Korunk 1930 December

A világháború erkölcstörténete


Vajda Sándor

 


Magnus Hirschfeld és Andreas Gáspár számos ismertnevű munkatárssal a világháború titkos, nyilvánosságra nem jutott, eltakargatott történetét örökítették meg, leplezték le minden időkre, a háborút és háborút követő összes nemzetségek előtt. (Sittengeschichte des Weltkriegs. Wien-Leipzig 1930. Verlag für Sexualwissenschaft). Sine ira et studio: itt vannak a tények, adatok, számok, fényképek, itéljen maga az olvasó. Ez itt az ember meztelenül, a frontok földturó alakjai és az otthonmaradottak éhes sorai. Férfiak és nők. Mind a két nem.


A világháború óriási szexuális katasztrófa volt, „állapítják meg a szerzők. Alig mult el a háború, nyomai még meg sem fakultak, de az emberek már felejtenek és igen sokan szeretnének mindent elfelejteni.


A Sittengeschichte kiadói bátor őszinteséggel vallják be az előszóban, hogy kezdettől fogva látták művük fogyatékosságát s így nem is törekedtek tökéletességre. Az óriási, eddig még soha föl nem dolgozott anyag torlódása lehetetlenné teszi minden adat figyelembe vételét. Ennek ellenére megállapíthatjuk, hogy nincs olyan részlet, amely elkerülte volna a figyelmüket. Könyvtárakra menő irodalom, muzeumok és magángyüjtemények adatai torlódnak a könyvben s kifejező erővel összeválogatott, nagytömegű képanyag illusztrálja a szöveget.


Az előszóban a történelmi materializmus módszerével kísérli meg Gáspár a háborút analizálni. A vértől csepegő imperializmus, a brutális militarizmus vigyorgó képe seholsem válik annyira tudatossá, mint e kötetek olvasásánál. Alkohollal szédítik roham előtt a bakákat, minden fronton papok áldják a fegyvereket, trágár képek és filmek árasztják el a lövészárkokat, kocsikra szerelt tábori nyilvános házak látogatják sorra a frontszakaszokat. Csalás, butítás és szabadjára eresztett ösztönök. Mindenütt erotika. A „hadityuk” kora, a betegápolónő-divat, a titkos és kényszerű prostitució és a pár szem krumpliért napok hosszat sorba-állások kora ez. A sokáig elnyomott és most kiélésre vágyó ösztönök tombolva örültek a háborúnak. De mi lett!? A nemi-nyomor csak növekedett, még nagyobb lett. Kin, éhség, szükség mindenütt és mindenben. Férfiak fronton vagy fogságban, asszonyok odahaza merülnek el abban a katasztrófában, melyet a kapitalizmus ellentéteinek összecsapása idézett elő.


Hirschfeld-Gáspár azonban nemcsak a háborús évek történetét dolgozzák föl, hanem az összeomlás idejét is és egész konzekvensen a forradalmakat követő kort. A családi élet összeomlását nyomon követte az új szexuális morál kialakulása. Igen értékes adatokat nyujt a forradalmakat követő fejlődésről szóló fejezet a nemiélet új útjairól a Szovjetunióban,


Legnagyobb érdeme a könyvnek, hogy nemcsak a szexuálitás harcát regisztrálja, hanem a tények objektiv fölsorolása által egyetlen helyen sem fedi el az osztályok pillanatig sem szünetelő harcát, mely a golyózáporban is ép olyan vehemenciával folyik, mint a biztos fedezékben.


A szerzők a tényeket, adatokat és képeket beszéltetik. Nagyon jól van ez így. Igy válik vádirattá a könyv, mely az emberi társadalom mai formáját vádolja, amely ily fegyveres konfliktusokra vezet. Vádol, itél. És megmutatja az utat fölfelé. (Bécs)


 


Vissza az oldal tetejére | |