FĹ‘oldal

Korunk 1934 Március

Jean Richard Bloch új könyvében


Löffler A.

 


Jean Richard Bloch új könyvében még inkább, mint szépirodalmi műveiben elemzĹ‘ értelmiségi, aki mindig és mindenütt a szavak kikristályosodott értelmét s a szavak alatt az életet, az élet mozgató rugóit keresi. Nyugalmas foglalkozás ez. S tényleg: J. élet mozgató rugóit keresi. Nyugalmas foglalkozás ez. S tényleg: J. R. B. nem pártember; ezek ellenére azonban politikai vonatkozásu irásai mégis messze érĹ‘k, konkretizálni tudja bennük szellemi életünk vitás kérdéseit. írásainak legujabb gyűjteménye,1 komoly gondolkozásra készteti még azokat is, akik túlságosan biznak valamely iskolásan elsajátított rendszerben. MásrészrĹ‘l J. R. B. írásaiban jellemzĹ‘en állapitható meg az a nyugtalanság, ami a mai keresztuthoz ért francia értelmiségiek között oly általános. Bloch sorra veszi a különféle félprogressziv francia pártokat, különösen a szociáldemokrata pártot, s megállapitja róla, hogy kivénült az idĹ‘bĹ‘l. Ez a megállapítás arra enged következtetni, hogy J. R. B. magáévá teszi a marxizmust El is ér ide. SĹ‘t: az egyént valahogyan belé szeretné „integrálni” a marxizmusba. Elfogadja a marxizmust módszernek; világnézetileg azonban megmarad az „egyéni” állásponton. Ebben a vonatkozásban, ami szemében döntĹ‘ az az Egyén. S ezt az egyént megakarja menteni, úgy az állam, mint a forradalom elnyomása elĹ‘l. Az egyéntĹ‘l azonban megköveteli a „belsĹ‘ harcot az igazságért”, vagyis azt kivánja, hogy a gyökeres változtatást az egyén önmagában kezdje. Ennek hiányával magyarázza a munkáspártok vereségeit s a fasiszta pártok elĹ‘re törését. Az utóbbiak teljes egyéni szabadságot ígérnek, s vezetĹ‘ik így is cselekszenek. Bloch gondolatmenete ezen a ponton válik vitássá. Az egyén kihangsulyozása ezen a ponton válik veszélyessé. Jelszava: „A partizánok cselekednek, míg a hadseregek várnak.” Kétségtelenül: Franciaországban a partizán harcok mindig népszerűek voltak, de vajjon elegendĹ‘-e a francia baloldali pártok partizán harca a fasizmus ellenében? (Paris)

 

1Jean Richard Bloch: Offrande à la politique. (Les Editions Rieder.)

 

 

Vissza az oldal tetejére