FŇĎoldal

Korunk 1929 Március

Egy építész képeskönyve


H√°y Gyula

 


Erich Mendelsohn ma Németországnak egyik legmodernebb, egyik legtehetségesebb és mindenekfölött egyik legaktivabb épitésze. Talán vannak, akik nála fontosabb és úttörőbb munkát végeznek a jövő építészetének életreformálásában, de egyetlen sincs, akinek munkájában a Kortempója, a pillanat szellemének, az élet vágtatásának megérzése annyira kifejezésre jutna, mint éppen Mendelsohnéban. Nem csoda, hogy a kor három legszédületesebben mozgó termelési ágával, a sajtóval, a konfekcióval és a filmmel találta meg legelőször a kapcsolatot, hogy ezeknek építsen. – És nem csoda, hogy amikor fényképezőgéppel a kezében elindul, hogy a világ képét immár a második nagyformátumú könyvben száz egészoldalas fényképen megrögzítse, épen azt a két földet választja, ahol a mai élet mozgása a leghevesebb: Amerikát és Oroszországot.


Mendelsohnt, a fotografáló építészt természetszerűleg mindenütt formák, még pedig főleg az építészeti formák érdeklik. De ezek mögött a formák mögött, ezeknek az egymás mellé, – egymással szembe helyezésével, érzékelteti azt a levegőt, ami a formákat létrehozta. – Ezt a levegőt meglátni több kell mint egy egyszerű építész – szakember szeme. Ehhez annyira a mai kor gyermekének kell lenni, mint amenynyire Mendelsohnról tudjuk, hogy az Ehhez a mai kort olyan megfigyelőkészséggel kell nézni, mely alkalmassá tesz pillanatfölvételek készítésére, meg arra is, hogy a pillanatok összefüggését sőt a pillanatok mögött rejlő történelmet is észrevegye.


Mendelsohn a képek között szabadon maradó fehér oldalakat nem rakja úgy tele szöveggel, ahogy talán a legtöbb nem hivatásos iró tenné, ha ilyen nagy darab papírokkal találná szemben magát. Szűkszavú, pár mondatos kisérőszövegeit inkább keveseljük, mint sokaljuk. Mert ezek a mondatok mindég a dolgok közepébe találnak és ha túlzott leegyszerűsítésükkel itt-ott talán a naivitás határáig jutnak, – de ezzel is csak pregnánsabbak és pillanatszerűbbek.


A könyv átlapozása elsősorban formai élmény a számunkra ép úgy, mint ahogy formai élmény volt a megalkotása is a szerző számára. De a tökéletes fényképek, a szellemes csoportosítás és a kitünő nyomdatechnika folytán ez az élmény gazdagítólag kell hogy hasson mindenkire. (Budapest)


*(Erich Mendelsohn, Russland– Európa–Amerika; Rudolf Mosse Verlag, Berlin).


 


Vissza az oldal tetejére