FĹ‘oldal

Korunk 1931 Június

Kulturkrónika rövid hirekben

 


A jövő háborúja


Henderson angol külügyminiszter egyik beszédéből vesszük a következőket: „Katonai szakértők állítása szerint a világháborúban ,,en detail” öldösték az embereket, a legközelebbi alkalommal azonban már „en gross”, fogják öldösni. A tapasztalat igazolja, hogy a háború humanizálása lehetetlenség. Mihelyt valamely háború kezdetét veszi sem ember se kormány nem ellenőrizheti a dolgokat. Meglehetünk győződve afelöl, hogy amennyiben ismét háborúra kerülne a dolog, ez az új háború az emberállományban egy olyan nagymértékű pusztítást eredményez, amelynek a mértéke elképzelhetetlen számunkra....”


 


Vegetáriánus naptár


Egyik berlini vegetáriánus étterem étlapján a következők állnak: „Az étlap naprólnapra kivétel nélkül husnélküli. Miért? — Vasárnap: kozmikus okokból, a teremtés érdekében. Hétfő : planetáris okokból, a fejlődés érdekében. Kedd: hazafias okokból, a közgazdaság érdekében. Szerda: antropológiai okokból, a tudomány érdekében. Csütörtök:.. szociológiai okokból, az önfentartás érdekében. Péntek: univerzális okokból, az egészség érdekében. Szombat: emberi okokból, a megváltás érdekében.”


 


A rakétaágyú


Angol ujságjelentések szerint a francia hadvezetőség olyan rakétaágyúkkal kísérletezik, amelyek egy ezer kilogramm nehéz lövedéket 300—500 kilométerre lőhetnek el. Ha a kísérletek sikerülnek, lehetséges lesz egész városokat és vidékeket egyetlen egy találattal gázzal elárasztani. Mint az angol lapok megjegyzik, hasonló kisérletek folynak az Egyesült Államokban is.


 


Humanizmus


A portom Chemical Warfare Experimental Station telepein végzett mérgesgáz kísérletek alkalmával a legutolsó tíz év alatt több mint ötezer állatot pusztítottak el gázzal. A legtöbb kísérlet arra irányult, hogy melyik gáz öl — legemberségesebben. Ez a több mint ötezer elpusztított állat — úgy véljük — már is a lehető legszemléltetőbben igazolja a kísérletek — „emberségességét”.


 


Társasjáték bombával


A Stalhof című magdeburgi játékárúnagykereskedés 1152-es számú prospektusán olvassuk a következőket: „Társasjáték bomba. (Német gyártmány), Ez a játék nemcsak ifjú és öreg katonák, hanem főleg az ifjuság körében eredetiség-e révén nagy tetszésnek örvend. Az ifjuság e játék révén mulatságos körülmények közt vehet tudomást arról, amit apáink a nagy időkben megéltek.”


 


Szép testben szép lélek


A párisi női kozmetikai intézetekben ahol „már” havi 1200 frankért rendszeresen kiszolgálják a látogatót, ujabban külön termet rendeztek be az „ápolás” alatt levő hölgyek gyermekei számára. Ezeknek a gyermekeknek a lelkigondozását az alatt, mig mamáik szép testét ápolják, külön erre a célra alkalmazott bohócok látják el. Mondhatja-e még valaki, hogy a hiú mamák nem jó anyák!?


 


Jean Patau űr is fasiszta


Az európai és amerikai női divatvilág főkreálója, Jean Patou a saját külön folyóirata egyik legutóbbi számában cikket írt „Változások és ujdonságok a tavaszi divatban” címmel. Ebben a cikkben olvassuk a következőket: „Mindig az volt a célom, hogy a „hölgyek” részére csináljak valami szépet és jót. Mindig az volt a törekvésem, hogy a női öltözködés terén bizonyos hierarchiához tartsam magam, illetve, hogy azt a bizonyos elveszett hierarchiát visszaállítsam.” Jól jegyezzük meg. Patou úr egy „bizonyos hierarchiához” ragaszkodik s ezt a szót cikke további folyamán ugyanazzal a méltósággal használja, amivel régebben a konzervatív államfilozófusok vagy ujabban Mussolini, akinek egyik főtörekvése szintén abban áll, hogy az „elit” embereket előtérbe tolja. Mit mond azonban Patou úr még? „A jövőben — legalább is remélem — két egymástól élesen elváló divatréteg fog kialakulni. És pedig: annak az elegáns hölgynek a divata, akinek autója van s aki ízlésének és hangulatának minden árnyalatát és változását kísérni tudja öltözködésében. A másik réteg: a közönséges publikum rétege egy általános és praktikus divattal, amely a szó igazi értelmében már nem is divat. A divat tekintetében is egy igazi kitisztulás várható.” — Az „igazi kitisztulás” Patou úr szerint tehát úgy alakul, hogy az egyik oldalon lesznek az autóval rendelkező „hölgyek”, akik szeszélyes hangulataikat még öltözködésükben is kifejezésre juttatják, a másik oldalon pedig a szürkék és szegények, minden divatkreációtól mentes, beláthatatlan és megkülönböztethetetlen tömege. Különben Patou úr örvendezik, hogy a „divatkomponálás a háború előtti évek nagy tradícióihoz tér vissza.” Folyóiratának egyik oldalán a következő feltűnő betűkkel nyomott szöveget olvassuk: „A luxus királysága ez.” — Akkor írja ezt Patou úr, amikor a munkanélküliek száma napról-napra még mindig újabb tízezrekkel emelkedik.


 


Vissza az oldal tetejére