Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2005. július


TARTALOM

Időjárás - éghajlat - biztonság
Változás - Hatás - Válaszadás - A VaHaVa projekt
  Vendégszerkesztő: Láng István

Láng István: Bevezető gondolatok a klímaváltozás kockázatához
Bartholy Judit - Mika János: Időjárás és éghajlat - cseppben a tenger?
Horváth Ákos: A gomolyfelhőktől a hurrikánokig - a konvekció mint a légkör egyik legfőbb bizonytalansági tényezője
Tar Károly - Radics Kornélia - Bartholy Judit - Wantuchné Dobi Ildikó: A szél energiája Magyarországon
Kovácsné Láng Edit - Kröel-Dulay György - Rédei Tamás: A klímaváltozás hatása a természetközeli erdőssztyepp ökoszisztémákra
Szlávik Lajos: Szélsőséges hidrológiai helyzetek és az árvízi-belvízi biztonság
Harnos Zsolt: A klímaváltozás és lehetséges hatásai a világ mezőgazdaságára
Veisz Ottó: A növények abiotikus stressztűrése és a biztonságos termesztés
Führer Ernő - Mátyás Csaba: A klímaváltozás hatása a hazai erdők szénmegkötő képességére és stabilitására
Bukovics István: A klímapolitikai döntések katasztrófavédelmi és kockázatelméleti kérdései
Szirmai Viktória: Globális klímaváltozás és a társadalmi biztonság

Tanulmány

Varga Attila: Regionális innovációs politika: amerikai tapasztalatok és magyarországi lehetőségek
Málik József Zoltán: A liberális társadalomszemlélet játékelméleti jellemzése

Interjú

Pallag Zoltán beszélgetése Sinor Dénessel

Tudós fórum

Székely György: Krompecher István: egy színes egyéniség gazdag élete

Vélemény, vita

Egri Borisz: Veritas vos liberabit! Szubjektív rezonanciák objektívnek tűnő elvárásokra
Horváth Pál: Gondolatok az egyetemi autonómia ügyéhez

Megemlékezés

Fejes Tóth László (Pach János)
Tandori Károly (Csörgő Sándor)
Sipos Aladár (Halmai Péter)

Kitekintés (Jéki László - Gimes Júlia)

Könyvszemle

Az Észak mágusa: Hamann, az első nyelvfilozófus (Boros János)
A tudatos és a tudattalan (Kovács Gyula)
A fogyasztás új katedrálisai (Enyedi György)
Ligeti Katalin: Büntetőjog és bűnügyi együttműködés az EU-ban (Györgyi Kálmán)
Halmos T. - Kautzky L. - Suba I.: Metabolicus syndroma (Jermendy György)
Tudás az időben (Ropolyi László)


Vissza a borítólapra