stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   


Kisebbségkutatás - 2009. 3. szám

Az MTA Nyelvtudományi Intézet és a Mercator hálózat
közös konferenciáján elfogadott nyilatkozat

Mi, A nyelvi sokféleség kezelése az EU-ban című konferencia résztvevői, miután számos ország nyelvi jogi szabályozását tanulmányoztuk – és közöttük különösen a szlovákiai Államnyelvtörvénynek a közelmúltban meghozott módosítását – az olyan eszközökre tekintettel, mint A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája és A nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény, a következő ajánlások megtételéről döntöttünk.

  • A nyelvi sokféleséget támogatni kell; a nyelvi jogi szabályozás tervezésekor minden érintett fél hatékony részvételére van szükség. A nyelvtörvényeknek előrevivőnek és nem korlátozónak kell lenniük és el kell kerülniük a személyes terekbe való beavatkozást. A jogszabályoknak valóságon alapulóknak, arányosoknak és méltányosoknak kell lenniük.
  • Az európai többnyelvűség kezelésében – és különösen a határmenti régiókban – sürgető szükség mutatkozik, hogy minden rendelkezésre álló szaktudást igénybe vegyünk. Javasoljuk, hogy határozzuk meg az európai és azon kívüli legjobb gyakorlatok elveit. Legjobb gyakorlatokon olyan szabályozásokat értünk, amelyek az egyének és közösségek nyelvi lehetőségeit növelik a közigazgatási szolgáltatásokban, az oktatásban és a tömegkommunikációban.
  • A legjobb gyakorlatok ilyen példái a tájékozódás forrásai és a konstruktív párbeszéd ösztönzői lehetnek. Támogatjuk, hogy a legfrissebb jó gyakorlatok összegyűjtése és terjesztése legyen a leghasznosabb kezdeményezés a többnyelvűség elveinek megvalósítása terén.

Ljouwert/Leeuwarden (Hollandia), 19/09/2009.

            Címzettek:

            Leonard Orban, az EU többnyelvűségi biztosa

            Knut Vollebaek, EBESZ

            Európa Tanács (Charta Titkárság és Nyelvpolitikai Osztály)


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   


Figyelem! Nem nyomdahű változat. Tudományos célú felhasználáshoz ajánlatos összevetni a nyomtatott kiadással.