FŇĎoldal

Korunk 1929 Március

Szemelvények a leszerelési zsebnaptárból

 


A washingtoni szenátusban Borach szenátor kijelentette, hogy abban az esetben, ha nem sikerül a tengerek szabadsága felöl való megegyezés Angliával, úgy az amerikai kereskedelem biztonsága egyedül az amerikai flottától függ, amelynek tehát mindenkép fölényben kell lennie Anglia tengeri haderejével szemben.


Camdenben (New-Jersey) január 24-én bocsátották vízre, ezer és ezer lelkesült néző jelenlétében az új tizezer tonnás cirkálót.


A világ legnagyobb léghajócsarnokát Akronban (Ohio) építik fel 3 millió dollár költséggel. Ezenkívül most van építés alatt két léghajó, melynek mindegyike kétszer olyan nagy mint a „Graf Zeppelin”.


*


Az angol parlamentben most kerül tárgyalás alá kilenc új hadihajó építésének költségvetése. A kilenc hajó közül egy tizezer tonnás, kettő pedig 8400 tonnás cirkáló, ezenkívül építenek még egy sorhajót, nyolc torpedórombolót és hat tengeralattjárót.


1930-tól kezdődőleg, – tekintettel Amerika tengerészeti fegyverkezésére – az angol flottaépítések évről-évre nyernek megállapítást. *


Az olasz minisztertanács most fogadta el az új flotta beruházásokra vonatkozó költségvetést. Eszerint junius elsejével két tizezer tonnás cirkáló, két felderítőhajó, négy torpédóromboló és öt tengeralattjáró építése veszi kezdetét.


Az olasz hadügyminisztérium beruházási költsége 1929–30-ra kerek 2.72 milliárd lírára rúg. Ez a tétel 60.55 millióval magasabb, mint a megelőző év hasonló költségvetési tétele.


*


 


A japán kormány engedélyezte egy második óriás léghajó gyártását, amely elsősorban bombák szállítására van tervbevéve. Az új léghajó akcio rádiusa hatezer kilóméter. Működési területe tehát Ausztráliától egészen európai Oroszországig terjed.


*


A svéd kormány szakértőket hívott össze abból a célból, hogy javaslatot tegyenek az 1925. óta erősen csökkentett hadsereg békelétszámának emelésére.


*


A török kormány egy központi repülőkikötőt tervez, hozzátartozó gyakorlótérrel – bombavetők számára.


*


Kínában elhatározták, a hadsereg 750 ezer főre való korlátozását, valamint azt, hogy a hadsereget hatvanöt hadosztályba osztják el. Ezáltal remélik, hogy a hadsereg kiadásai csupán negyven százalékát teszik majd ki a kincstár összkiadásainak.


 


Vissza az oldal tetejére