Főoldal

Korunk 1934 Március

A bécsi események


F.

 


Mussolini győzelme. „A nemzeti szocialisták elleni védekezésre két theória állott Ausztria rendelkezésére. Az egyik a francia volt, mely azt mondta, hogy habár Ausztriában jelenleg demokratikusan kormányozni nem lehet, a demokrácia fundamentumát minden áron meg kell őrizni és hogy ezt a védekezési rendszert csak a szociáldemokraták és keresztényszocialisták együttműködése biztosíthatja. Ezzel szemben az olasz theória azt mondta: Ausztria csak akkor tarthatja magát, ha az összes pártokat szétveri és magát egy tiszta autoritativ rendszerre bizza. A francia tézist, mint minden mást, ami francia részről jött, a kormányok csak félvállról kezelték, de annál mohóban az olaszt, mely most végre győzelmet aratott.” (DAS NEUE TAGEBUCH.)

Egy pártnál több veszett... „Mért ujonganak a reakció összes táboraiban az örömtől a bécsi munkások vérző szenvedésén? Csak azért, mert a középeurópai marxizmus kénytelen volt egyik utolsó pozícióját feladni? Nem. Ezeknek a felkelés leverése többet jelent Amit a Curia védencei Bécsben összeágyuztak, az nem egy párt, nem egy időhöz kötött politikai alakulat; ami itt elpusztult az egy egész korszak szellemi és politikai eredménye... A történelem folyamán ujra és ujra bebizonyosodott: aki a reakció táborában küzd, az a ma győztese, aki azonban a, haladásért és a szabadságért harcol, még akkor is a holnap győztese lesz. ha ma el is esik. Az utolsó szó joga nem az ágyukat, de mindig az eszméket illeti.” (DIE WAHRHEIT.)

Esküszegők munkában. ,,Ritkán látni olyan tisztán a jog és jogtalanság választóvonalát, mint itt. Dollfuss és miniszterei az elnök engedélyével az alkotmányra tett esküjüket egyszerűen semmisnek nyilvánították, ami ilyen hitbuzgó férfiaknál kissé meglepő. Ez az esküszegés tette lehetővé, hogy az ország legnagyobb pártját márólholnapra semmisnek nyilvánítsák és ha ma a felelősséget a szocialistákra akarják hárítani, akkor jól tudja mindenki, hogy ez hazugság, mert az általános sztrájk utolsó és kétségbeesett védekező válasz volt a kormány nyílt alkotmányszegésére.” (BASELER NATIONALZEITUNG.)

Kilencven köbméter levegőért! „A bécsi munkásházakban asszonyok és gyermekek konyhakéssel védték azt a kilencvenköbméter levegőt, amit nekik a vörös Bécs adott. Bécsben nehéz tüzérség vonult fel a hirdetési adók ellen, melyeknek jövedelméből gyermekotthonokat építettek... A háborúban még a német vezérkar is gondolkodott egykét napig, mielőtt békés városok házsorai közé lövetett. A keresztény és hazafias osztrák kormánynak nem voltak ilyen aggályai: ők jól ismerték a terepet és tudták, hogy a villáka lőtávolságon tulesnek. Az osztrák vezérkariak humanitása a Cottagenál kezdődött: ott laknak a bőrzehiénák és az osztrák ébredés zászlószövetszállitói. Ők csak a munkásházakat lőtték gránátokkal... pedig a munkások semmi más nem csináltak, mint védekeztek a házaikba benyomuló betörők ellen, akiket a kormány parancsolt ilyen aljas munkára.” (DIE NEUE WELTBÜHNE.)

Tömjénfüst... „Dollfuss ellenzéke a nemzeti szocialisták köré fogcsoportosulni, akik a zsidógyűlölet felmelegítésével a legnépszerűbbagitációs eszközzel rendelkeznek. Az új Ausztria, a „keresztény németrendi állam” — szegény és gyenge lesz. Ez az állam a régi osztráktradíciókat fogja ápolni és a katholikus világ előharcosa akar majdlenni, akárcsak a nagy Monarchia. Legyen Ausztria hatalmas vagykicsi, császárság vagy köztársaság, világhatalom, vagy világlelenc:egyben Ausztria egyforma marad és ez magyarázza meg a legjobbanminden politikai megmozdulását: Ausztria a katholikus mozgalmakközpontja marad és ma, amikor a katholicizmus Németországban elvan nyomva, ebben a szerepben még jobban tetszeleghet önmagának.Ausztriát még ma is Seipel gondolatai irányítják. És biztos, hogy aDollfussok, a Schmitzek, Schuschniggok, akik ma a seipeli eszmékképviselői, jobban értik meg Ausztriát, mint a zsákmányukat elkaparitani akaró Habicht” (PRAGER TAGEBLATT, 18. II.)

 

 

Vissza az oldal tetejére