stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   


Kisebbségkutatás - 2008. 1. szám

Drews, Jörg

Tuva néptehetség európai köntösben: Galsan Tschinag mint német író

Ich bin ein Stein, der bewegt worden ist . Ein Tuwa-Mongole, ein deutscher Dichter. = Merkur. 60. Jg. 2008. H. 2, 152-157.p.

Az irodalom kifürkészhetetlen útjaira példa a tuva-mongol környezetben felnőtt és azzal máig teljes lélekközösségben alkotó Galsan Tschinag írói beérkezése német nyelven. A pályatörténet kereteit lényegében a létező szocializmus valósága adta: Lipcsében tanult az akkori Mongol Népköztársaság csere-ösztöndíjasaként az 1960-as években, és hazatérve német filológiai szakterületen működött az ulánbátori egyetemen.

Tschinag eredetileg az Altáj-vidék Mongóliához tartozó részén élő tuva etnikum hegyi nomád környezetéből érkezett a fővárosi középiskolába, ahol felfigyeltek kiemelkedő képességeire. A párezres létszámú népcsoport az egykorú szovjet-oroszországi, illetve a mai Orosz Föderáció részeként is létező tuva autonóm terület (ma: Tuva Autonóm Köztársaság) többségi etnikumának nyúlványa az orosz-mongol határ másik oldalán, amely szerencséjére-e vagy mégsem: nehezen eldönthető kimaradt az orosz előjelű civilizálásból, például a cirillbetűs írásbeliség bevezetéséből. A nyugat-mongóliai tuvák ma sem rendelkeznek írásbeliséggel, a helyi többséget képező kazah kisebbség iskoláiba járhatnának (Tschinag is ezt tette). Gyakorlatilag máig törzsi társadalomban, samanisztikus kultúrában és kivételesen gazdag, őseredeti népköltészeti öökség birtokában élnek.

A tuva végekről érkezett lipcsei diák későbbi írói megnyilatkozása, a kazah és a mongol után immár a harmadik nyelvű dimenzióval gazdagodva, végül, a nagy német sámánok , mint Goethe, Beethoven példáján, a németben találja meg a végleges közegét. Első szárnypróbálgatásaiban a paraszti világból kinőtt, akkoriban vezető író Erwin Strittmatter is segítette. Az NDK-ban a 80-as évek elejétől publikált, és produkciójával probléma nélkül evezhetett át tíz év múltán az össznémet vizekre. Akkor az addigi nyugat-német közönség is felfigyelhetett rá, és néhány más, német íróvá szocializált (török stb.) jövevény sorában őt is fokozott figyelemre méltatta. Főművei markáns elbeszélések és epikusan kitágított regények a tuva népélet és hitvilág, a tuva kisebbségi sors valóságából - egyébként is a rendszerváltás után kezdtek megjelenni. A ma hatvannégy esztendős tuva-német prózaköltő leleménye egyelőre kiapadhatatlan. Ez onnan is fakad, hogy kialakította azt a tudatos életvitelét, amiben az év egyharmadát az irodalomszakmai érintkezés vagy az olvasókkal való találkozás érdekében Európában, másik harmadát a mongol-német kultúraközi munka számára fenntartva Ulánbátorban, a harmadikat azonban szülőföldjén, a népközösség tapasztalati körében tölti. Az újabb művek már felvállalják a technológiai, gazdasági globalizáció kérdéskörét is.

Tschinag prózáját eleve érdekessé teszi ábrázolt világa, nem utolsó sorban a természeti táj mitikus erejű megjelenítése, művészi értékét azonban a nyelvi átemelés teremtő varázsa, finom intelligenciája adja. Tschinag odahaza valóságos sámáni tudást örökített magába, e tudás költői áttétele jelenik meg írásművészetében. Elemzői felfigyelnek sajátos elbeszélő- és beszédritmusára, a tuva nyelvből lefordíthatatlannak számító szemléletformák bravúros szómegjelenítésére, amelyek egyfajta, kellemes módon idegen stílus-akcentussal egyénítik német írói nyelvét. Akcentusában bennefoglaltatik a két civilizáció között meglévő irdatlan távolság abszurd összekapcsolásának finom öniróniája, benne a szédült mutatványos alázatos bocsánatkérésével. A kunszt valóban rendkívüli: az egzotikum számba menő tárgyiság és a német nyelviség szerves egysége, tökéletes azonossága jön létre. Az elemzők vizsgálhatják hasonlóságot vagy a különözést a koloniális irodalmi típussal kapcsolatban. Bizonyosan sok tekintetben másról van itt szó, mint a gyarmatosító kultúráján át megjelenített gyarmati világok képszerkesztéséről. Tschinag mutatványa: kivételes, egyszeri és váratlan ötvözet két, egymástól messze eső létezésmód és szemléletmód civilizációs karakteréből. Inkább viszonyítható talán a Goethe-féle Nyugat-keleti díván -ban foglalt költői bravúrok klasszikus szemlélethasonításához (a világirodalom kategória példázataként), azzal a különbséggel, hogy a hasonított oldal Tschinag esetében eredetibb, frissebb és egyúttal maibb is.

Komáromi Sándor


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   


Figyelem! Nem nyomdahű változat. Tudományos célú felhasználáshoz ajánlatos összevetni a nyomtatott kiadással.