Magyar Tudomány, 2005/10 1186. o.

Onkológia 2005 - betegellátás

Eckhardt Sándor

az MTA rendes tagja, szaktanácsadó, Országos Onkológiai Intézet - eckhardt @ oncol.hu

Besznyák István

az MTA rendes tagja, professor emeritus, Országos Onkológiai Intézet - besznyak @ oncol.hu

Beköszöntő


A Magyar Tudomány ez évi augusztusi száma szakavatott kutatók tollából számolt be a hazai rákkutatás fontosabb irányairól. Ebben az októberi számban a hazai betegellátás egyes kérdései kerülnek tárgyalásra.

A folyóirat terjedelme korlátot szabott annak, hogy mindenki szót kapjon. Tudjuk azonban, hogy az egyes kiemelt témák az onkológia alappillérei.

A bevezető patológiai fejezet szerzője Prof. Dr. Schaff Zsuzsa. Írásában megismerhetjük minden eredményes kezelés feltételét: a korrekt morfológiai és biológiai szövettani leletet, és értesülhetünk a diagnosztikus módszerek rohamos fejlődéséről, ami e területen napjainkban bekövetkezett. Ezt követi Dr. Gődény Mária tanulmánya, amely a legújabb képalkotó eljárások onkológiai alkalmazásának széles horizontját vetíti fel. Prof. Dr. Besznyák István bőséges tapasztalatával a hazai daganatsebészet jelen helyzetéről számol be, és a jövő perspektíváit elemzi. Prof. Dr. Németh György a hazai onkoradiológia helyzetének fény- és árnyoldalairól tájékoztat nagy szakértelemmel. Prof. Dr. Eckhardt Sándor a gyógyszeres kezelés sikereiről és kudarcairól értekezik, és felvillantja a célzott molekuláris kezelés reményteli eredményeit.

Reméljük, hogy tanulmánysorozatunk a rákellenes küzdelem további fejlődésének hasznos alapjául szolgál.


<-- Vissza a 2005/10 szám tartalomjegyzékére