóiratban is megjelenik.

A jelöléseket minden évben október 20-ig kell az NEST Alapítvány Kuratóriuma Elnökéhez eljuttatni (Papp László, Magyar Természettudományi Múzeum, 1431 Budapest, Pf. 137.)


<-- Vissza a 2005/10 szám tartalomjegyzékére