FĹ‘oldal

Korunk 1934 Március

A tudás és a haladás teljesítményei. 1934.


Balázs Miklós

 


Minden oldalról arról panaszkodnak, hogy a tudás és a haladás munkája évek óta szünetel. A lapokban megszüntek a nemrég még oly divatos rovatok, amelyek új fölfedezések és új találmányok hirét szórták szét a világba. A kutatás és a tudomány munkája megállt. A barbarizmus napjai jöttek. A napoknak nincs tudományos eseménye. Nincsenek nagy könyvek, nagykulturális vivmányok. Az események ma: hogy az egykori nagy könyveket elégetik, s hogy mindenütt a kulturális események visszálya, a torz és hamis elméletek mindenkor fegyverekre támaszkodó lármája dul. Teljesítmény és eredmény ma csak egy téren állapítható meg. Ezen a téren azután naprólnapra. Ez a tér a háborús találmányok, hadieszközök tere. Angliában pár héttel ezelĹ‘tt könyv jelent meg, mely a jövĹ‘ háború lényegével és technikai lehetĹ‘ségeivel foglalkozik. (What would be the character of a new war?) A könyvet Európa, Amerika és Japán legjelentĹ‘sebb katonai szakértĹ‘i irták. A könyv nem szépit és nem hallgat el semmit. Fuller angol tábornok, az angol nagyvezérkar tagja, a tank jelentĹ‘ségét emeli ki. A tank a jövĹ‘ háborújának döntĹ‘ fegyvere. Minden további gyalogságra vonatkozó költségkiadást haszontalan pénzkidobásnak minĹ‘sít. A hadseregek, felfogása szerint, teljesen géperejű seregekké válnak. Bratt angol Ĺ‘rnagy a vasutaktól független mozgású hadsereg mellett dönt. A régi háborúról az ugyancsak angol Growes tábornok számol be. Nagyon érdekesen irja le a legutolsó London feletti éjjeli repülĹ‘ hadgyakorlatot. Véleménye szerint a városok repülĹ‘támadás elleni védelme lehetetlen. A sweizi Gertrud Woker a háborús kémia új találmányait sorolja föl. Megemlít egy gyujtóbombát, amely robbanásakor kétezer fok hĹ‘séget fejleszt. Körzetében minden megful és elolvad. Lord Haisbury az új difenylynarzén „elĹ‘nyeirĹ‘l” értekezik. EbbĹ‘l a gázból 40 bomba elegendĹ‘ London teljes elpusztítására. Ezt a műveletet 40—50 repülĹ‘gép játszva végre hajtja. Rendszerint azt mondják, hogy a haditechnika fejlĹ‘désére s a gázháború szörnyűségeire vonatkozó hiradások hazaárulók és mániákus pacifisták kitalálásai s nagyon sokszor tagadásba veszik ezeknek a puszitó szereknek és eszközöknek a létezését, sĹ‘t létezhetését. Mitchell tábornok, az amerikai légihaderĹ‘k fĹ‘parancsnoka egyik chikágói folyóiratban (Popular Aviation) megállapítja, hogy a repülés terén mi minden valósult meg — gyakorlatilag. Mitchell fantasztikus méretű bombákkal történt gyakorlatokról számol be s megemlít egy olyan tengeralatti torpedót, amely öntevékenyen találja meg a célját. Eric S. Milton amerikai mérnök Összeállította a haditechnika új találmányainak a listáját. Ezen a listán szerepel: ágyú, amely 400 km, távolságra lĹ‘; gránát, amelynek a súlya két tonna; van láthatatlan robbanás; zajtalan, óránként 500 km-rel haladó repülĹ‘gép; gáz és lángszórószerkezettel felszerelt uszó és elmerülĹ‘ tank; szöveten átható méreggáz; percenként 70 srapnelt kitüzelĹ‘ elháritóágyú stb., stb. Amint látható a tudás és a haladás munkája nem állt meg; csak épp nem a tudás és a haladás, hanem a rombolás és a visszafejlĹ‘dés irányában dolgozik. (Brünn)

 

Vissza az oldal tetejére