FĹ‘oldal

Korunk 1930 Október

Kulturkrónika rövid hirekben

 


Az orosz atheista szövetség a Szovjetunió sok városában létesített már vallásellenes muzeumot, sokhelyütt pedig most vannak ilyen muzeumok szarvazás alatt. Egyes helyeken a templomokat és kolostorokat alakították át ilyen célokra. Moszkvában most rendezik be a Központi Vallásellenes Muzeumot, amelyet szintén egy volt kolostorban helyeznek el. Már is sok értékes anyag gyült itt össze a Szovjetunió több muzeumából, a levéltárakból, megszűnt templomokból, kolostorokból, külföldi atheista intézményekből, stb. Az ünnepélyes megnyitás az atheista szövetség ezévi kongresszusa alkalmából fog megtörténni. A muzeum fontosabb osztályai a következők: 1. a vallások története, 2. a kereszténység története, 3. a szabadgondolkodás története, 4. egyház és forradalom Oroszországban, 5. egyház és állam a forradalom előtt, 6. természettudományok (az ember származása, az élet és a világ keletkezése, stb.) 7. a vallás a Szovjetunióban és külföldön, 8. a vallásellenes propaganda módszerei. Ugyanitt könyvtárat is szerveznek, amely magában fogja foglalni az összes nyelveken megjelent vallásos és szabadgondolkodó irodalmat. A könyvtár mellett olvasóterem lesz, továbbá egy nagyterem mozi- és egyéb előadások céljára. Az atheista szövetség ezt a muzeumot az egész szabadgondolkodó világ központjává akarja kifejleszteni.


*


A legtöbbet olvasott tudományos könyvek. Érdekes utalást nyujt napjaink tudományok iránt való érdeklődésére a német könyvkereskedők ez évi jelentése, amely részletes statisztikai közléseket tartalmaz különböző városi könyvtárak forgalmáról. A legjellemzőbb adalékokkal a lipcsei könyvtár jelentése bir. A statisztikai összeállítás szerint a legnagyobb érdeklődés mutatkozott a könyvkölcsönzők részéről Van de Velde Tökéletes házasság cimű könyve iránt. A második helyen Lindsay Az ifjúság forradalma, harmadik helyen pedig Bengt Berg A vándormadarakkal Afrikábe című könyve következik. Ezek után sorrendben különböző nemzetgazdasági, jogi és jogtörténeti munkák. Ezek után pedig olyan munkák, melyek a kereskedői, vállalkozói és egyéb gyakorlati területek ismertetésével foglalkoznak. A statisztikai összeállításból végül az derül ki, hogy az általános érdeklődés a tudományos könyveket illetőleg elfordult az úgynevezett történeti irodalomtól s a modern gyakorlati könyvek kerültek az érdeklődés középpontjába.


*


A mai német vezetők származási tabellája. A német birodalmi statisztikai hivatal ujabban egy kimutatást közölt a mai német élet 11.000 „vezető kortársának” szociális származásáról. A statisztika a [német gazdasági és szellemi, valamint a nyilvános életben szereplő személyeket szociális származásuk szerint, apjuk foglalkozását véve irányadóul, három csoportba osztja: a szellemi és gazdasági felsőréteg s a középső illetve alsó réteg csoportjaiba. A 11,000 „vezető kortárs” származás szerint a következőkép oszlik el:


                                        százalékokban


Az apa foglalkozása                             férfi        


szellemi felsőréteg                                46.2         53.0


gazdasági felsőréteg                            26.9         30.8


közép és alsóréteg                                269          16.2


                ez utóbbiakból


közhivatalnok (középréteg)                4.9           5.2


közhivatalnok (alsóréteg)                   0.7          


néptanító                                               3.6           2.0


önálló középgazdák                              4.0           2.0


kisiparos (kézműves)                           5.0           2.8


kisiparos (kereskedő)                           4.7           2.8


magánhivatalnok                                  1.1           0.2


legénységi állományú katonák          8.1          


munkások, napszámosok háztar-


tási alkalmazottak                                 2.8           2.1


Az amerikai prosperity. Az egyik amerikai kereskedelmi kamara egy öt dolláros bankjegyet, közvetlenül a bankóprés elhagyása után egy cédulával látta el, a cédulán azzal a kéréssel, hogy mindazok, akiknek a kezébe a bankjegy kerül, jegyezzék (fel a cédulára, hogy mire használták fel a pénzt. Amikor a bankjegy a kamara birtokába visszakerült, kiderült, hogy közben 43 kézen ment keresztül s hogy a negyvenhárom „forgató” az öt dollárost kizárólag élelmiszer bevásárlására használta fel. — Ime egy bankjegy története napjainkban.


Szent Hypokrizis Newyorkban.


Ha az ember Newyorkban a Broadwayn egy leányt megszólít, megtörténhetik, hogy letartóztatják és bezárják. De nem messze a Brodwaytől van a Tenderloin kerület, amelyhez hasonlítva Singapore hirhedt bordélynegyede ártatlan gyermekjáték.


New-Yerseyben törvény tiltja a csókolozást nyilvános helyen. Bezárhatják az embert, ha pl. az állomáson öreg édesanyját megcsókolja bucsúzóul. Ezzel szemben a newyorki Central Parkban az autóosztagok végtelen sora áll sűrűnlefüggönyözött ablakokkal és lezárt ajtókkal. Ez szabad, ellenben a garni szállodák szigorúan tiltva vannak.


*


Részletfizetés a másvilágról. Természetesen ez a jó üzleti eszme is Amerikában született meg, ahol már úgy látszik olyan nehéz eladni, hogy az élők között nem találni elegendő vevőt s a halottakra is ki kell terjeszteni a vevőkört. Egy újabban, kiadott kimutatás szerint az amerikai vásárló közönség ma öt billió dollárral tartozik az amerikai kereskedőknek részletfizetésre vásárolt dolgokért, amelyeknek egy jó részét már el is használta vagy megunta. Átlagban az emberek jövedelmük negyven százalékát fizetik ki részletekre. Annyira dühöng a részletüzlet, hogy tényleg már a halottak is benne vannak. Ugyanis nem csak heti vagy havi részletre lehet vásárolni minden képzelhető dolgot, hanem be lehet tábláztatni a részleteket az életbiztosítás terhére (amelyet persze megint csak részletekben fizet az ember), úgy hogy tényleg íly módon a halottak is fizetik az életükben vásárolt és elhasznált dolgokért a részleteket.


 


Vissza az oldal tetejére