Sikeres rajt

A Kazincbarcikai Egyesületek Fórumának első éve

Több mint egyévi szervező- és előkészítő munka után 1996. december 18-án megalakult a Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma, a KEF. Az évforduló alkalmából kiadványunk olvasóit Bertalanfy Béla, a szervezet ügyvezető elnöke tájékoztatja a KEF céljáról, az egyévi munka eredményeiről, valamint a további tervekről, elképzelésekről.

A KEF megalakításának célja

A KEF a város civil szervezeteinek fórumaként azért jött létre, hogy a polgári átalakulás útján segítse a különböző célokért küzdő, öntevékeny lelkes tagok célkitűzéseinek a megvalósítását. A szervezet alapszabályában az érdekképviselet mint célkitűzés megelőz minden egyéb szándékot, de a polgárosodással járó függetlenséget is deklarálja. A fórum konkrét tevékenysége olyan programban való közreműködésben ölt testet, amely pályázat révén – Phare-támogatással – 1997 januárjától indult a Fogyasztóvédelmi Egyesület szervezésében.

Eredeti célkitűzésünk az volt, hogy városunk lakosságát fogyasztóvédelmi ismeretekkel felvértezzük a piacgazdaság számos vadhajtásával szembeni védelemre. De a kéthetenkénti lakossági fórum jellegű klubdélutánok arra is alkalmat adnak, hogy azokon a KEF-be tömörült egyesületek egymásnak bemutatkozva, a közös érdeket felismerve egymást erősítsék az eredményesebb munka végett. A klubdélutánok számos, a város lakóit foglalkoztató kérdés megoldására, az ügyek jobb intézésére is alkalmat adtak.

Eredmények és tapasztalatok

Egy év alatt a KEF-be tömörült egyesületek, szervezetek száma 18-ról 27-re emelkedett, és a klubdélutánokon 15 egyesület elnöke mutatta be érdeklődéssel kísért módon céljaikat, munkájukat, és arról is szóltak, hogy milyen problémák megoldásához kérnek segítséget. Az elmúlt évben a következő egyesületek mutatkoztak be: a Fogyasztóvédelmi Egyesület, a Siketek és Nagyothallók Egyesülete, a Felföldi Fotográfusok Szövetsége, az Amatőr Írók és Költők Társasága (SZIRT), a Hadirokkantak Nemzeti Szövetsége, az újkazinci Lakótelepi Sportegyesület, a Guriga Sportegyesület, az Ebtenyésztők és Állattartók Egyesülete, a Polgárőrség, az Aranyalma Kertgazdálkodási Egyesület, a Természetbarát Egyesület, a Városi Sakk-klub és a Mozgáskorlátozottak Egyesülete.

A Gyermekklubkönyvtár klubhelyiségében kéthetenként 50-70 érdeklődő egyesületi tag, és a témában érintett nem egy városi polgár vett részt. Számos esetben megtisztelte klubunkat a polgármester, az alpolgármester és az önkormányzat több képviselője is, akik az elhangzottakból munkájukhoz sok megfontolandó és hasznosítandó véleményt, javaslatot hallhattak a városlakók gondjairól.

Az 1997. június 16-án tartott első közgyűlésünkön Nagy Imre alpolgármester úr nagy elismeréssel szólt érdekvédelmi tevékenységünkről. Elmondta, hogy “a KEF összekötő kapocs a 24 tagú önkormányzat és a város 36 000 lakója között… A megkezdett utat folytathatónak látom".

Az önkormányzat anyagilag is segített, és térítésmentesen irodát kaptunk a Rákóczi tér 6 sz. alatt, a földszint 10 sz. helyiségben. Itt a Fogyasztóvédelmi Egyesülettel közösen a Phare-program végrehajtása révén beszerzett üzenetrögzítős, faxos telefonunk (311-825) és a Sharp másolóberendezés hasznosan szolgálja nem csupán a KEF ügyvezető elnöksége, hanem számos egyesületi vezető munkáját is. Egy magánvállalkozó – munkánk elismeréseképpen – számítógéppel ajándékozta meg szervezetünket. A KEF tagegyesületei térítés nélkül igénybe vehetik az iroda eszközeit (telefon, fax, számítógép). Felhívjuk figyelmüket a pályázati lehetőségekre, és segítünk elkészíteni a pályázatokat. Az ügyfelek részére fogadóórát tartunk, munkanapokon 10-től 16 óráig.

A városban működő munkaügyi kirendeltségtől is kaptunk segítséget. Egy közgazdasági szakközépiskolát végzett, mérlegképes könyvelő pályakezdő fiatal foglalkoztatására kaptunk lehetőséget, aki az irodai munkákat végzi.

Szervezetünk segítséget nyújt az egyesületek rendezvényeihez is, pl. a városi sportrendezvényeken felkérésünkre a polgárőrök teljesítenek szolgálatot, a Nagycsaládosok Egyesületének karácsonyi rendezvényéhez szervező- és gyűjtőmunkával járultunk hozzá.

További terveink, elképzeléseink

1998-ra a Phare Demokrácia Program mikroprojekt keretében sikerrel pályáztunk, hogy a megkezdett munkát folytathassuk. Szeretnénk előmozdítani a demokratikus polgári átalakulást, a fórumok rendezésével elérni, hogy a fogyasztók érdekvédelme mellett a kommunális szolgáltató kft.-k monopolhelyzetéből adódó konfliktusokat elkerüljük. Továbbra is szeretnénk hozzájárulni az önkormányzat és a város lakói kapcsolatának erősítéséhez, amihez igényeljük a KEF-be tömörült egyesületek tagjainak aktív közreműködését. Célunk továbbra is a civil társadalom fejlesztése, a polgári erények megismertetése, a törvények tiszteletére és betartására való nevelés minden korosztályban, továbbá városunk anyagi, technikai és kulturális fejlesztési célkitűzései megvalósításának segítése. Ehhez szükséges lenne, hogy az önkormányzati döntések előkészítésében részt vehessünk, segítve ezzel azt, hogy az önkormányzati döntéseket a lakosság kedvezőbben fogadja, és nagyobb közmeg-elégedettség kísérje.

* * *

Bertalanfy Béla 1927. január 17-én Kőszegen született. 1947-ben a Kőszegi Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd 1951-ben Sopronban bányamérnöki diplomát szerzett, és a Dudari Szénbányáknál megkezdte a 32 évig tartó bányamérnöki pályafutását. Dolgozott a Közép-dunántúli Szénbányászati Trösztnél osztályvezető-helyettesként, majd Herenden és Pusztavármon, és 1957-ben áthelyezéssel Borsodba került, ahol a Sajóvölgyi Bányaüzemnél helyezkedett el. 1963-ban a Sajóvölgyi és a Szuhavölgyi Bányaüzem összevonásakor Kurityánban műszaki csoportvezetőként a főmérnök helyettese, majd 1970-től hét évig a Feketevölgy-akna főmérnöke, míg nyugdíjazása előtt 1983 végéig Putnok-bánya beruházási létesítményi főmérnöke volt. 1957 óta él Kazincbarcikán, ahol a város társadalmi életében a fogyasztói érdekvédelem terén fejtett ki aktív tevékenységet.