Korunk 1932 Február.

A tiszta vitaminok előállítása


Schmiedt Ferenc

 


Évek óta valamennyi kulturország számos kutatója próbálta megfejteni azoknak a vitaminoknak kémiai titkát, amelyek a napi élelemben bár egész picike mennyiségben fordulnak elő, mégis az élethez feltétlenül szükségesek, mert ha hiányzanak, úgy az életfolyamatok legkülönbözőbb területén és a növésben sulyos zavarok lépnek fel. Ezekért a zavarokért azonban mindig csak egy valamely vitamin felelős. A hatásuk tehát speciális. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a vitaminok hatása elszigetelt. A legkevésbé sem. Ugyanugy, mint minden egyes hormon a többire, úgy minden egyes vitamin is a többire (és a hormonokra) hatást gyakorol. Emellett persze mindegyiknek meg van a maga külön hatása


Mivel a vitaminok konstatálása és mérése egyelőre csak élőállatokon felidézett zavarok vizsgálata révén lehetséges, ezért a biokémikus számára a tiszta vitaminok előállítása a legnehezebb feladatok közé tartozik. A vizsgálat minden egyes fázisa hosszadalmas megfigyelést tételezi fel.


Az utolsó negyedévben sikerült a három legfontosabb vitamin tiszta előállítása. Ez a három vitamin jelentős részét képezi az általában ismert vitaminoknak. A vitaminok közt két főcsoport különböztethető meg: az ugynevezett növekvési, az A vitamin, amelynek hiánya egyéb káros következményeken kivül a növés tökéletes elakadását eredményezi; valamint a D vitamin, amely a rachitist akadályozza meg s a csontrendszer kiépüléséhez elengedhetetlen. A második csoporthoz tartoznak a B vitaminok, amelyek legalább három, de lehet, hogy több vitaminból állanak. Mégpedig a beri-beri, a pellagra és egyebek elleni vitaminokból, amelyek még eddig kevésbé tisztázott módon a növésre és az anyagcserére hatnak. A C vitaminnek ezzel szemben igen erős a hatása; a hiánya skorbutot okoz. Az E vitamin, — hiánya valószinüleg a továbbtenyésztés elhalását okozza, még nem nyert megállapítást. Ezek közül a vitaminok közül sikerült az A, a C és a D tiszta előállítása.


Az A vitamin, a növekvés vitaminje főleg zsenge növényi részekben és a halak májában található. Euler, Karrer és Richard Kuhn kutatásaiból tudjuk, hogy kémiailag hova tartozik: a karotindidák csoportjába. A karotinoidák sárga növényi festőanyagok. A legrégebben ismeretes közülük maga a Karotin, amely az állati testbe változatlanul megy át s mint lutein a petefészekben előfordul. A karotin több izomerából áll (C40 H56) melyek egyrésze aktiv, a másik inaktiv. A növekvés vitaminjának, az A vitaminnak a hatása ezen nyugszik És pedig az inaktív részen erősebben, mint az aktivon. A kettő közül azonban egyik sem a vitamin maga. Euler talált A vitamint a májban, ez azonban egyáltalán nem tiszta karotin. A dolog tisztázásához egy meglepő fordulatra volt szükség. Már Euler utalt arra, hogy a karotin csak az állati testben válik A vitaminná s csak ezután fordul elő a májban. Kisérleti állatokon karotin-dus táplálás esetében lehetséges a májban az A vitamin felhalmozódását előidézni ; ebből a májkivonatból azután sikerült a vitamin tiszta előállítása. Érdekes, hogy a felhalmozás önmagától történik, ha ragadozó állatok olyan állatokat esznek, amelyek májaikban a karotin-dus táplálék következtében sok A vitamint tartalmaznak. Az ilyen ragadozó állatok májában nagyon sok az A vitamin s ez áll különösen a ragadozó halakra. (Csuka) A csukamájolaj forszirozása a gyermekeknél ezért teljességgel igazolt. Az átalakulás az állati testben nagyon egyszerű. Amint Karrier bebizonyította, a tiszta A vitamin csak félig annyi szénanyagot tartalmaz, mint a karotin, különben pontosan ugyanaz a felépítése. Az állati test a karotint felosztja, minek következtében ott szénsav lép föl. Az A vitamin nagyon hajlamos további szénsavnak a levegőből való elvonására. Az A vitaminnek a növekvésre jótékony hatást gyakorló adománya naponként a milligram ezredrésze. A növelésre való hatása mellett valamikép összefüggésben áll a termékenyitéssel és a továbbtenyésztéssel, amelyre már a csirában való előfordulása is utal.


Az antiskorbuticum, vagyis a C vitamin csak nagyon gyéren fordul elő a természetben. Fő előfordulási helye a zsenge zöld növényi részek és a friss gyümölcsnedvek, különösen a narancsé és a citromé. Ezt a tengerészek tapasztalásból már régóta tudják, anélkül, hogy a vitamin fogalmáról sejtelmük lett volna. A tengerészek hajóikon, ha lehetséges, mindig visznek magukkal citromot vagy zöldhagymát. Tartalmazza azonban friss hus is, mert ahogy sarkkutatók tapasztalták, évekig eléltek minden kár nélkül főtt róka és rénszarvas huson. A hus konzerválása esetében azonban a, vitamin tartalom megszünik.


Az utolsó hónapokig a C vitamin kémiai természetéről semmit sem tudtunk. Legujabban a frankfurti Tillmann állított elő citromnedvből egy nagyon hatásos preparátumot, amelynek meglehetős erős savtartalmat tulajdonított. Ezt a vitamint is, mint a legtöbb vitamint oxigénnélkülinek tartják. Annál nagyobb volt a meglepetés, amikor december 4-én az oszlói norvég tudományos akadémia ülésén Ottár Rygh előadta, hogy éretlen citromban és narancsban található egy anyag, amely azonos az ópiumból ismert narko-tin alkaloiddal. Ebből az alkaloidból keletkezik az érési folyamat mentén a C vitamin. A tiszta C vitamin tehát a narkontinból nyerhető. Az aktivizált narkotin hatása óriási. A skorbut elleni dózis határa 0.00005 milligram.


Az antirachiticumt, vagyis a D vitamint egyszerre három helyen állították elő tisztán. És pedig Adolf Windaus, Linsert és egy angol kutató. Windaus a lényeget már régebben konstatálta, amikor megállapította, hogy a D vitamin ergosterinből, a Cholesterin állandó kísérőjéből nyerhető az ultraviola fény besugárzása révén . Az ergosterin egy ugyanazon rendszerhez tartozó alkohol, mint a Cholesterin s a kettő egymástól csak a kötöttségek számában különbözik. A besugárzás viszont azt eredményezi, hogy a kötöttségek változnak. A nehézség, amivel Windaus küzködött, főleg abban állt, hogy a különböző hullámhosszú sugarak révén az, ergosterinből egész tömeg különböző, részben hasznos, részben káros substancia keletkezett. Azonkívül nem volt világos, hogy a „méreg-anyag” nem maga a D vitamin-e vagy pedig valamely más anyag, amit tehát el kell tőle választani. Olyan kérdés volt ez, amely a klinikai alkalmazás esetében igen fontos. Windausnak végül sikerült speciális besugárzás révén a D vitamint, vagyis egy olyan anyagot előállitani, mely a változatlan ergosterin eltávolitása után önmagától vagy pedig egyszerű kezelésre kristályosodott. Ennek a D vitaminnak a hatása hallatlanul nagy. A határdózis 0.00003 mg. Azonos a „méreg” anyaggal. Egyidejűleg Linsert is előállított magnézium szikrákkal való besugárzás révén egy vitamint, a D2-t, ami valamivel még hatásosabb. Kiderült ekkor, hogy a D1 laza összefüggésben van a D2-vel, úgy, hogy a D2-t tisztán meglehet kapni. A D2 egységes kristályos anyag. Azonos az egyidejűleg Askew és munkatársai által nyert calciferollal.


Ezzel tehát három vitamin kérdése véglegesen tisztázódott. Mivel az E vitaminok létezése magábanvéve még kétséges, ezért kikutatásra a B vitaminok csoportja vár. Ezek közül egyik fő vitamin t.i. az antineuritikum, meglehetősen ismert. Jansen és Donath izoláltak rizskorpából egy oxigént tartalmazó alkaloid szerű bázist. Megállapításuk ujabban igazolódott s a módszer tökéletesedett, a pontos konstitució azonban még ismeretlen. (Budapest)


 


Vissza az oldal tetejére | |