Kisebbségkutatás - 11. évf. 2002. 1. szám

 

Az EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztosának Dokumentumai

OSCE DOCUMENTS, Documents of the OSCE High Commissioner on National Minorities. = Helsinki Monitor 2000, 3. no. 92–101. p.

A válogatás bepillantást enged Max van der Stoel, az EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztosának erőfeszítéseibe, amelyek során a kisebbségek kulturális jogainak érvényesülését kívánta elősegíteni Romániában és Moldovában.

Ajánlások a multikulturális oktatás fejlesztése érdekében a kolozsvári Babes–Bolyai Egyetemen

Hága, 2000. február 17.

Annak érdekében, hogy a kolozsvári Babes–Bolyai Egyetem modellértékű lehessen más romániai és európai egyetemek számára is a többnemzetiségű oktatás területén, a következő ajánlások figyelembevételét javasolja az EBESZ.

Alapvető célok megfogalmazása: szükség van a többnemzetiségű kultúra iránti elkötelezettség kinyilvánítására egy stratégiai tervben, amely évekre lebontott célokat és hatékony ellenőrzést is magában foglal.

Döntéshozatal: átláthatónak, számonkérhetőnek kell lennie, és a kisebbségek képviseletének elvére kell épülnie (Management Bizottság létrehozása, a román, magyar, német kari tanácsok rendszeres konzultációja).

Tanterv: tükröznie kell az egyetem multikulturális jellegét (anyanyelvű felvételi vizsga biztosítása, nagyobb hangsúly helyezése a magyar és a német nyelvű oktatásra, harmonizáció a nyugat-európai gyakorlattal).

Személyügyi politika: fontos a tanári kar magas szakmai színvonalának és többnemzetiségű összetételének biztosítása, valamint az „Egyenlő Esélyek Bizottságá"-nak létrehozása a szükséges nemzetiségi és női oktatók felvétele érdekében.

Finanszírozás: szükség van emelt szintű állami normatív támogatásra a magyar és a német nyelvű oktatás elősegítése érdekében. Ezenkívül lehetőség van az Európai Bizottsághoz fordulni további támogatásért.

Melléklet: javaslat egy „Multikultúra tanszék" létrehozására (egyelőre hároméves időszakra, 2000 szeptemberétől).

 

Max van der Stoel, az EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztosának levele Andrei Margahoz, a Babes–Bolyai Egyetem rektorához

Hága, 2000. március 30.

A levél előzménye Max van der Stoel 2000. március 2-án Kolozsváron tett látogatása és a látogatás során neki átnyújtott 23 pontból álló román jegyzék.

Az EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztosa a látogatás tapasztalatai alapján és a jegyzék tanulmányozása után levelében a következő észrevételeket teszi: kifogásolja az Egyetem 1995-ben elfogadott alapító okiratát, amely alig tér ki a multikulturalizmusra, ezért javasolja annak felülvizsgálatát az azóta eltelt öt év eseményeinek, illetve a román oktatási törvény módosításainak figyelembevételével. Hiányolja a magyar kisebbség által kért garanciák megvalósítását. Javasolja a döntéshozatali rendszer módosítását, többnyelvű diplomák kiadását és a tanterv modernizálását.

 

Max van der Stoel, az EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztosának levele Nicolae Tabacaruhoz, Moldova Külügyminiszteréhez

Hága, 1999. november 2.

A levél az EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztosának a moldován reklámtörvény tervezett módosításával kapcsolatos észrevételeket tartalmazza. A reklámtörvény módosítása a nemzeti nyelv használatának növelése érdekében jövőben csak moldován (román) nyelvű reklámokat engedélyezne, ami sérti a szólásszabadságot, illetve ellentétes Moldova nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeivel.

 

Nicolae Tabacaru, Moldova Külügyminiszterének levele Max van der Stoelhoz, az EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztosához

Chisinau, 2000. március 31.

A moldován külügyminiszter a román anyanyelvű lakosság védelmére hivatkozik a reklámtörvény módosítását érő kritikákra válaszolva (a reklámok 90–95%-a a lakosság 13%-át kitevő orosz kisebbség anyanyelvén hangzik el), és hivatalos látogatásra hívja az EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztosát.

 

Max van der Stoel, az EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztosának levele Nicolae Tabacaruhoz, Moldova Külügyminiszteréhez

Hága, 2000. április 20.

Az EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztosa elfogadja a moldován külügyminiszter meghívását, egyúttal szándékát fejezi ki az ország politikai, kisebbségi és szakmai vezetőivel való személyes találkozásra, illetve egy kétnapos szeminárium megrendezésére, amelynek keretében ismertetné az EBESZ többéves tapasztalataira épülő ajánlásait a reklámtörvénnyel kapcsolatban.

 

Max van der Stoel, az EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztosának levele Nicolae Tabacaruhoz, Moldova Külügyminiszteréhez

Hága, 2000. május 31.

Az EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztosa összegzi moldovai látogatásának tapasztalatait, konkrét észrevételeket fűz a reklámtörvény módosításához, javaslatot tesz egy átfogó kisebbség-integrációs stratégiára, aminek kidolgozásához és megvalósításához felajánlja a szervezet segítségét.

Vadász Rezső

Vissza