FĹ‘oldal

Korunk 1934 Március

Az uj fotográfia


M. N. J.

 


Az uj fotográfia cimű könyvében Roth László1 a fotográfiát mint a felépítmény egyik tartalmát nem veszi ki a társadalmi, illetve gazdasági és politikai vonatkozások összegébĹ‘l, hanem minden vonatkozásban azok függvényeként mutatja be. A könyv már azért is hézagpótló, mert a fényképezést minden irányból úgy a fejlĹ‘dés, mint a technika oldaláról, bemutatja; szakszerű felvilágosítással szolgál a fény és a világítás, a mozgás szerepérĹ‘l; tájékoztat a fénykép a különbözĹ‘ korjelenségek viszonyairól; beszél a pszichoanalízis és szuggeszció mesterségbeli alkalmazásáról; ismerteti a fénykép fajait, (portré, divat, reklám, riport, szociófotoó és filmfotográfia) mindent és mindenkor a szilárd világnézeti állásfoglalás szemszögébĹ‘l. Ebben az összefüggésben azután elemzés alá veszi a polgári vásári fényképezést s a dokumentumok sorával bizonyítja igazát a Váci ucca s a Kärtnerstrasse márkás szalon fényképészeivel szemben, akik a „tiszta művészet” jelszavával a pornografikus revűfényképezést vezették be és tették általánossá. Ilyen körülmények közt nem marad adós a következmények levonásával s a fotográfiáit mint osztályművészetet méri le. Ebben az értelemben R. L. szerint a fotó lencse művészi és történelmi feladata: a változtatás szolgálata. — Említésre méltók a könyv fotó illusztrációi, melyekben R. L. elméletileg kifejtett álláspontját valósítja meg maradék nélkül. (Cluj)

 

1 Roth László: Az újfotográfia. Victoria, TimiĹźoara, 1933.

 

Vissza az oldal tetejére