FŇĎoldal

Korunk 1932 Március

Ujmódi pásztorok éneke


Forg√°cs Antal

 


Manapság, amikor szinte naponta jelenik meg egy verseskötet, de egyik sem él tovább, mint a tiszavirág, mert hol a formai adottságokon túl, hiányzik e művek határozottan körvonalazott világszemlélete, vagy pedig e határozott világszemlélet mellől hiányzik az író formaalkotó képessége, amely nélkül pedig művészi alkotás nem születhetik, — érdemes felfigyelni Radnóti Miklósra, akinek most jelent meg második verskötete.


Radnóti versei még nem mérhetők a proletárirodalom mértékével, ahová tartozni kiván — és mégis figyelnünk kell rá. Figyelnünk kell rá, mert helyesen, valódi összefüggéseiben látja osztálytársadalmunk minden hibáját, bűnét, (Keseredő. Télre leső dal. Hajnali elégia.) Elszakadt a polgári irodalomtól és a polgári ideológiától, sőt szemben áll azzal, de a proletáriátushoz még nem érkezett el. A két osztály között mozog még hazátlanul s keresi a dolgozók felé vezető utat. Látja a visszáságokat, de nem, hirdet ellenük pusztító harcot s így versei nem jelentenek konkrét, harcos, változtató erőt és gyakran elvontak. Holott a proletárirodalom nem türi ez elvontságokat, minden esetben konkrétumot követel az irótól. Ez nem jelenti azt, hogy a proletárirodalom nem foglalkozik a proletárosztály általános helyzetével és céljaival, de ezt csak a konkrét részleteken keresztül tudja a leghatározottabban, a valósághoz leghívebben kifejezni. A napi élet, a napi harcok részletein keresztül kifejezni az általánosat, ez az igazi feladata a proletárirónak.


Egy szólam van Radnóti verseiben, amelyen még érzik a polgári irodalom ize: a vallás. Képei, hasonlatai hemzsegnek a vallásos szólamoktól s igen gyakran jelennek meg verseiben az újtestamentum alakjai: Krisztus, Mária, János, stb. stb.


Mindent egybevetve: Radnóti, ha leveti mindazt, ami ma még költészetében polgári cafrang, megtalálja biztosan azt az osztályt, amely felé a ma költőjének énekelnie kell: a proletáriátust. (Budapest)


*Radnóti Miklós: Ujmódi pásztorok éneke.


 


Vissza az oldal tetejére