Kisebbségkutatás -  10. évf. 2001. 1. szám

A fajgyűlöleten és idegengyűlöleten alapuló erőszakos cselekmények kezelése Európában

Oakley, Robin: Tackling racist and xenophobic violence in Europe. Review and practical guidance. Strasbourg, Council of Europe Publishing. 1996. 137 p. - Oakley, Robin: Tackling racist and xenophobic violence in Europe. Case Studies. Strasbourg, Council of Europe Publishing. 1997. 150 p.

A kétkötetes mű első kötete az Európa Tanács tagországaiban kirobbant erőszakos cselekményekkel és zaklatásokkal foglalkozik. A munka során alkalmazott meghatározás szerint ezeknek a cselekményeknek a célja mások megsértése vagy károkozás másoknak, célcsoportja pedig egy "másnak, idegennek" tekintett embercsoport vagy egyén. A cselekmény nem feltétlenül jár tényleges fizikai sérüléssel, lehet fenyegetés, sértegetés vagy mások tulajdonának megkárosítása is. Mindegyik esetben azonban azonos a szándék és az elért társadalmi és pszichológiai hatás: a félelem gerjesztése és a lélek belső nyugalmának megzavarása.

Az erőszakos cselekmények áldozatai többnyire a felismerhető kisebbségek vagy bevándorlók. A felismerhetőség nem csupán a többségtől eltérő bőrszínt jelenti, hanem jelentheti az általános fizikai megjelenés, a ruházat, a beszéd vagy a lakás, az otthon másságát.

Az erőteljesebben megnyilvánuló előítéletesség összefüggésben van az utóbbi évek gazdasági nehézségeivel és a szűkülő munkalehetőségekkel. Az erőszakos cselekmények az elszegényedettek és a hatalomtól megfosztottak számára jelentenek eszközt, a gazdagabb és műveltebb osztályok tagjai más módon jelenítik meg nézeteiket, és biztosítják érdekeik érvényesítését.

A rasszista alapú erőszakos cselekmények motivációit a szerző a következőképpen csoportosítja:

    1. Szervezett szélsőjobboldali csoportok akciói (nem jellemző motiváció)
    2. Egyéni gyűlölet (az egyébként általánosan létező előítélet ritkán olyan erős, hogy erőszakba csapjon át)
    3. Közösségi "védekezés" beköltöző idegenekkel szemben (többségében nem tettleges cselekedetek, inkább falfirkák, tiltakozólevelek, sértegetések)
    4. Fiatalokból álló italozó bandák cselekményei ("jó heccek")
    5. Nem csoportok, hanem egyének közötti összeütközések pl. szomszédok, munkatársak között.

Az erőszak alkalmazásának oka lehet, hogy az elkövető személy köreiben ez a "norma" (szélsőséges csoportok, erejüket fitogtató bandák). Lehet azonban tudatos, eltervezett cselekedet, de magyarázható esetenként a harag, a düh, a gyűlölet hirtelen, impulzív kitörésével is.

A könyv áttekinti az európai gyakorlatot, és számos példa és esettanulmány leírásával bizonyítja be, hogy igenis léteznek eszközök az erőszak kezelésére. Ehhez a következő tennivalókat jelöli meg:

1. Javasolja, hogy az erőszakos cselekményekről vezessenek pontos nyilvántartást. Létezésük csak így bizonyítható be hivatalosan is (a problémát nem lehet letagadni). A válaszlépéseket csak az ilyen nyilvántartások alapján lehet megtervezni és hatékonyságuk alapján értékelni. A hivatalos nyilvántartást nagy körültekintéssel kell kialakítani. A könyv választ keres arra, mikor kell megkezdeni az adatgyűjtést, ki (milyen szerv) vezesse a nyilvántartást, illetve hogyan gyűjtsék, elemezzék és publikálják az adatokat.

2. A szerző szerint a kormány feladata a rasszista alapú erőszakos cselekmények egyértelmű és világos elítélése és az események megelőzésére, illetve utólagos kezelésére megfelelő intézkedések foganatosítása. Egyidejűleg kifejti, hogy a vonatkozó állami intézkedésnek még véletlenül se legyen előítéletességet és idegengyűlöletet gerjesztő hatása.

3. A jog szerepével kapcsolatban az a meglátása, hogy a különféle jogi eszközök gyakorlati hatása egyenetlen és gyakran igen gyenge. A jogi eszközök hatékonyságát nem szabad eltúlozni. A jog potenciálisan erős fegyvert jelent, de az eljárások általában igen lassúak és nehézkesek, és az ismert sérelmeket igen ritkán követik büntető ítéletek.

4. A rendőrség azokon a határokon belül léphet fel, amiket erre számára a törvény biztosít. Perdöntő körülmény, hogy a rendfenntartók felismerik-e a cselekményben a rasszista elemet. A cselekményre adott rendőrségi reakció nagymértékben függ attól, mennyire motiváltak a rendőrök, és megértik-e a problémát. A mű kitér a nyilvántartások vezetésére, a rendőrségi képzésekre, a cselekmények bejelentésének ösztönzésére és a megelőző intézkedésekre.

5 A hosszú távú megelőzés szempontjából kiemelkedő jelentősége van az oktatásnak, nevelésnek, az ifjúsági szervezetekkel való együttműködésnek.

A második kötet bevezető tanulmányát (A rasszista és idegengyűlölő erőszakos cselekedetek természete Európában) az alábbi esettanulmányok követik:

Solymosi Judit

Vissza